www.nfa.pl/

:: Rezultaty (?) projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konkurs XX NAUKI TECHNICZNE
Artykuł dodany przez: nfa (2006-09-06 14:25:23)

Rezultaty ? projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego KONKURS XX,

 Środki finansowe rozdzielone w 2000 r. - wybrano tylko tematy finansowane powyżej 100 000 zł bez podanych rezultatów (patrz http://www.opi.org.pl/) Koszt uzyskania przychodu - 50 %, ale gdzie wyniki ? jaki przychód ?

NAUKI TECHNICZNE

Numer:2 P03C 001 18p01 Tytuł:Blok sterowania lokalnego oscylatora (HLCU - Local oscillator Control Unit) dla heterodynowego instrumentu HIFI (Heterodyne Instrument for First). Udział Polski w eksperymencie satelitarnym FIRST Kierownik:dr inż. Mirosław Rataj Miejsce realizacji:Centrum Badań Kosmicznych PAN Okres realizacji:40 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.03.2003 Przyznane środki ogółem:640 000 zł WYNIKI ? Numer:2 P03C 006 18 Tytuł:Pomiar promieni kosmicznych o skrajnie wysokich energiach (E>10 19 eV) - udział Polski w międzynarodowej współpracy Pierre Auger Observatory Kierownik:prof. dr hab. Maria Giller Miejsce realizacji:Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Chemii Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:228 750 zł WYNIKI ? Numer:2 P03C 007 18 Tytuł:Wybrane problemy turbulencji plazmy kosmicznej : zastosowanie transformacji falkowej (wavelet transform) Kierownik:prof. dr hab. Andrzej Wernik Miejsce realizacji:Centrum Badań Kosmicznych PAN Okres realizacji:38 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:28.02.2003 Przyznane środki ogółem:200 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T07B 048 18 Tytuł:Tribologiczne badania eksploatacyjne ekologicznych kompozytów utworzonych na osnowie Tarflenu (PTFE) porowatego Kierownik:prof. dr inż. Kazimierz Ziemiański Miejsce realizacji:Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Okres realizacji:34 miesiące Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:150000 zł WYNIKI ? Numer:7 T07C 001 18 Tytuł:Modelowanie przepływu ziarna w systemie transportowym kombajnu do zbioru zbóż w aspekcie ciągłego pomiaru wartości chwilowej plonu dla rolnictwa precyzyjnego Kierownik:dr hab. inż. Włodzimierz Kęska Miejsce realizacji:Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:02.02.2000 Data zakończenia:30.01.2002 Przyznane środki ogółem:177 800 zł WYNIKI ? Numer:7 T07C 009 18 Tytuł:Układ do poprawy stateczności dynamicznej kołowych pojazdów przemysłowych Kierownik:prof. nadzw. dr hab. Piotr Dudziński Miejsce realizacji:Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Okres realizacji:32 miesiące Data rozpoczęcia:01.05.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:235 800 zł WYNIKI ? Numer:7 T07C 014 18 Tytuł:Opracowanie metody diagnozowania węzłów kinematycznych maszyn i robotów przy użyciu sensorowych warstw ślizgowych Kierownik:dr hab. inż. Wiesław Rakowski Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Okres realizacji:33 miesiące Data rozpoczęcia:01.04.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:194200 zł WYNIKI ? Numer:7 T07C 033 18 Tytuł:Metodyka szybkiego oznaczania parametrów tribologicznych tworzyw konstrukcyjnych współpracujących ślizgowo w wybarnych ośrodkach gazowych lub w próżni Kierownik:dr inż. Zbigniew Oleksiak Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Okres realizacji:68 miesięcy Data rozpoczęcia:01.06.2000 Data zakończenia:31.12.2005 Przyznane środki ogółem:202100 zł WYNIKI ? Numer:7 T07C 035 18 Tytuł:Przewidywanie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych maszyn w warunkach niepewności danych Kierownik:dr inż. Hieronim Jakubczak Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.04.2000 Data zakończenia:31.03.2003 Przyznane środki ogółem:210 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T07C 040 18 Tytuł:Zastosowanie nowoczesnych technik regulacyjnych do poprawy właściwości liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych Kierownik:dr inż. Andrzej Milecki Miejsce realizacji:Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:28.02.2003 Przyznane środki ogółem:199 700 zł WYNIKI ? Numer:7 T07D 002 18 Tytuł:Porównanie wybranych sposobów wspomagania procesu roztwarzania elektrochemicznego (ECM) Kierownik:dr hab. inż. Adam Ruszaj Miejsce realizacji:Instytut Obróbki Skrawaniem Okres realizacji:34 miesiące Data rozpoczęcia:10.02.2000 Data zakończenia:30.11.2002 Przyznane środki ogółem:380 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T07D 004 18 Tytuł:Model komputerowy przecinarek z piłami taśmowymi bez końca w badaniu zjawisk dynamicznych w procesie cięcia Kierownik:prof. zw. dr hab. in Józef Wojnarowski Miejsce realizacji:Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Mechaniczny Technologiczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:220 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T07D 009 18 Tytuł:Identyfikacja parametrów modeli i kształtowanie właściwości dynamicznych obrabiarek Kierownik:dr inż. Paweł Gutowski Miejsce realizacji:Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Okres realizacji:42 miesiące Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:30.06.2003 Przyznane środki ogółem:312 200 zł WYNIKI ? Numer:7 T07D 010 18 Tytuł:Holonowy system szeregowania zadań w wielomaszynowym środowisku