www.nfa.pl/

:: Habilitację zlikwidować czy zostawić?
Artykuł dodany przez: admin (2004-12-01 11:20:25)

Józef Kalisz

Habilitację zlikwidować czy zostawić?


W 'Rz' 276 z 25 listopada ukazał się artykuł 'Habiltację zlikwidować czy zostawić?' z nadtytułem 'Spór posłów z naukowcami'. htttp://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_041125/kraj/kraj_a_8.html
Chcę poinformować, że wielu profesorów (ze mną włącznie) oraz bardzo wielu młodych pracowników nauki w pełni popiera zniesienie habilitacji. Habilitacje (jak również nadawane przez Prezydenta RP profesorskie tytuły ,belwederskie') to przestarzałe i absolutnie zbędne procedury, nie stosowane ani w innych krajach europejskich ani w USA. Zwolennicy utrzymania habilitacji z reguły już ją mają i twierdzą, że konieczne jest 'sito' do wyselekcjonowania 'prawdziwie wartościowych' naukowców. Jednak powszechnie wiadomo, że „oka tego sita” są niezwykle rozciągliwe i Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (w praktyce jeden lub dwu dodatkowych recenzentów) niewiele tu zmienia. Twierdzi się również, że jeśli kandydat ma wartościowy dorobek publikacyjny, to wystarczy tylko napisać krótki tekst kompilacyjny do zbioru kopii publikacji, co łącznie stanowi rozprawę habilitacyjną. A przecież ten dorobek publikacyjny może sam być wystarczający (bez potrzeby dodatkowego przetwarzania i żmudnych czynności habilitacyjnych), jeśli spełnia ściśle określone, profesorskie kryteria awansowe, głównie publikacyjne w międzynarodowych czasopismach naukowych o uznanym prestiżu.

Istnieje pilna potrzeba utworzenia całkowicie nowej, jednolitej ustawy o szkolnictwie wyższym i stopniach naukowych. Trzeba zlikwidować Centralną Komisję. Pracownicy naukowi powinni być powoływani na stanowiska profesorskie wyłącznie przez uczelnie wyższe (senaty), a więc w żadnych innych jednostkach naukowych. Aby uniknąć masowego powoływania profesorów, wystarczy wprowadzić wyraźne kryteria dorobku w postaci rozporządzenia do ustawy.

prof. Józef Kalisz (http://elka.wel.wat.edu.pl/~jkalisz/kalisz.htm)


Opublikowano w „Rzeczpospolitej” 279 z 29 listopada 2004

adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=24