Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
Darmowy program a...
O nauce instytucj...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 7


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > NFA jako Watchdog > Przykłady projektów badawczych finansowanych przez KBN niestety bez ujawnienia ich wyników przed podatnikiem cz.2

Przykłady projektów badawczych finansowanych ( ponad 100 000 zł) przez KBN niestety bez ujawnienia ich wyników przed podatnikiem wg bazy danych (niedanych) http://bazy.opi.org.pl/

Szanowni zwycięzcy konkursów grantowych, którzy na swoje zapewne niesłychanie ważne z punktu widzenia naukowego i o dużym znaczeniu dla społeczeństwa badania otrzymali środki z kieszeni podatnika proszeni są o przedstawienie wyników tych badań ( publikacje !) aby zainteresowany podatnik mógł się z nimi zapoznać i przekonać, że jego pieniądze nie poszły na marne. W niektórych przypadkach wiadomo, że wyniki były i to bardzo dobre. Rzecz jednak w tym że w bazie danych (niedanych) informacji o tych wynikach nie ma. Nie jest to w porządku w stosunku do podatnika jeśli się pieniądze bierze i lekceważy pierwszego ofiarodawcę, jakim w przypadku projektów badawczych KBN jest podatnik. Taki podatnik ma prawo uważać się za ofiarę nieuczciwości grantobiorcy.

BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA

Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

7 T07A 001 12 Sterowanie procesami transportu kinetycznej energii przepływu w warunkach istnienia w nim losowych i okresowych zmian pola prędkości, prof.ndzw.dr hab.inż Alicja Jarża, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI; INSTYTUT MASZYN CIEPLNYCH, Częstochowa, 01/04/1997-30/09/2000, 241000 PLN 7 T07A 016 12 Własności efektywne wybranej klasy niejednorodnych i anizotropowych ciał odkształcalnych z uwzględnieniem pól niemechanicznych, dr Antoni Andrzej Gałka, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/02/1997-31/01/2000, 172220 PLN 7 T07A 018 12 Metoda źródeł pozornych w prostych i odwrotnych zagadnieniach przewodzenia ciepła, prof.zw.dr hab. Jarosław Stefaniak, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA; INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ, Poznań, 02/01/1997-30/06/1998, 105510 PLN 7 T07A 021 12 Statyka i dynamika powłok wielogałęziowych. Nieliniowa teoria i metoda elementów skończonych, dr inż. Jacek Chróścielewski, POLITECHNIKA GDAŃSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ; KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI, Gdańsk, 01/01/1997-30/06/2000, 100000 PLN 7 T07A 032 12 Modele matematyczne i optymalizacja anizotropii i niejednorodności materiałów konstrukcyjnych, prof.zw.dr hab.inż. Jan Rychlewski, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 145600 PLN 7 T07A 033 12 Lokalizacja Andersona w ośrodkach stochastycznych i jej wpływ na zniszczenie elementów konstrukcji, doc. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/03/2000, 149600 PLN 7 T07A 048 12 Modelowanie zjawisk turbulencji w odniesieniu do przepływów dwufazowych w kanałach, dr inż. Dariusz Mikielewicz, INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, 02/07/1997-01/07/2001, 130000 PLN 7 T07A 049 12 Badanie czynników wpływających na powstanie oraz na strukturę przepływu w oderwaniu spowodowanym oddziaływaniem prostopadłej fali uderzeniowej z turbulentną warstwą przyścienną, doc. dr hab. inż. Piotr Doerffer, INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, 01/07/1997-30/06/2000, 150000 PLN 7 T07A 052 12 Nowe metody polioptymalizacji złożonych układów konstrukcyjnych przy zastosowaniu metod dekompozycji i systemów ekspertowych, prof.dr hab.inż. Stefan Jendo, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 171240 PLN 7 T07A 058 12 Termomechanika dużych deformacji plastycznych blach stalowych, dr Stefan Paweł Gadaj, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/03/1997-30/05/1999, 100000 PLN 7 T07A 062 12 Nośność cienkościennych kompozytowych belek - słupów z uwzględnieniem problemów występujących w konstrukcjach rzeczywistych, prof.dr hab.inż. Marian Królak, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI, Łódź, 01/03/1997-31/10/1999, 179900 PLN 7 T07A 066 12 Rozwijanie numerycznych metod wyznaczania przepływów 3-wymiarowych i zastosowanie ich do generacji nowych przestrzennych form kanałów sprężarek i turbin, dr Marek Rabiega, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH, Łódź, 01/03/1997-30/03/2000, 120800 PLN 7 T07A 067 12 Metodyka niezawodnościowego projektowania i optymalizacji konstrukcji nieliniowych, doc.dr hab.inż. Krzysztof Doliński, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/05/1997-31/07/2000, 120200 PLN 7 T07B 004 12 Diagnozowanie uszkodzeń napędów lotniczych na podstawie analizy sygnałów wibroakustycznych i elektrycznych, dr hab.inż. Paweł Lindstedt, INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, 01/03/1997-15/06/1999, 300000 PLN 7 T07B 013 12 Analiza i projektowanie układów napędowych zorientowane na kształtowanie cech eksploatacyjnych i niezawodnościowych, doc.dr inż. Lechosław Kalinowski, INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, 01/02/1997-31/12/1999, 250000 PLN 7 T07B 016 12 Podstawowe pojęcia modelu i procedury pomocne przy ocenie efektywności technicznej i ekonomicznej używanych maszyn roboczych, prof.zw.dr hab.inż. Stanisław Oziemski, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, Warszawa, 01/03/1997-31/12/1999, 152750 PLN 7 T07B 018 12 Wibroakustyczna zasada wzajemności i jej zastosowanie, prof.zw dr hab. Zbigniew Engel, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI; KATEDRA MECHANIKI I WIBROAKUSTYKI, Kraków, 02/01/1997-31/12/1999, 293800 PLN 7 T07B 024 12 Wyznaczanie charakterystyk tribologicznych oraz granicznych warunków pracy uszczelnień ferromagnetycznych, dr inż. Włodzimierz Ochoński, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI; KATEDRA PODSTAW BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN, Kraków, 15/01/1997-31/03/2000, 298370 PLN 7 T07B 032 12 Zmniejszenie zużycia energii do napędu pomp w gospodarce narodowej przez opracowanie i wdrożenie metod optymalnego doboru i regulacji grupy pomp w dowolnie złożonych układach i instalacjach, dr hab. Waldemar Jędral, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA; INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 198000 PLN 7 T07B 048 12 Teoretyczne i doświadczalne badania struktury przepływu w elementach układów przepływowych pomp przeznaczonych do pracy w różnych warunkach zainstalowania, dr inż. Andrzej Błaszczyk, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH, Łódź, 01/03/1997-29/02/2000, 195000 PLN 7 T07C 001 12 Nośność łożysk wieńcowych z uwzględnieniem podatności pierścieni łożyskowych i podatności ich osadzenia, dr inż. Eugeniusz Mazanek, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI; INSTYTUT MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN, Częstochowa, 01/01/1997-31/12/1999, 164800 PLN 7 T07C 006 12 Rozwój uszkodzeń oraz pękanie elementów konstrukcyjnych w złożonym stanie obciążenia, dr inż. Andrzej Seweryn, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN, Białystok, 01/01/1997-31/12/1999, 276800 PLN 7 T07C 039 12 Teoretyczno-eksperymentalna analiza wpływu interakcji obciążeń zmiennoamplitudowych na wzrost pęknięć w stalach konstrukcyjnych, dr hab. Małgorzata Skorupa, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 188325 PLN 7 T07C 041 12 Badania nowej głowicy do impulsowego zagęszczania mas formierskich, prof.zw.dr hab.inż. Zdzisław Samsonowicz, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, Wrocław, 02/01/1997-30/12/1999, 231760 PLN 7 T07C 044 12 Komputerowo wspomagane kształtowanie cech wytrzymałościowych konstrukcji, dr inż. Andrzej Krupa, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH; INSTYTUT PODSTAW BUDOWY MASZYN, Warszawa, 10/01/1997-30/12/1999, 498920 PLN 7 T07C 045 12 Badanie wpływu błędów wykonania, montażu i zużycia elementów na właściwości dynamiczne konstrukcji, dr inż. Andrzej Puchalski, POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN, Radom, 02/01/1997-31/12/1999, 352200 PLN 7 T07D 015 12 Projektowanie zorientowane na koszty (metody, techniki, aplikacje i eksperymenty wdrożeniowe), prof.ndzw.dr hab.inż Bogdan Branowski, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU, Poznań, 01/01/1997-31/12/1998, 178100 PLN 7 T07D 016 12 Skrawalność ceramiki technicznej podczas toczenia supertwardymi w warunkach obróbki konwencjonalnej i z nagrzewaniem laserowym, prof.dr hab.inż. Mieczysław Kawalec, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA; INSTYTUT TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN, Poznań, 01/04/1997-31/12/1999, 162570 PLN 7 T07D 019 12 Opracowanie nowoczesnej metodyki modelowania i analizy procesów nagniatania tocznego na zimno, prof.dr hab.inż. Leon Kukiełka, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY, Koszalin, 01/01/1997-31/12/1999, 209124 PLN 7 T07D 028 12 Opracowanie założeń systemu projektującego procesy technologiczne obróbki w warunkach inżynierii równoczesnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dr inż. Jan Duda, POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI, Kraków, 01/02/1997-31/12/1999, 189140 PLN 7 T07D 034 12 Badania dynamiki i dokładności suportu narzędziowego z elektrycznym napędem liniowym w zastosowaniu do toczenia i szlifowania przedmiotów nieokrągłych, dr inż. Stefan Krajewski, OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY OBRABIAREK I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH, Poznań, 20/02/1997-31/07/1998, 150500 PLN 7 T07D 037 12 Badanie właściwości chromatycznych gradientowych materiałów i elementów optycznych otrzymywanych w procesie wymiany jonów w szkłach aluminiowo-fosforowo-srebrowych, dr Leszek Staroński, INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, 01/01/1997-30/06/1998, 133000 PLN 7 T07D 042 12 Obróbka gładkościowa powierzchni krzywoliniowych w nowoczesnych systemach wytwarzania, prof.dr hab.inż. Bogdan Nowicki, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI, Warszawa, 16/03/1997-30/05/2000, 166450 PLN 7 T07E 004 12 Nośność i osiadanie grupy pali, prof.zw.dr hab.inż. Andrzej Tejchman, POLITECHNIKA GDAŃSKA; WYDZIAŁ BUDOWNICTWA WODNEGO I INŻYNIERII ŚRODOWISKA, Gdańsk, 01/03/1997-31/12/1999, 150000 PLN 7 T07E 010 12 Nowa metodyka oceny nośności nasypów budowlanych na silnie odkształcalnym podłożu, prof.dr hab.inż. Stanisław Pisarczyk, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA; INSTYTUT ZAOPATRZENIA W WODĘ I BUDOWNICTWA WODNEGO, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 120000 PLN 7 T07E 012 12 Analiza dynamicznego oddziaływania wiatru na wybrane konstrukcje wiszące w warunkach sprężeń aerodynamicznych, dr hab.inż. Andrzej Flaga, POLITECHNIKA LUBELSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII BUDOWLANEJ I SANITARNEJ; KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI, Lublin, 01/03/1997-31/12/1999, 120000 PLN T07E 035 12 Analiza wrażliwości w problemach dynamiki i stateczności prętów cienkościennych o przekroju otwartym, prof.dr hab. Czesław Szymczak, POLITECHNIKA GDAŃSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ; KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI, Gdańsk, 01/04/1997-31/03/2000, 100000 PLN 7 T07E 043 12 Elementy konstrukcyjne z betonu wysokiej wytrzymałości - badania doświadczalne, modele obliczeniowe, wytyczne do normalizacji, dr hab.inż. Maria Kamińska, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA; KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO, Łódź, 01/04/1997-31/08/1999, 120400 PLN 7 T07F 029 12 Badania przestrzenne i architektoniczne obszarów górskich województwa krośnieńskiego i przemyskiego dla potrzeb turystyki, wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego w aspekcie ożywienia gospodarczego terenów o wysokim wskaźniku bezrobocia, prof.dr hab.inż. Andrzej Skoczek, POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI; WYDZIAŁ ARCHITEKTURY; INSTYTUT PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO, Kraków, 01/04/1997-28/02/1999, 250000 PLN 7 T07F 035 12 Polska architektura sakralna XX wieku, dr Cezary Wąs, MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU, Wrocław, 01/03/1997-31/07/2000, 160000 PLN 7 T07G 007 12 Propagacja drgań w warstwach przypowierzchniowych podłoża gruntowego, prof.dr hab.inż. Roman Ciesielski, POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI; WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ; INSTYTUT MECHANIKI BUDOWLI, Kraków, 12/01/1997-31/03/1999, 195000 PLN 7 T07G 032 12 Aparatura wraz z procedurami metrologicznymi nowej generacji do pomiaru parametrów drgań mechanicznych emitowanych do środowiska przez pojazdy drogowe, prof.dr hab.inż. Adam Lipowczan, GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, 01/03/1997-30/09/1999, 351000 PLN 7 T07G 034 12 Nanofiltracyjne membrany kompozytowe z polisulfonu i poli(tlenku fenylenu), dr inż. Gryzelda Poźniak, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; INSTYTUT TECHNOLOGII ORGANICZNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH, Wrocław, 01/04/1997-31/03/2000, 236483 PLN 7 T07G 038 12 Opracowanie zasad bezpiecznego ekologicznego składowania odpadów przemysłowych i komunalnych w wyrobiskach górniczych, prof.dr hab.inż. Henryk Marcak, INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN, Zabrze, 01/01/1997-31/12/1999, 200022 PLN 7 T07G 039 12 Odzysk wartościowych składników z roztworów kwaśnych i alkalicznych technikami jonowymiennymi, dr inż. Jacek Wiśniewski, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA; INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA, Wrocław, 02/01/1997-31/03/2000, 300908 PLN

