Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
Darmowy program a...
O nauce instytucj...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 5


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Postulaty NFA > Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowni

Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych

My, niżej podpisani naukowcy polscy pracujący zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, zwracamy się do Sejmu i Rządu RP z prośbą o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych i organizacyjnych mających na celu usunięcie przepisów prawnych dyskryminujących. obywateli polskich przy zatrudnianiu na stanowiskach samodzielnych pracowników naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sytuacja taka jest spowodowana brakiem kompatybilności polskiego systemu tytułów i stopni naukowych z systemem stosowanym w większości krajów będących liderami w światowej nauce.

Problem niekompatybilności polskiego systemu nauki był wielokrotnie podnoszony przez Niezależne Forum Akademickie jeszcze przed uchwaleniem Ustawy o szkolnictwie wyższym w 2005 r. (U S T A W A z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym). Niestety nie było pozytywnej reakcji władzy ustawodawczej, więc problem nadal istnieje i stanowi jedną z barier hamujących powroty polskich naukowców do kraju.

Mobilność naukowców pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi w różnych miastach, krajach i kontynentach jest normalnym i pożądanym elementem kariery naukowej, zgodnym z zaleceniami Europejskiej Karty Naukowca. Uważamy, że należy zrównać szanse obywateli polskich podejmujących pracę naukową w kraju po długoletnim stażu zagranicznym z obywatelami innych krajów gdzie habilitacja nie jest wymagana. Powrót do Polski obywateli polskich z bogatym dorobkiem naukowym przyczyni się do podniesienia poziomu nauki uprawianej w naszym kraju, zwłaszcza jeżeli będą oni mogli stawać do konkursów na stanowiska kierownicze w nauce i szkolnictwie wyższym na równych prawach z obywatelami polskimi, którzy wszystkie etapy kariery naukowej przeszli w kraju.

Dyskryminujące przepisy zawarte w Prawie o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 U S T A W A z dnia 27 lipca 2005 r.

 http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2720_u.htm) to: 

Art. 114.
1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca
tytuł naukowy profesora.
2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba
posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy
profesora.
3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca
pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora
habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, z zastrzeżeniem art. 115 ust. 3.
Art. 115.
1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być
zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114
ust. 2 i 3, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze
osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone w
trybie określonym w statucie
2. Warunkiem zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1, na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w uczelni jest uzyskanie pozytywnej opinii
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
3. W uczelni wojskowej na stanowisku profesora wizytującego może być
zatrudniona osoba posiadająca stopień generała lub admirała.
4. Przy zatrudnianiu na stanowisko wymienione w ust. 1 osoby niebędącej
obywatelem polskim rektor może odstąpić od warunków określonych w art. 114
ust. 2 i 3.
5. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, o której mowa w
ust. 1, może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

W praktyce stosowania tego prawa mamy do czynienia z dyskryminacją obywateli polskich na polskich uczelniach w relacji do obywateli innych krajów i dyskryminacją polskich naukowców, którzy zostali uformowani w zachodnich instytucjach naukowych i mają niekiedy nawet olbrzymi dorobek naukowy, ale nie mają tytułów i stopni naukowych obowiązujących w Polsce .

Zgodnie z Art. 115 ustęp 1 ustawy ‘Prawo o szkolnictwie wyższym” można co prawda zatrudnić doktora na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego „jeśli ma znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej”, ale praktyka nie wykazuje stosowania tego przepisu. Dostępne ogłoszenia o konkursach na takie stanowiska, zawierają wymagania posiadania stopnia dr hab. lub tytułu profesora.

11 marca 2005 roku Komisja Europejska przyjęła ‘Europejską Kartę Naukowca’ i ‘Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych’- The European Charter for Researchers.The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers - http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf
która zabrania dyskryminacji pracowników i zaleca mobilność naukowców. Zalecenia zostały podpisane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ale bez zastosowania tych zaleceń w praktyce. Niezależne Forum Akademickie też jest sygnatariuszem Karty i Kodeksu i działa na rzecz wprowadzenia tych zaleceń do praktyki polskiego życia akademickiego.


Józef Wieczorek – Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie (Kraków)

Cezary Wójcik – Przewodniczący Rady fundacji Niezależne Forum Akademickie

(Indiana University School of Medicine - Evansville , USA)
Dyskryminacja polega na tym, iż obowiązujące w Polsce przepisy prawne umożliwiają zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego bez potrzeby uzyskania habilitacji, podczas gdy utrudniają to obywatelom polskim, szczególnie wtedy gdy ich kariera naukowa odbywała się poza granicami RP.

