Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Darmowy program a...
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
O nauce instytucj...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 6


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Varia > REFLEKSJE PO KONFERENCJI "PRZYSZŁOŚĆ UNIWERSYTETÓW W POLSCE i UNII EUROPEJSKIEJ

Omówienie ostatniej sesji zatytułowanej "Jak zreformować polskie uniwersytety?" należy zacząć od informacji, że niestety nie mógł w niej uczestniczyć Andrzej Jajszczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej (autor wielu doskonałych tekstów o potrzebie reform w środowisku akademickim w Polsce). Jeśli chodzi o przedstawione referaty, to dość interesujące wystąpienie zaprezentował Marcin Miłkowski, młody adiunkt z Instytutu Filozofii i Socjologii, PAN. Przedstawił on różne modele uczelni, jak też różne systemy oceny efektów pracy uczelni. Z jego referatu można było wysnuć ważny wniosek: aby podzielić uczelnie
na lepsze i gorsze, trzeba najpierw dokładnie określić co rozumiane jest pod pojęciem dobra i zła uczelnia, a następnie pozwolić uczelniom funkcjonować w ramach owego systemu przez jakiś rozsądny czas. Okazuje się,
że kryteria oceny mogą być naprawdę bardzo różne. Mogą
np. opierać się na wyznaczeniu poziomu opanowania przez studentów minimów programowych, określaniu szybkości znajdowania pracy na rynku, jak też mogą opierać się np. na ocenie dorobku naukowego pracowników uczelni itd.

Czy były więc jakieś słabe punkty konferencji? Otóż zdaniem przedstawiciela NFA, większość osób zgromadzonych na sali (dotyczy to także autorów przedstawianych referatów) zdawała się nie pamiętać,
że Polska jest obecnie częścią Unii Europejskiej. Wydaje się, że dyskutując możliwe reformy w Polsce, należy jednak od czasu do czasu rzucić okiem na dokumenty unijne. Warto przypomnieć tutaj, że Komisja Europejska wyraża w swoich dokumentach opinię, że uczelnie europejskie nie nadążają za amerykańskimi. Co więcej, uczelnie polskie są źle oceniane nawet na tle tych krytykowanych, europejskich. Jednym z dokumentów zalecanych przez UE do wdrożenia w krajach członkowskich jest np. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (oba te dokumenty podpisane są m.in. przez NFA i KRASP). Dokumenty unijne w istotny sposób predefiniują nowe możliwe modele uniwersytetu.
Oczywiście często istnieje możliwość odrzucenia zaleceń Komisji Europejskiej, gdyż niejednokrotnie mają one tylko charakter doradczy. Jednak chyba powinno się to odbywać w oparciu o ważne argumenty. Zwykłe lekceważenie zaleceń (mówiąc inaczej - brak ich znajomości) może skutkować w dłuższej perspektywie
słabym przygotowaniem do realizacji wspólnych
przedsięwzięć w ramach UE, a to z kolei może mieć już konkretne negatywne skutki finansowe. W każdym razie, przedstawiciel NFA miał możliwość zabrania głosu w czasie dyskusji podczas ostatniej sesji i przedstawić zebranym powyższą opinię.

Sumarycznie, konferencje należy uznać za bardzo wartościowe spotkanie. Szczególne wyrazy uznania należą się Panu Janowi Szomburgowi, Prezesowi Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, za podjęcie się trudnego
tematu reform polskiego środowiska akademickiego. Należy wyrazić życzenie aby podobne spotkania organizowane były także w niedalekiej przyszłości. Otwierając konferencję Prezes Szomburg wyraził opinię, którą warto tutaj przytoczyć, gdyż w pewnym sensie ukazuje ona nieuchronność poważnych zmian na uczelniach. Otóż, wg tej opinii, z uwagi na to, że wykształcenie wyższe staje się coraz bardziej powszechne, nie jest wykluczone, że pozycja jednostki w przyszłym społeczeństwie zależeć będzie głównie od jej indywidualnej kreatywności.

Zbigniew Mitura, NFA (zbigniew.mitura@onet.eu)


strony: [1] [2]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
1.037 | powered by jPORTAL 2