ELEKTRONIKA

 Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

8 T11A 005 12 Samonastrajalne układy sterowania procesami czasu ciągłego, dr hab.inż. Zdzisław Kowalczuk, POLITECHNIKA GDAŃSKA; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI, Gdańsk, 01/01/1997-31/12/1999, 174300 PLN 8 T11A 013 12 Modelowanie współpracy robotów mobilnych, dr hab.inż. Teresa Zielińska, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA, Warszawa, 01/05/1997-30/04/1999, 117800 PLN 8 T11A 021 12 Metody i algorytmy dla pewnych nowych kierunków badawczych szeregowania zadań, prof.dr hab.inż. Józef Grabowski, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI; INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ, Wrocław, 02/01/1997-31/12/1999, 185680 PLN 8 T11A 023 12 Stabilizacja i regularyzacja singularnych dwuwymiarowych układów ciągło-dyskretnych za pomocą sprzężeń zwrotnych, prof.dr hab.inż. Tadeusz Kaczorek, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ, Warszawa, 01/02/1997-31/07/1998, 102000 PLN 8 T11A 024 12 Symulacja komputerowa, badania doświadczalne i optymalizacja obciążeń dynamicznych występujących podczas wodowania zrzutowych łodzi ratunkowych, prof.dr hab.inż. Józef Lisowski, AKADEMIA MORSKA W GDYNI; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; KATEDRA AUTOMATYKI OKRĘTOWEJ, Gdynia, 01/02/1997-31/12/1998, 155400 PLN 8 T11A 027 12 System dynamicznej nawigacji robotów mobilnych w przestrzeni ze zmieniającymi się przeszkodami, dr inż. Leszek Podsędkowski, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN, Łódź, 01/04/1997-31/03/1999, 135400 PLN 8 T11A 033 12 Tele - operacja robotem mobilnym klasy Nomad 200 z wykorzystaniem elementów wirtualnej rzeczywistości, prof.dr hab.inż. Andrzej Masłowski, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 'PIAP', Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 118000 PLN 8 T11B 008 12 Opracowanie podstaw technologii miniaturowych rezystorów mocy o podwyższonej niezawodności, mgr inż. Michał Cież, OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MIKROELEKTRONIKI HYBRYDOWEJ I REZYSTORÓW, Kraków, 01/04/1997-30/03/1999, 200000 PLN 8 T11B 012 12 Procesy jonizujące w źródłach jonowych implantatorów i separatorów izotopów, prof.dr hab. Dariusz Mączka, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE; WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI; INSTYTUT FIZYKI, Lublin, 15/04/1997-14/04/2000, 152000 PLN 8 T11B 018 12 Symulacyjne badania właściwości laserów złączonych w celu zoptymalizowania ich struktur dla różnych zakresów spektralnych emitowanego promieniowania, prof.dr hab. Włodzimierz Nakwaski, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ,INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ; INSTYTUT FIZYKI, Łódź, 01/04/1997-31/03/2000, 240264 PLN 8 T11B 021 12 Projektowanie i realizacja filtrów analogowych o działaniu ciągłym w układach VLSI, dr hab.inż. Stanisław Kuta, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI; KATEDRA AUTOMATYKI, Kraków, 01/01/1997-30/09/1999, 135732 PLN 8 T11B 022 12 Zintegrowana struktura matrycowego przetwornika obrazu obejmująca element fluorescencyjny, fotodiodę PIN i tranzystor polowy w zastosowaniach do czytnika znaków i do cyfrowergo odczytu zobrazowań miękkiego promieniowania rentgenowskiego, dr Andrzej Kołodziej, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI; KATEDRA ELEKTRONIKI, Kraków, 15/04/1997-30/09/2000, 362790 PLN 8 T11B 025 12 Badanie wzrostu monokryształów Si1-xGex z fazy ciekłej i charakterystyka otrzymywanego materiału, dr Stanisław Warchoł, INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH ITME, Warszawa, 01/01/1997-30/06/1999, 336590 PLN 8 T11B 032 12 Kodowanie i analiza sekwencji obrazów opisujących ruch obiektu z zastosowaniem rekonfigurowalnych architektur dedykowanych procesorów zrealizowanych w oparciu o układy programowalne FPGA o bardzo dużych pojemnościach, dr inż. Kazimierz Wiatr, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI; KATEDRA ELEKTRONIKI, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 271660 PLN 8 T11B 034 12 Optymalizacja oscylatorów mikrofalowych z wieloma elementami aktywnymi w systemie ekspertowym, dr hab.inż. Andrzej Francik, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI; INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI, Wrocław, 03/03/1997-30/12/1999, 209763 PLN 8 T11B 036 12 Projektowanie liniowych mikrofalowych wzmacniaczy dużych mocy, prof.dr hab.inż. Tadeusz Morawski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH; INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI, Warszawa, 01/04/1997-30/09/1998, 140140 PLN 8 T11B 038 12 Komputerowa analiza układów elektronicznych z zastosowaniem wielowymiarowych modeli fizycznych przyrządów półprzewodnikowych mocy (PROMOTORSKI), prof.dr hab.inż. Andrzej Napieralski, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI, Łódź, 15/04/1997-15/04/1999, 27048 PLN 8 T11B 046 12 Symulacja i projektowanie sterowanych przełącznikami przetworników mocy, prof.ndzw.dr hab.inż Jacek Wojciechowski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH; INSTYTUT PODSTAW ELEKTRONIKI, Warszawa, 01/04/1997-31/03/1999, 192400 PLN 8 T11B 053 12 Inteligentny czujnik gazu z wykorzystaniem logiki rozmytej, dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI; KATEDRA ELEKTRONIKI, Kraków, 01/02/1997-31/01/1999, 186660 PLN 8 T11B 074 12 Zbudowanie spektrometru echa spinowego do automatycznej rejestracji ultra słabych sygnałów rezonansu jądrowego w materiałach magnetycznych w zakresie od 300 do 1000 MHz, dr inż. Stefan Nadolski, INSTYTUT FIZYKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 142471 PLN 8 T11C 005 12 Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do diagnozowania w systemach złożonych, prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja, UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH; WYDZIAŁ TECHNIKI; INSTYTUT INFORMATYKI, Sosnowiec, 01/04/1997-29/02/2000, 195000 PLN 8 T11C 008 12 Technologia agentów operacyjnych w lokalnych i globalnych sieciach komputerowych, prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI; KATEDRA INFORMATYKI, Kraków, 03/03/1997-28/02/2000, 258000 PLN 8 T11C 010 12 Klasyfikatory przybliżone i ich zastosowania, dr Zdzisław Piasta, POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH; WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN; SAMODZIELNY ZAKŁAD MATEMATYKI, Kielce, 01/01/1997-31/12/1999, 140000 PLN 8 T11C 018 12 Badania nad naturalną i sztuczną inteligencją za pomocą automatyzacji rozumowań, dr hab. Kazimierz Trzęsicki, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY; ZAKŁAD LOGIKI, METODOLOGII I FILOZOFII