Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
O nauce instytucj...
Darmowy program a...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 6


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Europejska Karta Naukowca > Naukowcy a społeczeństwo

Józef Wieczorek


Naukowcy a społeczeństwo


Często słyszymy, że celem nauki jest poznawanie prawdy. Tak naukowcy przedstawiają społeczeństwu swoją misję. Skoro tak, to wyniki pracy naukowców winny być przedstawione ogółowi społeczeństwa w sposób zrozumiały, aby społeczeństwo rozumiało na czym ta prawda polega i dlaczego społeczeństwo ma płacić podatki na badania naukowe i formowanie nowych naukowców. Niestety w praktyce nie zawsze wygląda to tak pięknie.

Rozliczenia z realizacji projektów badawczych finansowanych przez społeczeństwo często są znane formalnie tylko przez wewnętrzne komisje, czy ksiegowość.

Brak jest rzetelnych baz danych o ludziach nauki i wynikach ich pracy.

Informacje spopularyzowane, zrozumiałe dla społeczeństwa nie są regułą, lecz wyjątkiem. Mimo coraz bardziej rozpowszechnionego korzystania z internetu niewiele jest stron internetowych naukowców przybliżających wyniki ich pracy społeczeństwu.


Więc pretensje, naukowców. że ich praca nie jest doceniana, że nie są dowartościowani, nie do końca są uprawnione. Sami naukowcy w części za ten stan rzeczy ponoszą odpowiedzialność.


Postulat prowadzenia dialogu ze społeczeństwem, i to dialogu bezpośredniego, jest w pełni zasadny. Problem w tym, że w praktyce np. rektorzy wyższych uczelni preferują prowadzenie dialogu wsobnego (między sobą), i nader rzadko dochodzi do dialogu z organizacjami oddolnie budowanego społeczeństwa obywatelskiego, a także niżej stojącymi w oficjalnej hierarchii pracownikami, a co dopiero mówić o nieutytułowanej części społeczeństwa.


Naukowcy winni zejść z obłoków na ziemię. Skoro utrzymywani są ze środków publicznych, winni publicznie się z tych środków rozliczać, a obywateli szanować, bez względu na to, czy i jakie tytuły posiadają. Społeczeństwo ma uzasadnione obawy przed niektórymi badaniami naukowców. Ma prawo do ograniczonego zaufania do ich poczynań i poglądów. To na naukowcach spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie rzetelnego, uczciwego dialogu ze spoleczeństwem.


Problem właściwej komunikacji naukowców ze społeczeństwem został dostrzeżony przez Komisję Europejską. Według autorów raportu Europejskiego Naukowego Gremium Doradczego (EURAB) http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_

07_013_june_%202007_en.pdf

"badacze powinni angażować się w bardziej konstruktywną wymianę informacji ze społeczeństwem i w poważniejszy sposób uwzględniać obawy społeczeństwa związane z ich pracą. "

Nie pozostaje nic innego jak tą dyrektywę wprowadzić w życie.

--------------------------------------------------------

http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf
Europejska karta naukowca

Zaangażowanie społeczne

Naukowcy powinni zapewnić, aby ich działania naukowe były przedstawione ogółowi społeczeństwa w taki sposób, by były zrozumiałe dla osób nie będących specjalistami, tym samym podwyższając poziom powszechnego zrozumienia nauki. Bezpośredni dialog ze społeczeństwem pomoże naukowcom lepiej zrozumieć jego zainteresowanie priorytetami nauki i technologii, a także jego obawy.

Public engagement
Researchers should ensure that their research activities are made known to society at large in such a way that they can be understood by non-specialists, thereby improving the public’s understanding of science. Direct engagement with the public will help researchers to better understand public interest in priorities for science and technology and also the public’s concerns.

---------------------
EURAB: konieczny jest poważniejszy dialog między badaczami a społeczeństwem [Data: 2007-07-02]
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=

D&DOC=3&CAT=NEWS&QUERY=1183663133537&RCN=27960

EUROPEAN RESEARCH ADVISORY BOARD. FINAL REPORT Research and Societal Engagement. June 2007
http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_07_013_june_%202007_en.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst ( wersja wstępna) przygotowany w ramach realizacji zadania "Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców" - Autor: Józef Wieczorek" dofinansowanego przez MNiSzW z zakresu działalności wspomagającej badania zgodnie z umową nr. 556/DWB/P/2007 r

nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.046 | powered by jPORTAL 2