www.nfa.pl/

:: Gorący temat: Konsultacje spoleczne
Wiadomość dodana przez: nfa2010 (2010-03-31 18:43:42)

GORĄCY TEMAT: Konsultacje społeczne nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym … 

prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do wyrażenia opinii na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Prosi o wnikliwą analizę dokumentu i wyraża nadzieję, że w efekcie tej współpracy powstanie nowe prawo, które pozwoli polskim uczelniom nie tylko dostosować się do Deklaracji Bolońskiej, ale również bardziej dynamicznie konkurować ze szkołami wyższymi w Europie i na świecie.


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=6910