NAUKI, Białystok, 01/01/1997-31/12/1999, 160000 PLN 8 T11C 020 12 Algorytmy szeregowania programów tolerujących błędy oraz ocena efektywności tych algorytmów na podstawie eksperymentów obliczeniowych, prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, AKADEMIA MORSKA W GDYNI, Gdynia, 01/02/1997-31/12/1999, 152000 PLN 8 T11C 040 12 Algorytmy szeregowania zadań dla nowych modeli systemów komputerowych i produkcyjnych, prof. dr hab.inż. Jacek Błażewicz, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT INFORMATYKI, Poznań, 15/01/1997-31/12/1999, 420000 PLN 8 T11C 043 12 Metodyka oceny jakości oprogramowania systemów informatycznych, dr inż. Bogdan Wiszniewski, POLITECHNIKA GDAŃSKA; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI; ZAKŁAD ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI, Gdańsk, 02/01/1997-31/12/1999, 318000 PLN 8 T11C 049 12 Aktywne stereowidzenie w zastosowaniu do identyfikacji kształtów i relacji przestrzennych, dr inż. Leszek Luchowski, INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ PAN, Gliwice, 01/01/1997-30/06/1999, 250000 PLN 8 T11D 003 12 Numeryczne modelowanie radiotelefonów, dr hab.inż. Andrzej Karwowski, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH; WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI; INSTYTUT ELEKTRONIKI, Gliwice, 02/01/1997-30/06/1999, 122375 PLN 8 T11D 005 12 Telekomunikacyjne zastosowania sygnałów chaotycznych, dr inż. Andrzej Borys, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY; WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI I ELEKTROTECHNIKI; INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI, Bydgoszcz, 01/01/1997-31/12/1999, 139100 PLN 8 T11D 011 12 Zastosowanie metod stochastycznych w problemach kryptografii, mgr inż. Karol Górski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH; INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 221500 PLN 8 T11D 015 12 Rozwój metod i środków zwiększenia efektywności ruchowej wybranych systemów sieci szerokopasmowych, dr inż. Maciej Stasiak, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI, Poznań, 01/06/1997-30/05/2000, 201300 PLN 8 T11D 016 12 Bezprzewodowe sieci ATM, dr hab.inż. Paweł Szulakiewicz, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 178200 PLN 8 T11D 021 12 Nowe metody inteligentnej filtracji i kodowania sygnału fonicznego, dr hab.inż. Andrzej Czyżewski, POLITECHNIKA GDAŃSKA; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI; ZAKŁAD AKUSTYKI, Gdańsk, 01/06/1997-30/12/1999, 230000 PLN 8 T11D 022 12 Generacja narażeń w zakresie częstotliwości mikrofalowych do badań podatności urządzeń telekomunikacyjnych, doc.dr hab.inż. Lesław Karpiński, INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM.SYLWESTRA KALISKIEGO, Warszawa, 01/04/1997-30/11/1998, 281500 PLN 8 T11E 006 12 Antropomorficzny system wizyjny, dr inż. Zbigniew Mikrut, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI; KATEDRA AUTOMATYKI, Kraków, 01/01/1997-30/06/2000, 151900 PLN 8 T11E 015 12 Zastosowanie nowoczesnych metod informatycznych do cyfrowego przetwarzania sygnałów biomedycznych, dr Jerzy Cytowski, INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 120060 PLN 8 T11E 021 12 Nieinwazyjna metoda diagnostyki niedokrwienia mięśnia sercowego wykorzystująca mapy potencjałów epikardialnych, dr inż. Alina Czerwińska, INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ PAN, Warszawa, 01/01/1997-30/06/1999, 112000 PLN 8 T11E 029 12p01 Metody i urządzenia do jednoczasowej rejestracji, przetwarzania i analizy potencjałów przedsionkowych i komorowych z jednoczesnym wspomaganiem diagnozy, prof.dr hab.inż. Adam Piątkowski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH; INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI, Warszawa, 01/03/1997-31/08/1999, 117600 PLN 8 T11E 029 12p02 Występowanie późnych potencjałów komorowych i przedsionkowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, dr med. Michał Niemczyk, AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE; I WYDZIAŁ LEKARSKI; KLINIKA KARDIOLOGII, Warszawa, 01/03/1997-31/12/1999, 175572 PLN 8 T11E 031 12 Zastosowanie rozmytych i probabilistycznych miar niepewności do przetwarzania sygnałów biomedycznych, dr hab. inż. Jacek Łęski, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH; WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI; INSTYTUT ELEKTRONIKI, Gliwice, 01/01/1997-31/12/1998, 180000 PLN 8 T11E 037 12 Optymalizacja reutylizacji dializatorów, prof.dr hab.inż. Stanisław Nowak, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI; KATEDRA ELEKTRONIKI, Kraków, 01/03/1997-30/07/1999, 115350 PLN 8 T11F 007 12 Adiabatyczna i relatywistyczna teoria atomów i cząsteczek, dr Wojciech Cencek, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN, Poznań, 01/01/1997-31/03/2000, 266000 PLN 8 T11F 008 12p02 Stochastyczne zagadnienia przewodnictwa ciepła w ośrodkach wieloskładnikowych z uwzględnieniem efektów kontaktowych, prof. dr hab. inż. Duong Hien Tran, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA; WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ; INSTYTUT OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA, Szczecin, 01/01/1997-31/12/1999, 167474 PLN 8 T11F 010 12 Zastosowanie języka wysokiego poziomu VHDL-A do celów komputerowego modelowania, projektowania i realizacji mikrosystemów scalonych, dr hab. inż. Andrzej Napieralski, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI, Łódź, 01/01/1997-30/06/1999, 227050 PLN 8 T11F 011 12 Skomputeryzowana analiza EEG metodami teorii chaosu - zastosowanie w diagnostyce neuro-psychiatrycznej, dr hab. Włodzimierz Klonowski, INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ PAN, Warszawa, 01/07/1997-31/12/1999, 200000 PLN 8 T11F 015 12 Nowe metody komputerowej symulacji dużych przemysłowych problemów termomechanicznych, dr inż. Jerzy Rojek, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 120000 PLN 8 T11F 016 12 Zastosowanie techniki obiektowej do zagadnień mechaniki krzepnięcia, dr inż. Norbert Sczygiol, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI; INSTYTUT MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN, Częstochowa, 01/01/1997-31/12/1999, 173000 PLN 8 T11F 018 12 Symulacja komputerowa zagadnień kontaktowych w stawach biodrowych i kolanowych po endoprotezoplastyce przy obciążeniach statycznych i zmiennych z uwzględnieniem mikrostruktury kości, dr hab. Józef Telega, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 300000 PLN 8 T11F 028 12 Rozpoznawanie obiektów częściowo przesłoniętych, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ FIZYKI; INSTYTUT GEOFIZYKI, Warszawa, 01/05/1997-30/12/1999, 102800 PLN

