Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Amerykańska konku...
Mobbing uczelniany
O nauce instytucj...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Darmowy program a...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 6


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Europejska Karta Naukowca > Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' w świetle 'Europejskiej

Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' w świetle 'Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców'.

W dniu 11.03.2005 Komisja Europejska przyjęła dokument 'European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers' (Europejska Karta dla Naukowców i Kodeks Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców).Kraje członkowskie UE są zobligowane do wprowadzenia zawartych w Karcie zasad we własnym ustawodawstwie i do ich przestrzegania.

Na podstawie analizy obu dokumentów i dyskusji przeprowadzonej w środowisku akademickim udokumentowanej na portalu 'Niezależne Forum Akademickie' stwierdzamy co następuje.

1.Dokument Komisji Europejskiej ma ważne znaczenie dla tworzenia wspólnej unijnej przestrzeni badawczej i edukacyjnej oraz wprowadza wiele zasadnych uregulowań odnośnie standardów, które winny obowiązywać w sferze nauki i edukacji w Zjednoczonej Europie. Nowe ustawy przygotowywane w krajach unijnych, także w Polsce, powinny w jak najszerszym zakresie respektować zalecenia zawarte w Karcie.

2.Projekt ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym', nad którym obecnie pracuje sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży jest niezgodny z filozofią oraz konkretnymi zapisami w/w Karty. W projekcie polskiej ustawy brak jest jednoznacznych zapisów odnoszących się do tak podstawowych spraw w funkcjonowaniu nauki i edukacji wyższej, takich jak:

• jawność dorobku naukowego,

• przejrzystość kryteriów i rezultatów oceny nauczycieli akademickich i jednostek uczelnianych,

• rekrutacji nauczycieli akademickich na podstawie otwartych konkursów przy zachowaniu zasady równego traktowania kandydatów,

• przejrzystość zasad przydziału funduszy na badania i jawność rezultatów badań,

• obowiązek opracowania planów rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich,

• stymulowanie odpowiednimi regulacjami prawnymi mobilności naukowców, która winna być doceniana przy zatrudnianiu i ocenie pracowników oraz przy przydzielaniu funduszy na badania,

• dostęp do procedur odwoławczych we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem i finansowaniem

• możliwość korzystania z pomocy niezależnego od władz mediatora akademickiego w rozwiązywaniu konfliktów


3. W związku z powyższym uważamy, że projekt ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' należy dostosować do zasadnych wymogów dokumentu Komisji Europejskiej, tak aby Polska po jego wprowadzeniu w życie nie znalazła się na peryferiach Unii Europejskiej


W imieniu
Niezależnego Forum Akademickiego

Józef Wieczorek
Ewa Kostarczyk
Cezary Wójcik
Tadeusz Wróblewski
Witold Palosz
Krzysztof Szmidt-Szałowski
Marcin Brynda
Maciej Krzystek
Małgorzata Stojekstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.031 | powered by jPORTAL 2