www.nfa.pl/

:: Postulaty NFA w mediach
Wiadomość dodana przez: nfa (2006-11-13 05:00:00)Petycja Niezależnego Forum Akademickiego Sprawy nauki Nr 2 (123) Luty 2007 http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=1084&news_id=4678&layout=2&page=text ------------------------- Rzeczpospolita 29.11.2006
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/opinie_061129/opinie_a_3.html

OPINIE
LISTY DO REDAKCJI ODPOWIEDZI I POLEMIKI

"Premier z naukowcami"

Z nadzieją należy oczekiwać "zreformowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenia na nie nakładów finansowych", co zapowiedział w niedzielę premier Jarosław Kaczyński ("Premier z naukowcami", "Rz" 270, 20.11.2006 r.). Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pl, grupujące naukowców pracujących zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, przygotowało postulaty reform dotyczących dróg kariery akademickiej i finansowania nauki zgodnych z Europejską kartą naukowca i kodeksem postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych.

NFA postuluje m.in. stworzenie uproszczonej i przejrzystej drogi kariery naukowej w Polsce zbieżnej ze standardami anglosaskimi, w tym zlikwidowanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora "belwederskiego", wprowadzenie powszechnych i otwartych konkursów na stanowiska uczelniane ogłaszanych (pod rygorem nieważności) w specjalnym serwisie internetowym, obowiązku pełnego ujawnienia dorobku naukowego, rozdziału większości funduszy przeznaczonych na badania przez otwarte konkursy projektów badawczych (grantów) z udziałem recenzentów zagranicznych, w pełni jawnych i opartych na konkurencji zasad finansowania badań.

Przeprowadzenie postulowanych zmian stanowiłoby krok we właściwym kierunku dla zatrzymania, a przynajmniej spowolnienia, drenażu mózgów - wyjazdu z kraju na stałe najlepszych polskich studentów i naukowców.

Pod postulatami NFA podpisało się już ponad 100 naukowców i studentów z kraju i zagranicy, w tym kilka polskich organizacji akademickich za granicami ( University of Oxford Polish Society, Durham University Polish Society, Polish Professionals in London, Warwick University Polish Society, London School of Economics Polish Society).

Józef Wieczorek, prezes Fundacji Niezależne Forum Akademickie

-----------------------------------------------------------

Dziennik Polski
Listy i polemiki 20-11-2006
Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce
http://dzis.dziennik.krakow.pl/public/?var/listy.html
--------------------------------------------------

PAP - Nauka w Polsce, 13.11.2006
Głosy przeciwko habilitacji
cały tekst
--------------------
Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce zmieściły
Kontrateksty Wydanie nr: 66, 10 listopada 2006
href="http://www.kontrateksty.pl/index.php?action=show&type=news&newsgroup=3&pf=1&id=1960">tekst
-----------------------------------------------------
Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych
http://naukowi.pl/taxonomy/term/11
----------------------------------------------
Polska.pl > Wiadomości > Nauka i technologia > Postulaty zmiany systemu polskiej nauki
Postulaty zmiany systemu polskiej nauki
2006-11-13
http://wiadomosci.polska.pl/nauka/article,Postulaty_zmiany_systemu_polskiej_nauki,id,245480.htm

--------------------------------------------------------
Młodzi naukowcy chcą reformy systemu szkolnictwa wyższego
Młodzi naukowcy chcą likwidacji stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora „belwederskiego". Żądają wprowadzenia w pełni jawnych i opartych na konkurencji zasad finansowania badań oraz otwartych konkursów na stanowiska uczelniane. Nie zgadza się z nimi kadra naukowców z wieloletnim stażem, która uważa, że to próba skrócenia awansu a także upolitycznienia nauki.
Członkowie Niezależnego Forum Akademickiego (NFA) zaapelowali o reformę polskiej nauki dotyczącą ścieżki kariery....
http://www.glos.com/index.php?ida=1856
--------------------------------------------------
Wiadomości NGO
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/241121.html
Postulaty zmian w systemie nauki
autor(ka): Józef Wieczorek
2006-11-15
--------------------------------------

http://czytnik-rss.pl/postulaty-zmiany-133374.html
Postulaty zmiany systemu polskiej nauki
----------------------------------------------------------
Postulaty zmiany systemu polskiej nauki