ELEKTROTECHNIKA

 Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

 8 T10A 008 12 Pośredni przekształtnik prądu przemiennego na przemienny o poprawionej jakości energii wejściowej i wyjściowej, dr hab. Roman Barlik, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ, Warszawa, 01/04/1997-30/09/1999, 127680 PLN 8 T10A 022 12 Sterowanie silnika indukcyjnego w hybrydowym napędzie samochodowym, dr inż. Piotr Chrzan, POLITECHNIKA GDAŃSKA; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, Gdańsk, 01/05/1997-30/04/1999, 104000 PLN 8 T10A 046 12 Numeryczno-analityczne metody przetwarzania równoległego w problemach sterowania układami elektromechanicznymi, dr hab. Ewa Lipowska-Nadolska, TOWARZYSTWO PRZETWARZANIA OBRAZÓW, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 109000 PLN 8 T10A 048 12 System sterowania układami napędowymi z procesorami sygnałowymi i programowalnymi układami peryferyjnymi, dr inż. Elżbieta Bogalecka, AKADEMIA MORSKA W GDYNI; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; KATEDRA AUTOMATYKI OKRĘTOWEJ, Gdynia, 01/01/1997-31/05/1999, 158000 PLN 8 T10A 058 12 Impedancyjana tomografia komputerowa na podstawie danych pomiarowych i danych symulowanych komputerowo, prof.zw.dr inż. Ryszard Sikora, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; KATEDRA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I INFORMATYKI, Szczecin, 01/01/1997-30/12/1999, 162300 PLN 8 T10A 059 12 Analiza i badania struktur układu sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM) (PROMOTORSKI), prof. dr hab. Marian Kaźmierkowski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1997, 15400 PLN 8 T10A 062 12 Synteza i optymalne projektowanie kształtu urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem hybrydowych metod optymalizacji i sieci neuronowych, prof. dr inż. Stanisław Bolkowski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 150300 pl. 8 T10A 069 12 Metoda subintegracyjna sterowania tranzystorowych przetwornic rezonansowych, dr inż. Jerzy Matysik, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ, Warszawa, 01/01/1997-30/06/1999, 122200 PLN 8 T10B 023 12 Modelowanie mikrostruktury w przepływach z przemianą fazową, doc.dr hab.inż. Janusz Badur, INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, 01/07/1997-31/12/2000, 350000 PLN 8 T10B 028 12 Opracowanie metody pomiaru pośredniego przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych, dr hab. inż. Kazimierz Rup, POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT APARATURY PRZEMYSŁOWEJ I ENERGETYKI, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 104800 PLN 8 T10B 032 12 Wpływ niestacjonarności i niejednorodności pola przepływu na straty w dwustopniowej turbinie modelowej, prof.dr hab. inż. Jan Krysiński, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH, Łódź, 01/01/1997-31/10/1999, 199500 PLN 8 T10B 033 12 Mechanizmy dysypacji energii mechanicznej w obszarze przecięcia fal uderzeniowych, dr inż. Jarosław Kaczyński, INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, 01/01/1997-31/12/1999, 100000 PLN 8 T10B 035 12 Opracowanie metody energooszczędnego zasilania elektrofiltrów z ciągłą kontrolą zapylenia spalin, dr inż. Andrzej Sołtys, INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa, 01/02/1997-30/08/1998, 114000 PLN 8 T10B 038 12 Badania zjawisk łączeniowych w rozdzielczych sieciach elektroenergetycznych średnich napięć w aspekcie zastosowań nowoczesnych technik łączeniowych i optymalizacji układów ochrony przeciwprzepięciowej, dr hab.inż. Edward Anderson, INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 246000 PLN 8 T10B 043 12 Optymalizacja układów potrzeb własnych elektrowni gazowo-parowych, prof.dr hab. inż. Maciej Pawlik, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI; INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 120000 PLN 8 T10C 003 12 Wzorcowe źródła napięcia przemiennego o bardzo małej częstotliwości, dr hab. inż. Tadeusz Skubis, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; KATEDRA METROLOGII I AUTOMATYKI ELEKTROTECHNICZNEJ, Gliwice, 01/01/1997-31/12/1999, 205500 PLN 8 T10C 004 12 Opracowanie nieniszczących metod badania struktur warstwowych i warstw podpowierzchniowych ciał stałych w oparciu o zjawisko fotoakustyczne i fototermiczne, dr hab. Zygmunt Kleszczewski, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH; WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY; INSTYTUT FIZYKI, Gliwice, 01/03/1997-31/08/1999, 166000 PLN 8 T10C 007 12 Wykorzystanie emisji akustycznej jako metody badań i diagnostyki materiałów nadprzewodzących, dr inż. Leszek Woźny, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTROTECHNOLOGII, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1999, 149000 PLN 8 T10C 013 12 Wielokanałowe systemy pomiarowo-rejestrujące dla środków transportu, mgr inż. Bogusław Pijanowski, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, 01/04/1997-30/11/1999, 590000 PLN 8 T10C 014 12 Badanie wpływu promieniowania laserowego na właściwości układów optycznych, mgr inż. Andrzej Szwedowski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ MECHATRONIKI; INSTYTUT KONSTRUKCJI PRZYRZĄDÓW PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, Warszawa, 01/04/1997-31/05/1999, 195000 PLN 8 T10C 015 12 Wielowymiarowe metody analizy statystycznej pomiarów radiometrycznych, doc.dr hab.inż. Piotr Urbański, INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa, 01/03/1997-30/11/1998, 145100 PLN 8 T10C 038 12 Metody optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i metrologicznych strumieniomierzy elektromagnetycznych, dr inż. Andrzej Michalski, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE, Warszawa, 01/03/1997-30/08/1999, 226900 PLN 8 T10C 042 12 Światłowody ciekłokrystaliczne o sterowanej dwójłomności w układach monitorowania ciśnienia, dr hab. Tomasz Woliński, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ; INSTYTUT FIZYKI, Warszawa, 01/04/1997-30/09/1999, 224500 PLN 8 T10C 053 12 Badania wpływu warunków pomiaru, konstrukcji urządzenia i metody pomiaru na własności metrologiczne wielospektralnych urządzeń podczerwieni, dr inż. Krzysztof Chrzanowski, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE, Warszawa, 01/04/1997-30/09/1998, 131000 PLN

