www.nfa.pl/

:: Gorący temat:OTWARCIE UCZELNI NA WYBITNYCH BADACZY Z ZAGRANICY
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-02-10 12:12:59)

Gorący temat:

OTWARCIE UCZELNI NA WYBITNYCH BADACZY Z ZAGRANICYOTWARCIE UCZELNI NA WYBITNYCH BADACZY Z ZAGRANICY

3.1 Wprowadzenie możliwości podejmowania przez rektora (kierownika jednostki
naukowej) decyzji, bez zasięgania opinii CK, o zatrudnieniu cudzoziemców i obywateli polskich, na stanowisku profesora nadzwyczajnego którzy uzyskali stopień doktora za granica oraz obywateli polskich, którzy uzyskali stopien doktora w Polsce i mieli status samodzielnego pracownika naukowego za granica przez min. 5 lat, oraz posiadajacych znaczacy dorobek naukowy.

3.2 Wprowadzenie specjalnego trybu nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego dla cudzoziemców i obywateli polskich, na stanowisku profesora nadzwyczajnego, którzy uzyskali stopien doktora za granica oraz obywateli polskich, którzy uzyskali stopien doktora w Polsce i mieli status samodzielnego pracownika naukowego za granica przez min. 5 lat, majacych znaczacy dorobek naukowy. Według nastepujacej procedury:

(a) Rektor uczelni (kierownik jednostki naukowej), której jednostka organizacyjna ma uprawnienia do nadawania stopnia dra hab. w dziedzinie zgodnej z dorobkiem naukowym kandydata, wystepuje do CK o nadanie aplikantowi stopnia naukowego doktora habilitowanego. Do wniosku dołacza wykaz dorobku naukowego, zgodnie z ustalonym formularzem oraz najważniejsze publikacje.

(b) Wniosek po złożeniu zostaje umieszczony na stronie internetowej CK

(c) CK podejmuje decyzje w ciagu 1 miesiaca i przesyła ja rektorowi, a także do wiadomosci habilitanta oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.-

Jeżeli decyzja jest negatywna, to habilitant może złożyć wniosek do CK, w trybie określonym w kpa, o ponowne rozpatrzenie sprawy.

- Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, to kandydat może ponownie złożyć wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego, najwcześniej po upływie 3 lat, pod warunkiem znaczącego uzupełnienia dorobku naukowego.


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6205