www.nfa.pl/

:: ROCZNICOWA BIBLIOGRAFIA NFA
Artykuł dodany przez: nfa (2005-12-15 06:17:59)

ROCZNICOWA BIBLIOGRAFIA NFA


BONDAR Paweł

Paweł Bondar
Wirtualny Uniwersytet – e-learning z perspektywy IBM
http://www.nfa.pl/articles.php?id=100


CHMOLOWSKA Joanna

Joanna Chmolowska
Studenci oceniają wykładowców - próba podsumowania dyskusji na NFA
http://www.nfa.pl/articles.php?id=129


COGIEL Agnieszka

Agnieszka Cogiel
Program Praktyk Studenckich na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
http://www.nfa.pl/articles.php?id=52


FULARZ Adam

Adam Fularz
„Skończmy ze ściemą”, czyli dajmy wreszcie polskiej nauce szansę na sukces
http://www.nfa.pl/articles.php?id=122


GROCHOWSKI Paweł

Paweł Grochowski i Marek Niezgódka
Biblioteka Wirtualna Nauki
http://www.nfa.pl/articles.php?id=99


JAJSZCZYK Andrzej

Andrzej Jajszczyk, Józef Kalisz, Wojciech Z. Misiołek, Witold Pałosz
Polska nauka potrzebuje prawdziwych reform
http://www.nfa.pl/articles.php?id=108


KALISZ Józef

Józef Kalisz
Co zrobić w polskiej nauce?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=21


Józef Kalisz
Habilitację zlikwidować czy zostawić?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=24


Józef Kalisz
O lepszą efektywność
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego
http://www.nfa.pl/articles.php?id=14


Józef Kalisz
Polska nauka i szkolnictwo wyższe potrzebują reform
http://www.nfa.pl/articles.php?id=56


Andrzej Jajszczyk, Józef Kalisz, Wojciech Z. Misiołek, Witold Pałosz
Polska nauka potrzebuje prawdziwych reform
http://www.nfa.pl/articles.php?id=108


Józef Kalisz
Potrzeba zmian ustawowych w odniesieniu do rozpraw i przewodów doktorskich
http://www.nfa.pl/articles.php?id=60


KARDASZEWSKI Jacek

Jacek Kardaszewski
Styl kierowania Politechniką Łódzką
http://www.nfa.pl/articles.php?id=82


KORCZYŃSKI Waldemar


Waldemar Korczyński
Co robić z masowością kształcenia? Próba diagnozy.
http://www.nfa.pl/articles.php?id=64


Waldemar Korczyński
Co robić z masowością kształcenia? Propozycja terapii.
http://www.nfa.pl/articles.php?id=65


Waldemar Korczyński
Jak pisać o patologiach?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=91Waldemar Korczyński (Mikołaj Korzec)
Jak zostać złodziejem, czyli mobbing poza zatrudnieniem
http://www.nfa.pl/articles.php?id=58KORTA Henryk

Henryk Korta
Dobra praktyka naukowa
http://www.nfa.pl/articles.php?id=46


Henryk Korta
Przedsiębiorczość akademicka w Polsce – stan obecny, perspektywy. Impresje po-konferencyjne
http://www.nfa.pl/articles.php?id=142


KOSTARCZYK Ewa

Ewa Kostarczyk
Demony instrukcji wyjazdowych
http://www.nfa.pl/articles.php?id=109


Ewa Kostarczyk
Ekspert w krainie polskiej nauki
http://www.nfa.pl/articles.php?id=17


Ewa Kostarczyk
Kariera naukowa w pierwszym powojennym dziesięcioleciu według listów młodego medyka 1945-1955
http://www.nfa.pl/articles.php?id=66


Ewa Kostarczyk
Moje trzy powroty do kraju
http://www.nfa.pl/articles.php?id=16


Ewa Kostarczyk
Nie bądźmy dumni z naszego zaścianka
http://www.nfa.pl/articles.php?id=81