GÓRNICTWO

 Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

2 P03C 001 12 Badanie pulsacji kosmicznych źródeł promieniowania gamma: od SIGMY do INTEGRALa, dr hab. Aleksander Schwarzenberg - Czerny, CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN, Warszawa, 01/01/1997-30/06/2000, 350000 PLN 2 P03C 009 12p05 Modelowanie termiczne jądra komety oraz dynamiki dużych cząstek pyłu wokółkometarnego dla potrzeb misji ROSETTA, dr Marek Banaszkiewicz, CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/2000, 169875 PLN 9 T12A 004 12 Atlas geotechnicznych właściwości skał Polski - część III (Jura Krakowsko-Częstochowska), dr Paweł Dobak, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ GEOLOGII; INSTYTUT HYDROGEOLOGII I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 400000 PLN 9 T12A 009 12 Statystyczne rozkłady niektórych właściwości surowych węgli energetycznych i produktów ich wzbogacania w różnych zakresach uziarnienia, dr hab. inż. Jerzy Martyniak, GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, 01/03/1997-31/12/1998, 220000 PLN 9 T12A 018 12 Dynamika niestacjonarnego przepływu powietrza i gazów jako podstawa monitoringu, metod obliczeniowych i symulacji komputerowej, automatyzacji oraz systemów bezpieczeństwa w kopalnianych sieciach wentylacyjnych, prof.zw.dr hab.inż. Wacław Trutwin, INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU PAN, Kraków, 01/02/1997-30/12/1999, 350000 PLN 9 T12A 035 12 Opracowanie nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wież wyciągowych współpracujących z tymi belkami, prof.dr hab.inż. Józef Hansel, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI; KATEDRA TRANSPORTU LINOWEGO, Kraków, 01/03/1997-31/12/1999, 300000 PLN 9 T12A 036 12 Modelowanie matematyczne kinetyki pola przemieszczeń pogórniczych w obszarze wpływów eksploatacji podziemnej, dr hab. inż. Wiesław Piwowarski, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA, Kraków, 02/01/1997-31/12/1999, 470000 PLN 9 T12A 038 12 Analiza parametrów przygotowania i hydrotransportu wysokozagęszczonych mieszanin podsadzkowych uzyskiwanych z odpadów przemysłowych, dr hab. inż. Franciszek Plewa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH; WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII; INSTYTUT EKSPLOATACJI ZŁÓŻ, Gliwice, 01/01/1997-31/12/1999, 160000 PLN 9 T12A 052 12 Matematyczny opis nieustalonych procesów zachodzących podczas chłodzenia powietrza górniczymi wodnymi chłodnicami i optymalny dobór parametrów pracy chłodnic dla zapewnienia najkorzystniejszych cieplnych warunków w wyrobiskach podziemnych, dr hab. inż. Bernard Nowak, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ GÓRNICZY, Kraków, 02/01/1997-31/12/1999, 450000 PLN 9 T12A 054 12 Badanie wpływu czasoprzestrzennych zmian energii odkształcenia górotworu na sejsmiczność indukowaną eksploatacją górniczą, dr inż. Andrzej Jaworski, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH; WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII; INSTYTUT EKSPLOATACJI ZŁÓŻ, Gliwice, 01/01/1997-31/12/1999, 260000 PLN 9 T12B 002 12 Geneza mineralizacji magmowo-metamorficzno-egzogenicznej na tle rozwoju skał zespołów ofiolitowych Ślęży i Nowej Rudy, dr Mariusz Jędrysek, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH; INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH, Wrocław, 30/01/1997-30/11/1999, 210000 PLN 9 T12B 003 12 Wyznaczenie statycznych i dynamicznych parametrów sprężystości wybranych skał karbońskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, prof.dr hab.inż. Jerzy Gustkiewicz, INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN, Kraków, 01/07/1997-30/06/1999, 210000 PLN 9 T12B 020 12 Migracja i akumulacja płynów złożowych w utworach karpackich uwarunkowane procesami diagenetycznymi, prof.dr hab.inż. Józef Kruczek, INSTYTUT GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA, Kraków, 01/04/1997-30/09/1998, 140000 PLN 9 T12B 026 12 Wpływ zbiornika czorsztyńskiego na środowisko wodne obszarów przyległych, prof.dr hab. Danuta Małecka, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ GEOLOGII; INSTYTUT HYDROGEOLOGII I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 250000 PLN 9 T12C 004 12 Opracowanie nowej metody diagnozowania powietrznych układów hamulcowych, dr inż. Witold Opasewicz, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 275200 PLN 9 T12C 010 12 Modelowanie dynamiki samolotu pożarniczego po szybkim zrzucie ładunku, mgr inż. Janusz Sznajder, INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 200000 PLN 9 T12C 031 12 Metody wyznaczania bezpiecznej, ze względu na zalewanie kadłuba, wolnej burty statków morskich, dr inż. Janusz Stasiak, POLITECHNIKA GDAŃSKA; WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA; KATEDRA HYDROMECHANIKI OKRĘTU, Gdańsk, 02/01/1997-30/06/1999, 250000 PLN 9 T12C 034 12 Intensyfikacja wymiany ciepła przez wprowadzenie pulsacji przepływu z możliwościami adaptacji do wymienników ciepła stosowanych w środkach transportu, mgr inż. Wojciech Jarosiński, INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 356600 PLN 9 T12C 035 12 Opracowanie metodyki badania rozsyłu światła reflektorów z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu uzyskanego przy pomocy przetworników wizyjnych, mgr inż. Tomasz Targosiński, INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 337000 PLN 9 T12C 039 12 Projektowanie i badania elementów sprężystych mocowania łopat śmigłowców w wirnikach nośnych nowej generacji, dr hab. inż. Kazimierz Szumański, INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 236000 PLN 9 T12C 051 12 Badania wpływu gradientu prędkości wiatru w warunkach nieustalonych na obciążenia i bezpieczeństwo pracy żurawi okrętowych, mgr inż. Jan Kacprzyk, INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, 02/01/1997-30/12/1998, 147000 PLN 9 T12C 055 12 Optymalizacja badań jakości elementów zawieszeń pojazdów samochodowych w systemie norm europejskich, prof. dr hab. inż. Jerzy Wołkow, POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 320000 PLN 9 T12C 072 12 System symulacji oddziaływania wiatru w badaniach modelowych właściwości manewrowych statku, dr inż. Robert Jóźwiak, INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 500000 PLN 9 T12C 079 12 Model wymiany dokumentów elektronicznych jako narzędzie usprawniające organizację przewozu ładunków w transporcie drogowym, dr Bogusław Madej, INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 264000 PLN 9 T12C 080 12 Ograniczenie energochłonności transportu samochodowego w Polsce, dr Jerzy Waśkiewicz, INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 220000 PLN 9 T12C 082 12 Badania autonomicznych systemów sterowania i nawigacji bezzałogowego aparatu latającego, prof.ndzw.dr hab. Jan Gruszecki, POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA; WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA; ZAKŁAD SYSTEMÓW STEROWANIA, Rzeszów, 02/01/1997-30/06/1999, 572410 PLN 9 T12D 001 12 Opracowanie ekologicznego i ekonomicznego systemu spalania badawczego silnika o zapłonie iskrowym zasilanego wtryskiem bezpośrednim, dr inż. Wiesław Kozaczewski, PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 645000 PLN 9 T12D 005 12 Układy zarządzania napędem turbinowo-odrzutowym samolotu u dużej manewrowości, dr inż. Krzysztof Wiklik, INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 238000 PLN 9 T12D 007 12 Nowa generacja układów wydechowych dwusuwowych silników spalinowych małej mocy, dr inż. Adam Jaroszewski, PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYJNO-BADAWCZE PRO-MO SP. Z O.O., Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 344000 PLN 9 T12D 008 12 Badania nowego systemu zasilania silników tłokowych w oparciu o dwa wynalazki nr patentów RP 168253 i 170161, mgr inż. Jacek Pietrzak, PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYJNO-BADAWCZE PRO-MO SP. Z O.O., Kraków, 01/01/1997-30/10/1999, 255000 PLN 9 T12D 013 12 Badanie warunków wymiany ciepła w tłoku silnika spalinowego, dr inż. Tomasz Wiśniewski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA; INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 255000 PLN 9 T12D 020 12 Badanie wpływu sposobu zasilania silnika o zapłonie iskrowym na możliwość dopuszczalnego zubożenia mieszanki, prof. dr hab. inż. Andrzej Kowalewicz, POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN, Radom, 02/01/1997-31/12/1999, 375535 PLN 9 T12D 025 12 System monitorowania i prognozowania stanów diagnostycznych, niezawodnościowych i bezpieczeństwowych w eksploatacji silników spalinowych pojazdów szynowych, dr inż. Franciszek Tomaszewski, POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, 02/01/1997-31/12/1999, 190001 PLN 9 T12D 026 12 Optymalizacja wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym, dr inż. Krzysztof Zbierski, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT POJAZDÓW, Łódź, 01/03/1997-28/02/2000, 284040 PLN 9 T12E 006 12 Opracowanie modelu deformacji skorupy ziemskiej dla obserwatorium astronomiczno-geodezyjnego w Józefosławiu, prof.dr hab. Jerzy Rogowski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII; INSTYTUT GEODEZJI WYŻSZEJ I ASTRONOMII GEODEZYJNEJ, Warszawa, 01/03/1997-30/09/2000, 450000 PLN 9 T12E 016 12 Badanie i udoskonalenie polowych grawimetrów balistycznych TBG oraz wykorzystanie ich do wyznaczenia standardu podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju, dr Lucjan Siporski, INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII, Warszawa, 01/02/1997-30/12/1999, 486000 PLN 9 T12E 020 12 Wyznaczenie kinematycznych zmian współrzędnych punktu ITRF 12205 (Borowiec) za pomocą satelitarnych pomiarów laserowych, dr Stanisław Schillak, CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 329200 PLN 9 T12E 040 12 Porównanie metod wykorzystania wieloczasowych zdjęć satelitarnych dla analizy wybranych elementów krajobrazu, mgr inż. Krystyna Lady-Drużycka, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII; INSTYTUT FOTOGRAMETRII I KARTOGRAFII, Warszawa, 01/04/1997-31/12/2000, 356600 PLN 9 T12E 041 12 Nowa metoda przetwarzania różnorodnych danych geodezyjnych, dr hab. Edward Osada, AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA; KATEDRA GEODEZJI I FOTOGRAMETRII, Wrocław, 01/03/1997-28/02/1999, 121000 PLN 9 T12E 042 12 Zastosowanie metody sonorycznej w percepcji obrazu przez osoby niewidome, prof.dr hab.inż. Ewa Krzywicka-Blum, AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA; KATEDRA GEODEZJI I FOTOGRAMETRII, Wrocław, 01/01/1997-30/09/1999, 239300 PLN 9 T12E 046 12 Budowa klinometru pływowego -"LIBELLI WODNEJ" na stacji obserwacyjnej w Książu, dr Marek Kaczorowski, CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN, Warszawa, 01/04/1997-01/03/1999, 135700 PLN

