Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Amerykańska konku...
Mobbing uczelniany
O nauce instytucj...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Darmowy program a...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 7


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Europejska Karta Naukowca > Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' w świetle 'Europejskiej


ANEKS

Uwagi do 'European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers'. Wybrano fragmenty Karty ( w brzmieniu oryginalnym i w tłumaczeniu), które należałoby uwzględnić przy pracach nad ustawą 'Prawo o szkolnictwie wyższym'.Na podstawie dyskusji w portalu Niezależne Forum Akademickie przedstawiono uwagi do zapisów Karty (Uwagi NFA)


przejrzystość zasad przydziału funduszy na badania i jawność rezultatów badań

Researchers need to be aware that they are accountable towards their employers, funders or other related public or private bodies as well as, on more ethical grounds, towards society as a whole. In particular, researchers funded by public funds are also accountable for the efficient use of taxpayers’ money. Consequently, they should adhere to the principles of sound, transparent and efficient financial management and cooperate with any authorised audits of their research, whether undertaken by their employers/funders or by ethics committees.Methods of collection and analysis, the outputs and, where applicable, details of the data should be open to internal and external scrutiny, whenever necessary and as requested by the appropriate authorities.

Naukowcy powinni być świadomi odpowiedzialności wobec pracodawców, instytucji finansujących badania i innych pokrewnych organizacji i instytucji publicznych i prywatnych oraz, w sensie etycznym, przed całym społeczeństwem. W szczególności naukowcy, których praca finansowana jest ze środków publicznych, powinni być odpowiedzialni za efektywne wykorzystanie pieniędzy podatnika. Oznacza to, że naukowcy powinni przestrzegać zasad rozsądnego, przejrzystego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi oraz współpracować ze wszelkimi organami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli finansowej przedsięwzięć badawczych, takimi jak pracodawcy i/lub instytucje finansujące badania lub komisje etyczne. Metody zbierania i analizy danych, wyniki badań oraz, w uzasadnionych przypadkach, szczegółowe dane powinny być dostępne dla wewnętrznej i zewnętrznej kontroli w razie konieczności lub na żądanie upoważnionych władz.
Uwagi NFA -Te zalecenia nie są u nas respektowane. Gospodarowanie środkami finansowymi nie jest przejrzyste. W dostępnych bazach danych są jedynie podawne wielkości nakładów finansowych na dany projekt badawczy ale na ogół nie ma rezultatów tych prac. Nie można takich danych otrzymać, gdyż nie ma mechanizmów wymuszających ich jawność i ogólnodostępność. Środki przeznaczone na badania i aparaturę są bardzo często nieefektywnie wykorzystane lub wręcz marnotrawione. W praktyce nie ma ani wewnętrznej ani zewnętrznej kontroli, co prowadzi do poważnych patologii. Żadne dotychczasowe ustawy nie są skuteczne w tym zakresie stąd naukowcy są autonomiczni w zakresie dysponowania środkami finansowymi i nie rozliczają się z rezultatów przed społeczeństwem zainteresowanym ich działalnością. Te zapisy odnoszą się także do spraw ujętych w ' Ustawie o zasadach finansowania nauki ', która niestety została oddzielona od ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym'strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.035 | powered by jPORTAL 2