www.nfa.pl/

:: Bunt NFA w obronie autonomii nauki
Wiadomość dodana przez: nfa (2007-05-19 20:46:06)Bunt NFA w obronie autonomii nauki

Jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z buntem części środowiska akademickiego (tzw. 'wykształciuchów') protestującej przeciwko lustracji swojego środowiska, która rzekomo miała naruszać autonomię badań naukowych. Sprawę rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny zamykając akta IPN przed naukowcami, czym naruszył swobodę badań naukowych. Tym razem 'wykształciuchy' się nie buntują, jasno dokumentując, że w ich buncie bynajmniej nie chodziło o autonomię nauki, tylko o własną skórę. Decyzja TK jest jednak tak bulwersująca, że nie może pozostać bez protestu ludzi nauki tj. tych, dla których wolność badań naukowych i dochodzenie do prawdy jest celem ich działalności. Decyzja TK paraliżuje bowiem badania. Kto poniesie konsekwencje niezrealizowanych projektów badawczych ?

Wykaz pracowników i współpracowników SB i ich 'osiągnięć' winien być zbadany i znany opinii publicznej.
Dla naukowców winny być także otwarte teczki partyjne z okresu PRL, bo inaczej prawdy nie da się poznać a 'kwerenda' internetu zdaje się sugerować jakoby np. na uczelniach nie było w ogóle PZPR ( i partii sojuszniczych), co prawdą nie jest. Tak prawda została oczyszczona, przy braku oczyszczenia środowiska. Listy funkcjonariuszy PZPR winny być znane i ich udział w polityce kadrowej i naukowej - także.
Dla naukowców winny być otwarte teczki akademickie, do tej pory zamykane w sejfach, co narusza Konstytucję i prawa człowieka, co jednak 'obrońcom demokracji' w Polsce jakby nie przeszkadzało. Potrzebny jest wykaz nauczycieli akademickich oskarżonych w latach PRLu o 'psucie młodzieży' i pozbawionych kontaktu z młodzieżą akademicką, co rzutuje na obecną kondycję nauki i edukacji w Polsce.
Oczekujemy podjęcia niezwłocznych i skutecznych działań dla przywrócenia autonomii badań naukowych.
=======================
Rzeczpospolita 22.05.2007
W obronie autonomii nauki

Zdaniem rzecznika praw obywatelskich "Broniąc konstytucji, Trybunał ją naruszył" ("Rz" 117, 21.05.2007 r.). To zdanie podziela Niezależne Forum Akademickie. Jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z buntem części środowiska akademickiego, tzw. wykształciuchów, protestującej przeciwko lustracji, która rzekomo miała naruszać autonomię badań naukowych. Sprawę rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny, zamykając akta IPN przed naukowcami, czym naruszył swobodę badań naukowych. Tym razem wykształciuchy się nie buntują, jasno dokumentując, że w ich buncie bynajmniej nie chodziło o autonomię nauki, lecz o własną skórę. Decyzja TK jest jednak tak bulwersująca, że nie może pozostać bez protestu ludzi nauki, tj. tych, dla których wolność badań naukowych i dochodzenie do prawdy jest celem ich działalności. Decyzja TK paraliżuje bowiem badania. Kto poniesie konsekwencje niezrealizowanych projektów badawczych?

Wykaz pracowników i współpracowników SB oraz ich "osiągnięć" winien być zbadany i znany opinii publicznej.

Dla naukowców powinny być także otwarte teczki partyjne z okresu PRL, bo inaczej prawdy nie da się poznać, a "kwerenda" Internetu zdaje się sugerować, jakoby na uczelniach nie było w ogóle PZPR, co prawdą nie jest. Tak prawda została oczyszczona, przy braku oczyszczenia środowiska. Listy funkcjonariuszy PZPR winny być znane i ich udział w polityce kadrowej i naukowej - także.

Dla naukowców powinny być otwarte teczki akademickie, do tej pory zamykane w sejfach. Narusza to konstytucję i prawa człowieka, co jednak "obrońcom demokracji" w Polsce jakby nie przeszkadzało. Potrzebny jest wykaz nauczycieli akademickich oskarżonych w latach PRL o "psucie młodzieży" i pozbawionych kontaktu z nią, co rzutuje na obecną kondycję nauki i edukacji w Polsce.

Oczekujemy podjęcia niezwłocznych i skutecznych działań dla przywrócenia autonomii badań naukowych.
Józef Wieczorek, prezes, Cezary Wójcik, przewodniczący Rady Fundacji Niezależne Forum Akademickie
------------------
Bunt Niezależnego Forum Akademickiego. W obronie autonomii nauki
Nasza Polska nr 22, 29.05.2007
adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=5434