Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
O nauce instytucj...
Darmowy program a...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 6


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Sprawy studentów > AKCJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW ARCHELOLOGII - Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich


Skarga do Rzecznika Praw obywatelskich – lista podpisów

nr imię i nazwisko
adres korespondencyjny
nr dowodu osobistego
nr PESEL
podpis

Podstawa prawna skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 79.
1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na
zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na
podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzeka ostatecznie o jego wonnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Art. 80.
Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika
Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw
naruszonych przez organy władzy publicznej.

Art. 208.
1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.


Przyłącz się do akcji studentów i absolwentów archeologii.
Krótkie wytyczne „Instrukcja obsługi”
1. Jeśli zgadzasz się z treścią - należy wydrukować, wpisać swoje dane, nr dowodu osobistego i PESEL a na koniec podpisać, przez siebie oraz w ten sam sposób przez wszystkich zainteresowanych w Twoim gronie.

2. Zakupić kopertę i znaczek pocztowy za 1.30 zł (gdy jest więcej stron z podpisami należy zważyć list na poczcie i dokleić ewentualne znaczki dopłaty – poczta może nie dostarczyć przesyłki!) i wysłać na adres:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Uwagi:

1. Treść listu nie jest obligatoryjna, każdy obywatel ma prawo napisać taki list toteż ewentualne zmiany są jak najbardziej dopuszczalne (byle z głową).

Sposób rozpowszechniania:

Indywidualny – każdy sam sobie drukuje, sam podpisuje przez siebie swoich bliskich, przyjaciół i znajomych a następnie wysyła do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zorganizowany – np. w ramach zbierania podpisów w sposób planowy i publiczny zarówno przez osoby indywidualne jak i stowarzyszone np. w Samorządzie studentów.

Sposób informowania:
„Plotka” – każdy zainteresowany stara się powiadomić o tej akcji jak najwięcej osób, które także mogą być zainteresowane wysłaniem listu tej treści – najlepsze jest info wysłane e-mailem z treścią listu i tą instrukcją.
Każdy może wydrukować sobie taki list i wywiesić gdzieś w miejscu publicznym np. na tablicy ogłoszeń na uczelni, muzeum, bibliotece itp. (zasypmy tym listem instytucje archeo! a potem Rzecznika Praw Obywatelskich).
Umieścić treść listu na stronie internetowej, opublikować w lokalnej gazecie lub czasopiśmie, w miarę własnych możliwości zainteresować prasę i telewizję.
Rozpropagować na listach dyskusyjnych dotyczących archeologii i historii oraz w miejscach poświęconych obronie praw obywatelskich.
Według własnej inwencji i pomysłów.

Jeśli się nic nie zrobi to na pewno sytuacja absolwentów archeologii się nie polepszy, ta akcja to akt rozpaczy - nic nie tracimy.
Powodzenia.strony: [1] [2] [3] [4]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.035 | powered by jPORTAL 2