Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Darmowy program a...
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
O nauce instytucj...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 8


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Gorący temat: Zmiany w ustroju uczelni publicznej

Gorący temat: Zmiany w ustroju uczelni publicznej

Dopuszczenie dwóch trybów powoływania rektora, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów instytutów: tradycyjnego i konkursowego.
a) W trybie tradycyjnym rektor uczelni moż e byc wybierany sposród nauczycieli akademickich posiadajacych tytuł naukowy lub stopien doktora habilitowanego.
b) W trybie konkursowym rektor mo ż te byc wyłoniony w drodze otwartego konkursu, sposród osób posiadajacych co najmniej stopien doktora oraz przygotowanie i doswiadczenie menedż erskie.
3.2 Na okres pełnienia funkcji rektora uczelnia ma byc jego jedynym miejscem pracy, natomiast kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych w wyjatkowych przypadkach moga uzyskac zgode rektora na zatrudnienie w innej instytucji lub prowadzenie działalnosci gospodarczej................c.d.3.3 Organ jednoosobowy wyłoniony w trybie konkursowym bęzie powoływał odpowiednie osoby na stanowiska zastępców w liczbie określonej przez statut.
Zastepca rektora do spraw naukowych będzie powoływany za zgoda senatu spośród
samodzielnych pracowników naukowych uczelni.
3.4 Wprowadzenie zasady zasiadania w senacie i konwencie przez nie więcej niż 2 nastepujace po sobie kadencje.
3.5 Rozszerzenie kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o
opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategia uczelni.
3.6 Zwiekszenie zadan rektora o:
(a) opracowanie projektu i realizacje strategii rozwoju uczelni;
(b) odpowiedzialnosc za realizacje strategii rozwoju uczelni;
(c) przygotowanie rocznego planu wdraż ania strategii;
(d) tworzenie, przekształcanie i likwidacje podstawowych jednostek organizacyjnych;
(e) tworzenie filii i zamiejscowych jednostek organizacyjnych;
(f) wyra anie zgody na nabycie, zbycie lub obciaż enie mienia o wartosci do 250 tysiecy euro.
3.7 Do kompetencji senatu należ ec bedzie:
(a) uchwalanie statutu uczelni;
(b) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
(c)zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowosci;
(d) ocena rocznej działalnosci naukowo-dydaktycznej uczelni i zatwierdzenie rocznych sprawozdan rektora w tym zakresie;
(e) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjec na studia wszystkich typów;
(f) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji kierunków studiów;
(g) podpisywanie umów o współpracy z podmiotem zagranicznym;
(h) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
(i) podejmowanie uchwał w sprawach okreslonych w przepisach o zakładach
opieki zdrowotnej;
(j) wyra anie opinii społecznosci akademickiej uczelni oraz wyra anie opinii w sprawach przedłoż onych przez rektora, rade podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu;
(k) pełnienie w uczelniach zadan rady pracowniczej w rozumieniu Ustawy o konsultacjach społecznych.
3.8. Do kompetencji konwentu należec bedzie:
(a) uchwalanie strategii rozwoju uczelni zgodnie z krajowa i regionalna polityka
rozwoju;
(b) coroczna ocena stopnia realizacji strategii rozwoju uczelni;
(c) stwierdzenie zgodnosci strategii podstawowych jednostek uczelni ze strategia uczelni;
(d) uchwalanie zasad monitorowania realizacji strategii;
(e) wyra anie zgody na nabycie, zbycie lub obciaż enie mienia o wartosci powy żej 250 tysiecy euro;
(f) wyra anie zgody na przystapienie do spółki spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej;
(g) wyra anie zgody na utworzenie fundacji.
(d) tworzenie, przekształcanie i likwidacje podstawowych jednostek organizacyjnych;
(e) tworzenie filii i zamiejscowych jednostek organizacyjnych;
(f) wyra anie zgody na nabycie, zbycie lub obciaż enie mienia o wartosci do 250 tysiecy euro.
3.7 Do kompetencji senatu należ ec bedzie:
(a) uchwalanie statutu uczelni;
(b) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
(c)zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowosci;
(d) ocena rocznej działalnosci naukowo-dydaktycznej uczelni i zatwierdzenie rocznych sprawozdan rektora w tym zakresie;
(e) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjec na studia wszystkich typów;
(f) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji kierunków studiów;
(g) podpisywanie umów o współpracy z podmiotem zagranicznym;
(h) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
(i) podejmowanie uchwał w sprawach okreslonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej;
(j) wyra anie opinii społecznosci akademickiej uczelni oraz wyra anie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, rade podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu;
(k) pełnienie w uczelniach zadan rady pracowniczej w rozumieniu Ustawy o konsultacjach społecznych.
3.8. Do kompetencji konwentu należ ec bedzie:
(a) uchwalanie strategii rozwoju uczelni zgodnie z krajowa i regionalna polityka rozwoju;
(b) coroczna ocena stopnia realizacji strategii rozwoju uczelni;
(c) stwierdzenie zgodnosci strategii podstawowych jednostek uczelni ze strategia uczelni;
(d) uchwalanie zasad monitorowania realizacji strategii;
(e) wyra anie zgody na nabycie, zbycie lub obciaż enie mienia o wartosci powyż ej 250 tysiecy euro;
(f) wyra anie zgody na przystapienie do spółki spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej;
(g) wyra anie zgody na utworzenie fundacji.
nfa | 12.03.2009 nfa.pl |
BLOGI
Józef Wieczorek
Publikacje NFA
DROGI I BEZDROŻA NAUKI W POLSCE
MEDIATOR AKADEMICKI
Etyka i Patologie
Patologie akademickie pod lupą NFA
Patologie akademickie po reformach
Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką
Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego A.D. 2014
Konstytucja RP
Rozdzial II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
Humor akademicki
Ankieta

aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Partnerzy


Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.029 | powered by jPORTAL 2