Ewa Kostarczyk
Popularyzacja nauki czy promocja osób?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=57


Ewa Kostarczyk
Rekonwalescencja pomobbingowa
http://www.nfa.pl/articles.php?id=107


Ewa Kostarczyk
Trzy odsłony problemu ustawy o szkolnictwie wyższym
http://www.nfa.pl/articles.php?id=23

Ewa Kostarczyk
Umiejętność słuchania a państwowa francuska edukacja
http://www.nfa.pl/articles.php?id=41


ŁĘCKI Konrad

Konrad Łęcki
Lustracja naukowa. Problem pilny i prosty - rozwiążmy go dziś
http://www.nfa.pl/articles.php?id=110


MISIOŁEK Wojciech Z.

Andrzej Jajszczyk, Józef Kalisz, Wojciech Z. Misiołek, Witold Pałosz
Polska nauka potrzebuje prawdziwych reform
http://www.nfa.pl/articles.php?id=108


MITURA Zbigniew

Zbigniew Mitura
Uwagi po III Kongresie Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej
http://www.nfa.pl/articles.php?id=143


NIEZGÓDKA Marek

Paweł Grochowski i Marek Niezgódka
Biblioteka Wirtualna Nauki
http://www.nfa.pl/articles.php?id=99


OLEJNICZAK Wojciech

Wojciech Olejniczak & Jerzy Rozwadowski
Wirtualne kampusy w otoczeniu międzynarodowym – szansą i zagrożeniem
http://www.nfa.pl/articles.php?id=103


PALOSZ Witold

Andrzej Jajszczyk, Józef Kalisz, Wojciech Z. Misiołek, Witold Pałosz
Polska nauka potrzebuje prawdziwych reform
http://www.nfa.pl/articles.php?id=108


PANCZYKOWSKI Maciej

Maciej Panczykowski
O nauce instytucjonalnej z pozycji studenta
http://www.nfa.pl/articles.php?id=49


Maciej Panczykowski
Polityka, pokora i pozory
http://www.nfa.pl/articles.php?id=79


Maciej Panczykowski
Uroki olimpiady biologicznej
http://www.nfa.pl/articles.php?id=72


PAWLIKOWSKI Janusz M.

Janusz M. Pawlikowski
Aktualny przebieg procesu bolońskiego
http://www.nfa.pl/articles.php?id=97


PAWŁOWSKI Krzysztof

Krzysztof Pawłowski
AMERYKAŃSKA KONKURENCJA DLA EUROPEJSKICH UCZELNI
http://www.nfa.pl/articles.php?id=40


PAWŁOWSKI Robert

Robert Pawłowski
Pierwszy raport z działalności Rzecznika Praw Studenta
http://www.nfa.pl/articles.php?id=55


PEŁCZYŃSKI Zbigniew

Zbigniew Pełczyński & Sergiusz Trzeciak
Czy polski system edukacyjny odpowiada potrzebom kraju w kontekście przemian ostatniego piętnastolecia Koń "widzący inaczej"
http://www.nfa.pl/articles.php?id=106


POLITOWICZ Andrzej

Andrzej Politowicz
Zmiana klimatu oziębienie
http://www.nfa.pl/articles.php?id=19


ROZWADOWSKI Jerzy

Wojciech Olejniczak & Jerzy Rozwadowski
Wirtualne kampusy w otoczeniu międzynarodowym – szansą i zagrożeniem
http://www.nfa.pl/articles.php?id=103


SCHMIDT-SZAŁOWSKI Krzysztof

Krzysztof Schmidt-Szałowski
Odnowa w szkolnictwie wyższym
http://www.nfa.pl/articles.php?id=15


SEWERYŃSKI Michał

Michał Seweryński
List Ministra Edukacji i Nauki
http://www.nfa.pl/articles.php?id=140


SKONKA Leszek

Leszek Skonka
Nadzieja jako główny czynnik determinujący
aktywność ludzką i obywatelską.
http://www.nfa.pl/articles.php?id=80


