Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
O nauce instytucj...
Darmowy program a...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 7


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Tytułologia stosowana > Skarga konstytucyjna w sprawie Centralnej Komisji

Lublin 4.08.2006 r.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY


Skarżący: Piotr Jaroszyński

zam. Warszawa ul. Wandy 10/14


reprezentowany przez:

r. pr. Katarzynę Pecyna

Kancelaria Radców Prawnych

„Comes” s.c. 20-144 Lublin

ul. Bazylianówka 99/26
SKARGA KONSTYTUCYJNA

 


W imieniu mocodawcy, Piotra Jaroszyńskiego, którego pełnomocnictwo załączam, na podstawie art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o:


stwierdzenie niezgodności :

  1. art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

z art. 2, 31 ust. 3 i 32.ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim

oddaje ustalenie kompetencji organów Centralnej Komisji organizację i tryb działania - Centralnej Komisji przez uchwalony przez nią statut.

  1. art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. ( Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn.zm.)

z art. 2, 31 ust. 3 i 32.ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim dozwala na wyznaczenie recenzenta ze składu Centralnej Komisji


U Z A S A D N I E N I E


Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie sygn. akt: I OSK 681/05 , doręczonym wraz z uzasadnieniem w dniu 9 maja 2006 r. – NSA oddalił skargę kasacyjną Piotra Jaroszyńskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18.10.2004 r. sygn. akt: I S.A. 1464/03 oddalającego skargę Piotra Jaroszyńskiego na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 26 maja 2003 r. nr BCK-I-O-1384/2002 w przedmiocie odmowy przedstawienia kandydatury Piotra Jaroszyńskiego do tytułu naukowego profesora.

Ad 1) Podstawą w/w orzeczeń, poza innymi aktami prawnymi, była ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz Statut Centralnej Komisji, który to Statut, na podstawie delegacji ustawowej wynikającej ze skarżonego artykułu 35 ust. 5 ustawy o stopniach uchwaliła sama Centralna Komisja. Zbyt szeroka delegacja ustawowa zawarta w art. 35 ust. 5 ustawy o stopniach i tytule naukowym nie może ostać się w państwie prawa. Centralna Komisja zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy, w zakresie wydawanych przez siebie decyzji pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej i na mocy art. 29 ust. 1 winna stosować odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Tymczasem, na mocy uchwalonego przez siebie statutu Centralna Komisja całkowicie pomija udział strony w postępowaniu administracyjnym.

Statut ten w istocie dotyka praw jednostki, a więc dotyka materii, która w demokratycznym państwie prawa może być uregulowana jedynie Konstytucją lub ustawami ( naruszenie art. 2 Konstytucji ), i który ogranicza prawa jednostki, przez pominięcie udziału tej jednostki w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji dotyczącej jej osoby ( naruszenie art. 31 ust. 3 i 32 ust. 1 Konstytucji).

Ad 2) Skarżony art. 35 ust. 3 ustawy o stopniach i tytule naukowym dozwala na powołanie recenzenta ze składu Centralnej Komisji. Tym samym zostaje zachwiana równowaga stron. Osoba, która z jednej wchodzi w skład organu wydającego decyzję jednocześnie na mocy w/w przepisu może pełnić funkcję recenzenta czyli w istocie biegłego w sprawie co narusza art. 2 i 32 ust. 1 Konstytucji RP. Recenzent Członek CK staje się w istocie więc arbitrem we własnej sprawie, a jego opinia biorąc pod uwagę, że Centralna Komisja jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą przedstawiciele bardzo różnorodnych dyscyplin może mieć znaczący wpływ na opinię pozostałych członków składu. Przy całym szacunku i uznaniu dla członków Centralnej Komisji już tylko istnienie wątpliwości w tej sprawie wskazuje, że jest to sytuacja nie do zaakceptowania w państwie prawa.


W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.

=======================================================

Appendix:

PAP_Nauka w Polsce 2007-10-19 01:00

RPO o Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powinien, w drodze odpowiedniego rozporządzenia, nadać statut Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Obecnie statut ten ustala sama komisja - zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski, w piśmie do ministra nauki Michała Seweryńskiego. Pismo to w środę przekazano PAP. .....Kochanowski zwrócił też uwagę na nielogiczność, jaka występuje w procedurze recenzowania dorobku kandydata do tytułu profesora.Dorobek przyszłego profesora recenzują profesorowie z jego własnej lub pokrewnej dziedziny. Część tych recenzentów powołuje właśnie Centralna Komisja. Zgodnie z przepisami, recenzentów komisja może wyłonić także ze swego grona. "W ten sposób członek komisji staje się niejako iudex in sua casa (sędzią we własnej sprawie - PAP). Ma on bowiem podejmować decyzje w oparciu o sporządzoną przez siebie opinię. Stawia to recenzenta i pozostałych członków komisji w dość niezręcznej sytuacji" - zauważył Kochanowski.

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance
=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&
dz=stronaGlowna&dep=67150&data=&lang=PL&_
CheckSum=-1336087484

nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.037 | powered by jPORTAL 2