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

3 T09B 094 12 Pneumatyczny pod-, około- i naddźwiękowy generator siły ciągu nitki, dr inż. Leszek Zawadzki, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII I MARKETINGU TEKSTYLIÓW; INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ WŁÓKIENNICZYCH, Łódź, 01/03/1997-31/05/2000, 150000 PLN 3 T09B 110 12 Modyfikacja powierzchni wyrobów z włókien celulozowych z zastosowaniem enzymów, dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź, 01/03/1997-31/12/1999, 160000 PLN 7 T08A 003 12 Nowe przewodniki organiczne: otrzymywanie -struktura-charakteryzacja, prof.dr hab. Andrzej Graja, INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN, Poznań, 01/03/1997-31/05/2000, 160000 PLN 7 T08A 004 12 Technologia gotowych do epitaksji ("epiready"), niskodefektowych podłoży z kryształów ZnSe1-xSx (xŁ0.15) pokrytych homoepitaksjalną warstwą, prof.dr hab. Andrzej Mycielski, INSTYTUT FIZYKI PAN, Warszawa, 01/02/1997-31/05/1999, 170000 PLN 7 T08A 010 12 Struktura i właściwości elektrokatalityczne nanokrystalicznych mechanicznie syntetyzowanych stopów Ni-Mo, dr inż. Dariusz Oleszak, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Warszawa, 01/01/1997-31/03/1999, 110000 PLN 7 T08A 021 12 Zastosowanie metod krystalografii elektronowej do określenia struktury nanokrystalicznych metastabilnych faz w stopach Al90-XY10Nix, dr hab. Jan Kozubowski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Warszawa, 01/03/1997-28/08/1999, 150000 PLN 7 T08A 035 12 Wpływ cyklicznych zmian schematu odkształcania na strukturę i własności mechaniczne materiałów metalicznych, dr hab.inż. Włodzimierz Bochniak, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH; KATEDRA STRUKTURY I MECHANIKI CIAŁA STAŁEGO, Kraków, 01/01/1997-31/12/1998, 100000 PLN 7 T08A 038 12 Mikrostrukturalne uwarunkowania wpływu zmiany drogi odkształcenia na lokalizację plastycznego płynięcia w metalach, dr Wiesław Świątnicki, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Warszawa, 01/06/1997-31/05/2000, 120000 PLN 7 T08A 041 12 Kinetyka procesów nanokrystalizacji szkieł metalicznych Al-Y-Ni, dr Krystyna Pękała, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ; INSTYTUT FIZYKI, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 130000 PLN 7 T08A 042 12 Wpływ wielkości i gęstości cząstek dyspersyjnej fazy uporządkowanej na rozwój struktury i tekstury podczas odkształcenia stopów niklu z molibdenem, dr inż. Stanisław Dymek, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, 01/04/1997-31/03/2000, 130000 PLN 7 T08A 049 12 Zastosowanie metody atomowej spektrometrii absorbcyjnej w badaniach materiałoznawczych do określenia składu chemicznego stopów metali, izolatów oraz odpadów przemysłowych, dr inż. Andrzej Wyciślik, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, METALURGII, TRANSPORTU; KATEDRA PODSTAW PROCESÓW METALURGICZNYCH, Katowice, 01/05/1997-30/04/2000, 100000 PLN 7 T08B 003 12 Modelowanie struktury stopów w procesie wysokotemperaturowego odkształcenia, prof.ndzw.dr hab.inż Ludwik Błaż, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH; KATEDRA STRUKTURY I MECHANIKI CIAŁA STAŁEGO, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 198900 PLN 7 T08B 015 12 Optymalizacja procesu nagrzewania indukcyjnego materiałów do przeróbki plastycznej, dr inż. Krzysztof Kurek, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, METALURGII, TRANSPORTU, Katowice, 01/02/1997-30/06/1999, 100000 PLN 7 T08B 027 12 Opracowanie mikrofalowego utwardzania rdzeni z piasku kwarcowego i żywic termoutwardzalnych, dr inż. Mirosław Pigiel, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, Wrocław, 02/01/1997-30/06/1999, 188200 PLN 7 T08B 029 12 Opracowanie kompleksowej metody pomiaru właściwości fizykochemicznych węgla kamiennego, stosowanego w odlewnictwie do producji pyłu ze szczególnym uwzględnieniem emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, prof.zw.dr hab.inż. Jan Lewandowski, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ ODLEWNICTWA; KATEDRA TWORZYW FORMIERSKICH, Kraków, 02/01/1997-15/09/1999, 160000 PLN 7 T08B 038 12 Przerób stopu Cu-Fe-Pb metodą segregacji, prof.dr hab.inż. Tadeusz Karwan, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH, Kraków, 01/01/1997-31/12/1998, 300000 PLN 7 T08C 001 12 Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej i analizy szumu elektrochemicznego do oceny degradacji powłoki organicznej na stali i korozji stali w obecności mikroorganizmów, dr Lech Kwiatkowski, INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa, 01/01/1997-31/03/2000, 140000 PLN 7 T08C 004 12 Zbadanie wpływu procesu sorpcji dodatków do olejów smarowych na dynamikę kształtowania się eksploatacyjnej warstwy wierzchniej w procesie tarcia mieszanego, dr Andrzej Kulczycki, CENTRALNE LABORATORIUM NAFTOWE, Warszawa, 01/04/1997-31/03/1999, 160000 PLN 7 T08C 013 12 Wieloskładnikowe warstwy powierzchniowe na stopach tytanu w aspekcie zastosowań jako biomateriały, dr Elżbieta Czarnowska, INSTYTUT 'POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA', Warszawa-Międzylesie, 01/02/1997-30/09/1999, 200000 PLN 7 T08C 024 12 Otrzymywanie i własności cienkich warstw układu C60/C70+M(M=Ni,Pd,Pt) wykazujących efekt zimnej emisji, dr Elżbieta Czerwosz, INSTYTUT TECHNOLOGII PRÓŻNIOWEJ, Warszawa, 01/08/1997-30/09/1999, 130000 PLN 7 T08C 030 12 Zbadanie zjawiska powstawania dynamicznych struktur środka smarowego w strefie tarcia, dr inż. Krzysztof Krawczyk, POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN, Radom, 01/03/1997-31/12/1999, 130000 PLN 7 T08C 033 12 Technologia wytwarzania lepiszczy nieorganicznych na bazie związków potasu dla otulin elektrod spawalniczych, dr inż. Andrzej Stypuła, INSTYTUT SZKŁA I CERAMIKI ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KRAKOWIE, Kraków, 01/01/1997-28/02/1999, 150000 PLN 7 T08C 037 12 Nanokrystaliczne modulowane powłoki z węglików i węglikoazotków na stalach szybkotnących, dr Bogdan Wendler, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ MECHANICZNY; INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Łódź, 01/03/1997-28/02/1999, 110000 PLN 7 T08C 043 12 Pokrycia ochronne na bazie związków międzymetalicznych Mo-Al i Ti-Al otrzymywane metodą natryskiwania cieplnego, dr inż Adam Tarniowy, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI; ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 100000 PLN 7 T08C 045 12 Optyczno-numeryczna metoda badania właściwości mechanicznych wielofazowych połączeń ceramiczno-metalowych, dr inż. Dariusz Golański, POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 200000 PLN 7 T08C 049 12 Wyznaczanie własności materiałowych warstwy wierzchniej na podstawie analizy procesu zagłębiania penetratora, dr inż. Stanisław Kucharski, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 100000 PLN 7 T08C 050 12 Problemy syntezy i aplikacje powłok tlenkowych wytwarzanych z plazmy impulsowej, dr hab. Krzysztof Zdunek, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Warszawa, 01/04/1997-31/03/2000, 150000 PLN 7 T08C 055 12 Struktura i