SKUBISZEWSKI Piotr

Piotr Skubiszewski
Stanowisko SMS- nepotyzm na uczelniach
http://www.nfa.pl/articles.php?id=45


SZOMBURG Jan

Jan Szomburg
Podziękowanie Uczestnikom Kongresu Obywatelskiego
http://www.nfa.pl/articles.php?id=137


SZPIEGA Joanna

Józef Wieczorek & Joanna Szpiega
Mediator akademicki pilnie potrzebny
http://www.nfa.pl/articles.php?id=69


Joanna Szpiega
Wszechobecny mobbing
http://www.nfa.pl/articles.php?id=92


TRZECIAK Sergiusz

Zbigniew Pełczyński & Sergiusz Trzeciak
Czy polski system edukacyjny odpowiada potrzebom kraju w kontekście przemian ostatniego piętnastolecia Koń "widzący inaczej"
http://www.nfa.pl/articles.php?id=106


WIECZOREK Józef

Józef Wieczorek
Agenci na UJ , czyli dramat mediów i autorytetów
http://www.nfa.pl/articles.php?id=144


Józef Wieczorek
Apel do apelowników nauki polskiej
http://www.nfa.pl/articles.php?id=75


Józef Wieczorek
Czarna księga komunizmu (uniwersyteckiego)
http://www.nfa.pl/articles.php?id=77


Józef Wieczorek
Czy nowa ustawa o szkolnictwie wyższym
da nam szanse na wyjście z czwartej ligi ?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=9

Józef Wieczorek
Historia w tajnych teczkach zabezpieczona.
http://www.nfa.pl/articles.php?id=32


Józef Wieczorek
Inna prawda o uczelniach
http://www.nfa.pl/articles.php?id=33


Cezary Wójcik & Józef Wieczorek
Jakie uniwersytety? - polemika
http://www.nfa.pl/articles.php?id=113


Józef Wieczorek
Jasełka akademickie z rektorem UW w roli Heroda
http://www.nfa.pl/articles.php?id=42


Józef Wieczorek
Jawna niejawność dorobku naukowego
http://www.nfa.pl/articles.php?id=59


Józef Wieczorek
Jesteśmy w Unii, ale nauka polska jest w PRL-u
http://www.nfa.pl/articles.php?id=26


Józef Wieczorek
Karta nie dla polskich naukowców
http://www.nfa.pl/articles.php?id=76


Cezary Wójcik & Józef Wieczorek
Letter to Nature
http://www.nfa.pl/articles.php?id=130


Józef Wieczorek
List do Rektora UJ ( na nowy 2005/2006 rok akademicki)
http://www.nfa.pl/articles.php?id=121


Józef Wieczorek
Lustracja środowiska akademickiego ?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=67


Józef Wieczorek & Joanna Szpiega
Mediator akademicki pilnie potrzebny
http://www.nfa.pl/articles.php?id=69


Józef Wieczorek
Mobbing internetowy
http://www.nfa.pl/articles.php?id=145


Józef Wieczorek
Mobbing uczelniany
http://www.nfa.pl/articles.php?id=34


Józef Wieczorek
Mobbing w środowisku akademickim
http://www.nfa.pl/articles.php?id=112


Józef Wieczorek
Niezależne refleksje po Kongresie Obywatelskim
http://www.nfa.pl/articles.php?id=138


Józef Wieczorek & Cezary Wójcik
Nomadyzm niemobilnych, czyli historia naturalna polskiego naukowca
http://www.nfa.pl/articles.php?id=27


Józef Wieczorek
Pasja akademicka z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w roli Piłata
http://www.nfa.pl/articles.php?id=74


Józef Wieczorek & Cezary Wójcik
Petryfikacja czy zmiana systemu
http://www.nfa.pl/articles.php?id=6


Józef Wieczorek
Plagi polskie
http://www.nfa.pl/articles.php?id=3


Józef Wieczorek & Cezary Wójcik
Polska nauka w cenie ?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=13


