www.nfa.pl/

:: Gorący temat:na temat posiadaczy tytułu naukowego
Wiadomość dodana przez: nfa (2009-02-10 12:33:00)

Gorący temat:
.
ZWIEKSZENIE UPRAWNIEN WYNIKAJACYCH
 Z POSIADANIA TYTUŁU NAUKOWEGO


5. ZWIEKSZENIE UPRAWNIEN WYNIKAJACYCH Z POSIADANIA TYTUŁU
NAUKOWEGO

5.1 Wprowadzenie zasady, że na podstawie mianowania może byc zatrudniona tylko osoba z tytułem naukowym.
5.2 Wprowadzenie stanu spoczynku dla emerytowanych profesorów tytularnych.
5.3 Wprowadzenie możliwosci przechodzenia w stan spoczynku nauczycieli akademickich
posiadajacych tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki po osiagnieciu wieku emerytalnego (tylko na wniosek profesora i przy zakazie podejmowania pracy dydaktycznej oraz zajmowania stanowisk w instytucjach naukowych i szkolnictwa wyższego).
5.4 Utworzenie dla profesorów w stanie spoczynku dodatku do emerytury, wypłacanego
w formie dodatku uzupełniajacego z uczelni, która wystepowała z wnioskiem o nadanie mu tytułu profesora. Łaczna kwota emerytury i dodatku wynikajacego ze stanu spoczynku nie bedzie wyższa niż 75% kwoty przecietnego wynagrodzenia profesora tytularnego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego.
5.5 Ustawowe wprowadzenie statusu profesora emerytowanego przyznawanego przez organy uczelni osobom, które spełniaja warunki przejscia w stan spoczynku.
W pierwszym etapie objecie nim osób odchodzacych na emeryture, a w kolejnych etapach osób, które nabyły prawa emerytalne w latach wczesniejszych.


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6207