Niezależne Forum Akademickie skupiające naukowców pracujących w Polsce, jak i za granicami kraju postuluje przeprowadzenie gruntownych zmian w systemie nauki w Polsce dotyczących ścieżek kariery akademickiej oraz finansowania nauki. Celem zmian jest dostosowanie polskiego systemu do przepisów zawartych w "Europejskiej Karcie Naukowca" i "Kodeksie postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych".
http://wiadomosci.skull.pl/postulaty-zmiany-systemu-polskiej-nauki-wiadomosci-40549_20.html
-----------------------------------------------------------------------
http://nowodworek.info/news.php
Reforma nauki polskiej - podpisz petycje!
Message: Wyraz swoj glos poparcia dla reformy nauki polskiej! Petycja majaca na celu rozpoczecie ogolnonarodowej debaty nad tym waznym tematem znajduje sie:

http://www.nfa.pl/news.php?id=2486

i zawiera liste postulatow do wladz Rzeczpospolitej Polski. Wszystkie zmiany, ktore proponujemy leza w najlepszym interesie polskich studentow i naukowcow
poza granicami kraju. Wlasnie dlatego nie mozemy przemilczec tej sprawy.

-------------------------------------------------
Dziennik Polski
Listy i polemiki 20-11-2006
Koniec habilitacji?
W związku z artykułem Grzegorza Nycza "Koniec habilitacji?" w wydaniu z 9 listopada 2006 r. pragnę poinformować, że zniesienie habilitacji i profesury belwederskiej jest także od kilku lat postulowane przez niektórych polskich profesorów. M.in. w Krakowie stanowisko to podziela prof. Andrzej Jajszczyk z AGH. Podobnie niżej podpisany (profesor WAT w Warszawie). Po szczegóły zapraszam do odwiedzenia strony internetowe http://www.kali.enter.net.pl/ 4.html.

Konserwatyzm polskiego środowiska naukowego na najwyższych szczeblach hierarchii jest smutny i zdumiewający. Zamiast naśladować najbardziej efektywny, amerykański model kariery naukowej, w Polsce jest broniony zacofany model PRL-owski. Proszę przeczytać wypowiedzi młodych polskich naukowców z kraju i zagranicy na portalu http://www.nfa.pl/index.php.

Prof. JÓZEF KALISZ

---------------------------------------
Flash Business
http://www.flash.waw.pl/info.php?info=8282
Postulaty zmiany systemu polskiej nauki
poniedziałek, 13 listopad, 2006 10:27

-----------------------------------------------------------
Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość
http://www.sceno.edu.pl/news.php?cms_id=983&lang=pl&cat=Varia
-----------------------------------------------------------------

http://www.wykop.info/show/postulaty-zmiany-systemu-polskiej-nauki/677104/
-----------------------------------------------------------------
http://centrolew.blox.pl/2006/11/Postulaty-zmian-w-systemie-nauki-w-Polsce.rss
---------------------------------------------------------
Polonia Business
http://www.poloniabusiness.com/
-------------------------------------
Platforma młodzieżowa iLife.pl
http://news.ilife.pl/news,4775.html

Postulaty zmiany systemu polskiej nauki dodał: Mic, Poniedziałek, 13 Listopad 2006

Reklama

NFA postuluje uproszczenie ścieżki kariery naukowej poprzez likwidację stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora "belwederskiego", wprowadzenie powszechnych i otwartych konkursów na stanowiska uczelniane oraz obowiązku pełnego ujawnienia dorobku naukowego. Uczestnicy Forum proponują także, aby rozdział funduszy przeznaczonych na badania odbywał się poprzez otwarte konkursy projektów badawczych (grantów) z obowiązkowym udziałem recenzentów zagranicznych.

- Te zmiany mają na celu uniezależnienie kariery naukowca od subiektywnych ocen przeróżnych komisji (np. przy przyznawaniu habilitacji i profesury) i indywidualnych ocen ludzi nierzadko nie posiadających doświadczenia w danej dziedzinie - czytamy w propozycjach Niezależnego Forum Akademickiego.

Forum postuluje również wprowadzenie w pełni jawnych i opartych na konkurencji zasad finansowania badań. - "Preferujemy finansowanie badań naukowych z pieniędzy publicznych opierające się na zasadach otwartych konkursów o granty, w których jedynymi kryteriami są proponowana propozycja badawcza oraz doświadczenie i dorobek naukowy ubiegającego się o grant" – czytamy.

Pod propozycjami zmian w systemie nauki polskiej podpisało się kilkadziesiąt wybitnych polskich profesorów pracujących w Polsce i za granicą.
----------------------------------------------------
życie Warszawy
http://www.zw.com.pl/zw2/index.jsp?place=Lead25&news_cat_id=479&news_id=129354&layout=0&forum_id=15693&page=text
Apel naukowców na emigracji
2006-11-29, Ostatnia aktualizacja: 2007-01-02
Nazywam się Andrzej Nowojewski i jestem studentem ostatniego roku fizyki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Pisze do Państwa w związku z poruszanymi ostatnio w przestrzeni publicznej dwoma ważnymi tematami: masowej emigracji Polaków do Europy Zachodniej (w szczególności Zjednoczonego Królestwa) oraz potrzeby reformy systemu nauki polskiej (niedawna interpelacja zgłoszona przez posła Artura Górskiego).