Józef Wieczorek
Powracająca fala zakłamywania historii
http://www.nfa.pl/articles.php?id=141


Cezary Wójcik & Józef Wieczorek
Strategia lizbońska a sprawa nauki w Polsce
http://www.nfa.pl/articles.php?id=12

Józef Wieczorek
System Trojana, czyli druga strona nauki polskiej
http://www.nfa.pl/articles.php?id=105


Józef Wieczorek
Urodzaj na Akademickie Kodeksy Etyczne
http://www.nfa.pl/articles.php?id=4


Józef Wieczorek
Tajne teczki UJ, czyli o wyższości 'prawa' stanu wojennego nad Konstytucją III RP
http://www.nfa.pl/articles.php?id=37


Józef Wieczorek
Ustawa o szkolnictwie wyższym -
czy kolejny bubel legislacyjny jest naprawdę pożądany?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=10


Józef Wieczorek
Ustawa pierwszej potrzeby ?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=50


Józef Wieczorek
Wstydliwe sprawozdania - rozrachunki z przeszłością akademicką
http://www.nfa.pl/articles.php?id=111


Józef Wieczorek
Wystąpienie do Prezesa IPN w sprawie opracowania 'CZARNEJ KSIĘGI KOMUNIZMU W NAUCE I EDUKACJI'
http://www.nfa.pl/articles.php?id=83


WITTLIN Aleksander

Aleksander Wittlin & Karol Życzkowski
Nim dostaniemy nobla
http://www.nfa.pl/articles.php?id=36


WÓJCIK Cezary

Cezary Wójcik
Eastern Europe: progress stifled by the old guard
http://www.nfa.pl/articles.php?id=47


Cezary Wójcik & Józef Wieczorek
Jakie uniwersytety? - polemika
http://www.nfa.pl/articles.php?id=113


Cezary Wójcik & Józef Wieczorek
Letter to Nature
http://www.nfa.pl/articles.php?id=130


Cezary Wójcik
Niemcy a sprawa polska
http://www.nfa.pl/articles.php?id=131


Józef Wieczorek & Cezary Wójcik
Nomadyzm niemobilnych, czyli historia naturalna polskiego naukowca
http://www.nfa.pl/articles.php?id=27


Józef Wieczorek & Cezary Wójcik
Petryfikacja czy zmiana systemu
http://www.nfa.pl/articles.php?id=6

Cezary Wójcik
Pieniądze to nie wszystko, czyli o francuskiej nauce słów kilka
http://www.nfa.pl/articles.php?id=71


Józef Wieczorek & Cezary Wójcik
Polska nauka w cenie ?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=13


Cezary Wójcik
Protest niemieckich naukowców
http://www.nfa.pl/articles.php?id=124


Cezary Wójcik
Równanie w dół: lista czasopism Ministra Kleibera
http://www.nfa.pl/articles.php?id=127


Cezary Wójcik, Józef Wieczorek
Strategia lizbońska a sprawa nauki w Polsce
http://www.nfa.pl/articles.php?id=12


ŻYCZKOWSKI Karol

Aleksander Wittlin & Karol Życzkowski
NIM DOSTANIEMY NOBLA
http://www.nfa.pl/articles.php?id=36


Karol Życzkowski
List w sprawie informatyzacji Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
http://www.nfa.pl/articles.php?id=128WRÓBLEWSKI Tadeusz

Tadeusz Wróblewski
Doktorat w Polsce
http://www.nfa.pl/articles.php?id=78


ŻYLICZ Maciej

Maciej Żylicz
Założenia polityki naukowej, naukowej-technicznej i innowacyjnej państwa
http://www.nfa.pl/articles.php?id=38


NFA
02.01.2005
Akcja na rzecz ujawniania dorobku naukowego
http://www.nfa.pl/news.php?id=44

APEL o naprawę systemu nauki i szkolnictwa wyższego
http://www.nfa.pl/articles.php?id=125