właściwości warstw borowanych wytwarzanych na podłożu o różnej zawartości węgla, dr inż. Aleksandra Pertek, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA; INSTYTUT TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN, Poznań, 01/03/1997-30/06/1999, 100000 PLN 7 T08C 056 12 Formowanie warstw wierzchnich i powłok zderzeniem ciał z prędkościami powyżej 600m/s ( ciśnieniem sięgającym gigapaskali), prof.dr hab.inż. Wiktor Babul, INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 150000 PLN 7 T08C 057 12 Badania własności powierzchni metali, stopów i granicy faz metal/ciecz smarująca metodami elektrochemicznymi w warunkach nanotribologicznych, prof.dr hab. Henryk Scholl, UNIWERSYTET ŁÓDZKI; WYDZIAŁ FIZYKI I CHEMII; KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ, Łódź, 01/04/1997-30/09/1999, 200000 PLN 7 T08C 049 12 Wyznaczanie własności materiałowych warstwy wierzchniej na podstawie analizy procesu zagłębiania penetratora, dr inż. Stanisław Kucharski, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 100000 PLN 7 T08C 050 12 Problemy syntezy i aplikacje powłok tlenkowych wytwarzanych z plazmy impulsowej, dr hab. Krzysztof Zdunek, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Warszawa, 01/04/1997-31/03/2000, 150000 PLN 7 T08C 055 12 Struktura i właściwości warstw borowanych wytwarzanych na podłożu o różnej zawartości węgla, dr inż. Aleksandra Pertek, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA; INSTYTUT TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN, Poznań, 01/03/1997-30/06/1999, 100000 PLN 7 T08C 056 12 Formowanie warstw wierzchnich i powłok zderzeniem ciał z prędkościami powyżej 600m/s ( ciśnieniem sięgającym gigapaskali), prof.dr hab.inż. Wiktor Babul, INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 150000 PLN 7 T08C 057 12 Badania własności powierzchni metali, stopów i granicy faz metal/ciecz smarująca metodami elektrochemicznymi w warunkach nanotribologicznych, prof.dr hab. Henryk Scholl, UNIWERSYTET ŁÓDZKI; WYDZIAŁ FIZYKI I CHEMII; KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ, Łódź, 01/04/1997-30/09/1999, 200000 PLN 7 T08D 017 12 Zbadanie własności spektroskopowych szkieł kwarcowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich otrzymanych metodą zol - żel, prof. dr hab. Wiesław Stręk, INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO PAN, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1998, 145000 PLN 7 T08D 023 12 Magnetyczne kompozyty proszkowe na obwody zintegrowane przetworników elektrycznych, dr Tomasz Janta, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY; INSTYTUT UKŁADÓW ELEKTROMASZYNOWYCH, Wrocław, 02/01/1997-31/12/1999, 185000 PLN 7 T08D 028 12 Wytwarzanie kształtek na rdzenie magnetycznie miękkie drogą wyżarzania dyfuzyjnego kompozytów stal krzemowa/krzem otrzymanych metodą PVD, dr Mariusz Staszewski, INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, 01/07/1997-30/06/2000, 195000 PLN 7 T08D 030 12 Mikrokrystaliczne kompozytowe materiały stykowe wolfram - miedź i wolfram - srebro, mgr inż. Krystyna Wojtasik, INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, 01/01/1997-31/12/1999, 200000 PLN 7 T08D 031 12 Wytwarzanie odlewów kompozytowych metodą pneumatycznego wprowadzania i mieszania cząstek ceramicznych, prof.zw.dr inż. Józef Gawroński, POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH; WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY; INSTYTUT ODLEWNICTWA, Gliwice, 01/01/1997-01/03/1999, 132500 PLN 7 T08D 033 12 Badania nad opracowaniem węglowego materiału kompozytowego przeznaczonego do budowy akumulatora ciepła reakcji chemicznej, dr hab. inż Stanisław Błażewicz, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI; KATEDRA CERAMIKI SPECJALNEJ, Kraków, 01/01/1997-31/12/1998, 106600 PLN 7 T08D 044 12 Spiekane materiały ceramiczne otrzymywane z proszków bioaktywnych pochodzenia żelowego z przeznaczeniem na kostne implanty, dr hab. Maria Łączka, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI; KATEDRA SZKŁA I EMALII, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 125000 PLN 7 T08D 045 12 Emalie elektroizolacyjne, dr inż. Stanisław Siwulski, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI; KATEDRA SZKŁA I EMALII, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 158600 PLN 7 T08E 011 12 Badania skutków obróbki mikrofalowej materiałów opakowaniowych i opakowań, przeznaczonych dla żywności, dr hab. inż. Hieronim Kubera, CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY OPAKOWAŃ, Warszawa, 01/09/1997-31/12/1999, 240000 PLN 7 T08E 012 12 Rozdrabnianie precyzyjne wielkogabarytowych wytworów ze spienionych tworzyw sztucznych, dr inż. Ryszard Konieczka, AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY; WYDZIAŁ MECHANICZNY; KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN, Bydgoszcz, 01/02/1997-30/04/2000, 189250 PLN 7 T08E 015 12 Roztwarzanie drewna metodami alkalicznymi na głęboko zdelignifikowane przeznaczone do bielenia masy celulozowe, prof.dr hab.inż. Jan Rutkowski, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII, Łódź, 01/04/1997-31/05/2000, 328000 PLN 7 T08E 016 12 Zestalanie polimerów w wyrobach grubościennych: rurach do transportu płynów i innych, dr Ewa Piórkowska-Gałęska, CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 210000 PLN 7 T08E 018 12 Otrzymywanie biodegradowalnej folii z mieszaniny biotransformowanej celulozy i skrobi, mgr inż. Dariusz Wawro, INSTYTUT WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, 01/01/1997-31/12/1998, 215000 PLN 7 T08E 020 12 Przenoszenie energii w mieszaninach poliolefin z elastomerem termoplastycznym, prof.ndzw.dr hab.inż Danuta Żuchowska, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; INSTYTUT TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I NAWOZÓW MINERALNYCH, Wrocław, 01/01/1997-30/12/1999, 285000 PLN 7 T08E 024 12 Przerób odpadów roślinnych techniką eksplozyjną, dr inż. Władysław Mróz, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLMATEX SP. Z O.O., Łódź, 01/01/1997-31/12/1998, 245000 PLN 7 T08E 025 12 Określenie wpływu środków ognioochronnych na szybkość wydzielania się ciepła oraz generację dymów z materiałów stosowanych w wyposażaniu wnętrz przy użyciu kalorymetru stożkowego, mgr inż. Maria Władyka-Przybylak, INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH, Poznań, 01/01/1997-30/06/2000, 295000 PLN 7 T08E 032 12 Kompozyty warstwowe na higieniczne obuwie sportowe i rekreacyjne, prof. dr hab. Stefan Brzeziński, INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, Łódź, 02/01/1997-30/06/1999, 257600 PLN 7 T08E 034 12 Możliwości zastosowania biotechnologii w procesie utylizacji szkodliwych dla środowiska odpadów drzewnych, dr Hanna Wróblewska, INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, 01/02/1997-30/09/1999, 240000 PLN 7 T08E 041 12 Zagospodarowanie ligniny odpadowej w mieszankach gumowych, mgr inż. Małgorzata Piaskiewicz, INSTYTUT PRZEMYSŁU GUMOWEGO 'STOMIL', Piastów, 03/02/1997-31/12/1999, 378000 PLN

nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.036 | powered by jPORTAL 2