Michał Kucewicz, Cambridge University, Experimental Psychology Department, Cambridge, Wielka Brytania.

Stanislaw Dubiski, University of Toronto, Toronto, Kanada

Jan Napoleon Saykiewicz, A.J. Palumbo School of Business , John F. Donahue Graduate School of Business Duquesne University, Pittsburgh, USA

Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Polska

Anna Natalia Grzyb, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany

Maciej Horowski,Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, Polska

Kosma Szutkowski, Royal Institute of Technology, KTH, Sztokholm, Szwecja

Grzegorz Kondrak, University of Alberta, Edmonton, Kanada

Zdzislaw Szulc, Medical University of South Carolina, Charleston, USA

Kaja Wawrzak, Oxford University, England, Wielka Brytania.

Boleslaw Szymanski, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA

Andrew S. Targowski, President of the International Society for the Comparative Study of Civilizations, Department of Business Information Systems, Haworth College of Business,Western Michigan University, Kalamazoo, MI, USA

Maciej Górecki, Trinity College, Dublin, Irlandia

Karolina Kluk-de Kort, The University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania

Tomasz Kozlowski, Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja.

Maciej Henneberg, Wood Jones Professor of Anthropological and Comparative Anatomy, Head of Anatomical Sciences,University of Adelaide,Adelaide, Australia

Lech Keller-Krawczyk, Monash University in Melbourne, Australia


Anna Ostapczuk, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Polska

Lech Jozwiak, Eindhoven University of Technology,Faculty of Electrical Engineering, Eindhoven, Holandia 

Robert Piechocki, University of Bristol, Bristol, Wielka Brytania

Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska, Warszawa

Waldemar W. Koczkodaj, , Laurentian University, Sudbury, Ontario, Kanada

Paweł Kisielow, Instytut immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Józef Magoński, Central Washington University, Ellensburg, USA

Sylwester Chyb, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Canberra, Australia

Wieslaw K. Binienda, The University of Akron, Akron, OH, USA

Tomasz Durakiewicz, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA


Pawel Kalinski,
 Director of Research, Division of Surgical Oncology, University of Pittsburgh and the University of Pittsburgh Cancer Institute Hillman Cancer Center, Pittsburgh, PA, USA

Zbigniew (Ben) Zylicz, Dyrektor medyczny,Dove House Hospice, Hull, Wielka Brytania

Leszek Ignatowicz, Medical College of Georgia, Augusta, GA, USA

Lucjan Strekowski, Department of Chemistry, Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA

Włodzimierz Holsztyński, Sunnyvale, Kalifornia, USA

Regina Borowik, Politechnika Częstochowska, Polska

Anna Daniel-Wójcik, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy

Józef Kapusta, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,Warszawa

Przemysław Grudnik, Heidelberg University, Niemcy

Piotr Fryzlewicz, Department of Mathematics, University of Bristol, Wielka
Brytania

Michal Surkont, School of Medicine, Queen's University, Kingston, Kanada

Boguslaw Pozniak, The University of New Orleans, Nowy Orlean, USA

Marcin Brynda, Department of Chemistry, University of California, Davis, USA

Marek Los, Department of Internal Medicine, School of Medicine,University of Tuebingen,Tuebingen, Niemcy

Michał Kacperski, University of New Hampshire, Durham, USA

Ewa Bobrowska-Jakubowski, Musée d'Art Américain Giverny, Terra Foundation for American Art, Francja

Lukasz Salwinski, UCLA, Los Angeles, USA

Karol Miller, Professor of Applied Mechanics, Director of Intelligent Systems for Medicine Laboratory, The University of Western Australia, Australia

Agnieszka Bernat, INSERM Stem Cells and Brain Research Institute, Lyon, France

Wojciech Zakrzewski, Department of Mathematical Sciences, Durham University, Durham, Wielka Brytania

Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Ignacy Sawicki,Center for Cosmology and Particle Physics, New York University,Nowy Jork,USA

Malgorzata Lagisz, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania

Renata Dmowska, School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, USA

Janusz Konrad, Boston University, Dept. of Electrical and Computer Engineering, Boston, USA

Alicja Malicka, School of Psychological Sciences The University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania

Joanna Maria Bagniewska, Oxford University, Oxford, Wielka Brytania

Joanna Rutkowska, Cornell University, Ithaca, NY, USA

Zbigniew Darzynkiewicz, Professor of Pathology and Medicine, Director, Brander Cancer Research Institute, New York Medical College, N.Y., USA

Marcin Liana, Harvard University, Harvard Medical School, Boston USA

Anna B. Wojcik, Hybrid Glass Technologies, Inc Monmouth Junction, NJ, New Jersey, USA

Magdalena, Mariankowska, Royal Holloway University of London, Wielka Brytania

Ewa Kuligowska, Prof .of Radiology Boston UniversitySchool of Medicine, Boston, USA

Tomasz Klimczuk, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA

Adam Zielinski, Wighton Professor, Director of Electrical Engineering Program, University of Victoria, Department of Electrical and Computer Engineering, Victoria, Kanada.