Do uczestników Krajowego Zjazdu Doktorantów w dniach 22-23 października 2005r
http://www.nfa.pl/articles.php?id=118


Głos Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl na I Forum PSRP 'Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce'
http://www.nfa.pl/articles.php?id=120


List do Ministra Edukacji i Nauki
http://www.nfa.pl/articles.php?id=139


Materiały informacyjne o NIEZALEŻNYM FORUM AKADEMICKIM
http://www.nfa.pl/articles.php?id=135


Negatywny głos środowiska akademickiego wobec projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym
http://www.nfa.pl/articles.php?id=94


NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE a POLSKIE FORUM OBYWATELSKIE
http://www.nfa.pl/articles.php?id=136


Niezależny głos w sprawie prac nad ustawą 'Prawo o szkolnictwie wyższym'
http://www.nfa.pl/articles.php?id=68


Ponowne wystąpienie w sprawie osiągnięć KRASP
na polu zwalczania niewłaściwych zachowań w środowisku akademickim
http://www.nfa.pl/articles.php?id=95


I Spotkanie Sympatyków Niezależnego Forum Akademickiego
http://www.nfa.pl/articles.php?id=117

Stanowisko Niezależnego Forum Akademickiego w sprawie lustracji środowiska akademickiego
http://www.nfa.pl/articles.php?id=63


Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' w świetle 'Europejskiej Karty dla Naukowców i Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców'.
http://www.nfa.pl/articles.php?id=73


Wystąpienie do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP V Kadencji w sprawie ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym'
http://www.nfa.pl/articles.php?id=104PSEUDONIMY

Ania z Zielonego Wzgórza
Krytyka ogólna, a krytyka konstruktywna - głos w dyskusji nad ujawnianiem dorobku naukowego
http://www.nfa.pl/articles.php?id=43


Khmara
Mury Jerycha a Europa, czyli niebezpieczeństwa wynikające z integracji europejskiej
http://www.nfa.pl/articles.php?id=53


Olaf
Leniwi adiunkci
http://www.nfa.pl/articles.php?id=44


Wallenstein-Pappenheimer
Co ma Wildstein do Arystotelesa?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=54


Znany
Na Wschodzie bez zmian
http://www.nfa.pl/articles.php?id=84ZBIOROWE (poza NFA)


AKCJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW ARCHELOLOGII - Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.nfa.pl/articles.php?id=62


Stanowisko Stowarzyszenia 'Młodzi Demokraci'
w sprawie projektów ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym (druki nr: 2720 i 2931)
http://www.nfa.pl/articles.php?id=20


Wołanie o pomoc - list studentów Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych w Warszawie http://www.nfa.pl/articles.php?id=61

Raport EUA
http://www.nfa.pl/articles.php?id=134


Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów: Uwagi o rozprawach doktorskich
http://www.nfa.pl/articles.php?id=133


Poważny portal dla młodych ludzi.
http://www.nfa.pl/articles.php?id=132
----------------------------------------------

Teksty w okresie 15.31.12.2005

2005-12-15
ROCZNICOWA BIBLIOGRAFIA NFA
http://www.nfa.pl/articles.php?id=1462005-12-20

Henryk KORTA
Koreański skandal ?
http://www.nfa.pl/articles.php?id=1492005-12-29

Marcin Brynda
Przejrzystość przede wszystkim
http://www.nfa.pl/articles.php?id=152


2005-12-30
SPOŁECZEŃSTWO NFA - impresje socjologiczne na koniec roku ( na podstawie statystyki odwiedzin)
http://www.nfa.pl/articles.php?id=153


2005-12-31

Henryk Korta
Skandal Koreański – podsumowanie.
http://www.nfa.pl/articles.php?id=1542005-12-31
WYDARZENIA AKADEMICKIE W 2005 r. w prasie i na NFA
http://www.nfa.pl/articles.php?id=155adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=146