Jako Polak, emigrant i prawdopodobnie przyszły naukowiec czuje, ze dyskusja ta (w formie artykułów prasowych i inicjatyw sejmowych) jest prowadzona poniekąd ponad głowami zainteresowanych. Ponieważ tematyka jest ważna, nie tylko dla Polaków, których ta sprawa dotyczy, ale także dla Polaków, którzy zostali w Ojczyźnie prosiłbym Państwa o uwzględnienie następującego ważnego, w mojej opinii głosu.

Na stronach Niezależnego Forum Akademickiego http://www.nfa.pl/news.php?id=2486 znajduje się petycja polskich naukowców i studentów za granica w sprawie potrzeby kompleksowej reformy systemu nauki w Polsce. Pod postulatami podpisało się sześć organizacji polonijnych (zarówno zrzeszających studentów jak i wykwalifikowanych profesjonalistów) oraz ponad 130 indywidualnych podpisów od studentów i wybitnych profesorów kilkudziesięciu zagranicznych uczelni z 11 krajów z kilku kontynentów.

Coraz więcej obserwatorów życia w Polsce dostrzega zagrożenie tzw. "drenażu mózgów" dla kraju i jednocześnie stawiane są pytania co zmienić aby zachęcić takie osoby do powrotów. Ponieważ uważam, że najskuteczniejsze propozycje rozwiązania tego problemu mogą pochodzić od bezpośrednio zainteresowanych, chciałbym aby wyżej wymieniona petycja stanowiła glos rozpoczynający poważną debatę na ten temat, która włączałaby nie tylko ekspertów w Polsce, ale także samych emigrantów na równych prawach.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Nowojewski, Oxford University Polish Society


Gazeta studencka 2,2007
Dehabilityzacja
- To nie jest tak, że zniesiemy habilitacje i będziemy żyć długo i szczęśliwie. Nie, nam są potrzebne zmiany kompleksowe całego systemu. Bo jednym nieprzemyślanym ruchem można sprawę pogorszyć, a nie polepszyć - mowi dr Józef Wieczorek z Niezależnego Forum Akademickiego. Propozycja zmian przygotowana przez NFA została wysłana do posłów, senatorów, ministerstwa, premiera i prezydenta.­ Na razie sugestie są dyskutowane.­ Młodzi naukowcy skupieni w NFA postulują przeprowadzenie gruntownych reform w systemie nauki w Polsce dotyczących ścieżek kariery akademickiej.­ Domagają się stworzenia uproszczonej i przejrzystej ścieżki kariery naukowej zbliżonej do standardów anglosaskich.­ Chcą zlikwidowania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora "belwederskiego"; wprowadzenia powszechnych i otwartych konkursów na stanowiska uczelniane ogłaszanych w specjalnym ser wisie internetowym; w przypadku stanowisk kierowniczych w nauce ogłaszania konkursów także w międzynarodowych czasopismach specyficznych dla danej dziedziny oraz uczestnictwa zagranicznych specjalistów z tej dziedziny w komisjach konkursowych; obowiązku pełnego ujawnienia dorobku naukowego; rozdziału większości funduszy przeznaczonych na badania poprzez otwarte konkursy projektów badawczych z obowiązkowym udziałem recenzentów zagranicznych.
cały tekst
-----------------------------
Sprawy Nauki Nr 2 (123) Luty 2007
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=1084&news_id=4675&layout=2&page=text
Postulaty zmian w polskim systemie nauki
Nr 2 (123) Luty 2007

Petycja Niezależnego Forum Akademickiego
Sprawy Nauki Nr 2 (123) Luty 2007
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=1084&news_id=4678&layout=2&page=text

Sprawy Nauki Nr 2 (123) Luty 2007
Głos w sprawie reformy polskiego systemu awansów naukowych
Zgadzam się z wieloma postulatami zawartymi w petycji Niezależnego Forum Akademickiego, które są zresztą częściowo zbieżne z konkluzjami dyskusji prowadzonej od wielu lat w polskim środowisku naukowym.
tekst
------------------------------
Portal Innowacji

http://www.pi.gov.pl/default.aspx?docId=2334&newsId=864
FORUM w całości poświęciliśmy postulatom zmian w polskim systemie nauki, przede wszystkim systemowi awansów naukowych, zaproponowanym przez Niezależne Forum Akademickie.


Głos w tej sprawie zabrali: dr Andrzej Borowiec z Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. Jan Steffen, przewodniczący rady naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich.adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=2664