Krzysztof Pawlikowski, Dept. Computer Science & Software Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

Marcin Wojewodzic, University of Oslo, Oslo, Norwegia

Martin (Marcin) Ostoja-Starzewski, University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, Illinois, USA

Janusz Gębicki, Uniwerstet Macquarie, Sydney, Australia

Józef Kalisz, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Łukasz Jasnos, Marie Curie Research Institute, Oxted, Surrey, Wielka Brytania

Tomasz Marek Mickiewicz, University College London, London, Wielka Brytania

Ernest Mendrela, Louisiana State University, Baton Rouge,USA

Stanisław Szpakowicz, Professor School of Information Technology and Engineering, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada

Anita Dolly Panek, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Robert Kowalski, Stanford University, CA, USA

Małgorzata Poczopko, University of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania

Robert Prałat, University of Leeds, Leeds, Wielka Brytania

Jakub Pawel Cygan, Warszawa

Jakub Hiterski, University of Glasgow, Glasgow,Wielka Brytania

Andrzej Nowojewski, Cambridge University, Cambridge, Wielka Brytania

Mariusz Szmigiel, The University of Edinburgh, Edinburgh,Wielka Brytania

Ewa J. Szymańska, University of Pennsylvania, Philadelphia PA, USA

Krzysztof Ogorzałek, Boston University, Boston MA, USA

Zuzanna Olszewska, Oxford University, Oxford, Wielka Brytania

Malgorzata Kurkowska, Royal Holloway, University of London, Egham, Wielka Brytania

Dariusz Wanatowski, University of Nottingham, Nottingham, Wielka Brytania.

Marek Jan Chodakiewicz, The Institute of World Politics: A Graduate School of National Security and International Affairs, Washington, DC, USA
Marek Kozlowski, Harvard Medical School,Children`s Hospital Boston,USA

nfa | 07.01.2008

===============================

Reakcje na petycje:

 

Artur Górski, Poseł na Sejm RP
INTERPELACJA
w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=463

Interpelacja nr 767 w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego
Zgłaszający Artur Górski Adresat minister nauki i szkolnictwa wyższego Data wpływu 22-01-2008

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd
878392962bc12573b500459bdb/520dd931786e
1e6ec12573df004cdce8?OpenDocument

WIADOMOŚCI KSN - Rocznik 2008 Biuletyn nr 1-2 (142-143)
Petycja do Sejmu i Rządu RP – J. Wieczorek

Rzeczpospolita, 23.01.2008
Pozwólcie wracać polskim naukowcom (tylko na papierze)

Rzeczpospolita, 18.02.2008

Naukowcy zaczną wracać, gdy zmieni się prawo

http://www.rp.pl/artykul/92989.html

Opcja na Prawo, luty 2008 r
Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych
http://www.opcja.pop.pl/

Magazyn OBYWATEL, 21.01.2007
Najwyższy czas na zmiany
http://www.obywatel.org.pl/index.php?
name=News&file=article&sid=9242

Kontrateksty, Wydanie nr: 97, 18 stycznia 2008
Petycja w sprawie dyskryminacji obywateli polskich
http://kontrateksty.pl/index.php?action=show
&type=news&newsgroup=3&id=3184

Kurier Lubelski 15.01.2008- Naukowcy chcą równouprawnienia
http://www.kurierlubelski.pl/module-
dzial-viewpub-tid-9-pid-49450.html

Serwis www.mypolinfo.com Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP http://www.mypolinfo.com/home/art.php?id=3498

Amerykański Portal Polaków http://www.poland.us/

Polonia.NL –Portal Polonii Holenderskiej http://www.polonia.nl/

RODAKpress
http://www.rodaknet.com/rp_art_4113
_rr_narod_aktualnosci_petycja.htm


Zbigniew (Ben) Żylicz

List do NFA w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=460

=============================================================================

Opcja na Prawo, luty 2008 r
Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych

 

nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.031 | powered by jPORTAL 2