wytwarzania Kierownik:dr inż. Radosław Cechowicz Miejsce realizacji:Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.02.2000 Data zakończenia:31.01.2003 Przyznane środki ogółem:209 800 zł WYNIKI ? Numer:7 T07D 017 18 Tytuł:Badanie metod otrzymywania i zastosowania niskodyspresyjnych gradientowych materiałów i elementów optycznych uzyskanych w procesie wymiany jonów szkłach aluminiowo-fosforanowo-srebrowych Kierownik:dr Leszek Staroński Miejsce realizacji:Instytut Optyki Stosowanej Okres realizacji:18 miesięcy Data rozpoczęcia:01.02.2000 Data zakończenia:31.07.2001 Przyznane środki ogółem:120 500 zł WYNIKI ? Numer:7 T07G 005 18 Tytuł:Ocena możliwości zastosowania wybranych metod nieliniowej oraz dyskretnej optymalizacji do optymalnego doboru średnic w rozdzielczych sieciach gazowych Kierownik:prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Okres realizacji:35 miesięcy Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:01.01.2003 Przyznane środki ogółem:180 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08A 005 18 Tytuł:Analiza procesów umocnienia w szybko schładzanych stopach miedzi wykazujących pamięć kształtu Kierownik:prof. dr hab. Henryk Morawiec Miejsce realizacji:Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Techniki Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:02.01.2000 Data zakończenia:30.06.2002 Przyznane środki ogółem:200 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08A 011 18 Tytuł:Masywne materiały magnetycznie miękkie o strukturze nanokrystalicznej na bazie żelaza Kierownik:dr inż. Piotr Jaśkiewicz Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:02.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:170 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08A 018 18 Tytuł:Analiza stanu fizykochemicznego granic międzyfazowych i badania transportu masy w stopach Zn-Al-Fe Kierownik:dr inż. Jerzy Kozłowski Miejsce realizacji:Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu Okres realizacji:27 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.03.2002 Przyznane środki ogółem:260 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08A 024 18 Tytuł:Opis odkształcenia plastycznego stopów aluminium umacnianych wydzieleniowo Kierownik:dr inż. Małgorzata Lewandowska Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:30.06.2002 Przyznane środki ogółem:203 600 zł WYNIKI ? Numer:7 T08A 028 18 Tytuł:Kształtowanie właściwości faz międzymetalicznych z układu Fe-Al otrzymywanych metodą SHS w procesach przeróbki plastycznej na gorąco Kierownik:dr inż. Elżbieta Godlewska Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:30.06.2002 Przyznane środki ogółem:150 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08A 049 18 Tytuł:Opracowanie materiału katodowego LiMxMn2-xO4 (M=Cr, Fe, Co, Ni, Cu,) dla odwracalnych ogniw litowych Kierownik:prof. dr hab. inż. Janina Molenda Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:230 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08B 008 18 Tytuł:Analiza przemian fazowych i strukturalnych w procesie ciągłego odlewania na podstawie modeli mikro-makro Kierownik:prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki Miejsce realizacji:Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:160 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08B 018 18 Tytuł:Badanie wpływu kumulowania się zanieczyszczeń w regeneracie z mas z żywicami syntetycznymi, na ich właściwości technologiczne i ekologiczne, w przypadku stosowania regeneracji termicznej i mechanicznej ściernej Kierownik:dr inż. Mariusz Łucarz Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Odlewnictwa Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:30.12.2001 Przyznane środki ogółem:200 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08B 020 18 Tytuł:Optymalizacja pracy żeliwiaków koksowych z podgrzanym dmuchem Kierownik:prof. dr hab. inż. Władysław Longa Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Odlewnictwa Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:130 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08B 035 18 Tytuł:Modelowanie procesu pękania stopów odlewniczych w przestrzennych stanach naprężenia Kierownik:dr inż. Marta Biel-Gołaska Miejsce realizacji:Instytut Odlewnictwa Okres realizacji:21 miesięcy Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:30.11.2001 Przyznane środki ogółem:160 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08C 035 18 Tytuł:Modelowanie struktury warstw nawęglonych lub azotonawęglonych o wysokiej odporności na zużycie cierne Kierownik:dr hab. Małgorzata Przyłęcka Miejsce realizacji:Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Okres realizacji:21 miesięcy Data rozpoczęcia:01.04.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:120 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08C 038 18 Tytuł:Opracowanie fizykochemicznych podstaw technologii materiałów gradientowych, przeznaczonych do spajania materiałów zaawansowanych Kierownik:prof. zw. dr hab. in Władysław Włosiński Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:28.02.2003 Przyznane środki ogółem:280 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08C 046 18 Tytuł:Optymalizacja parametrów wzrostu powłok Ti-C syntezowanych techniką zol-żel na podłożach stalowych Kierownik:dr inż. Anna Biedunkiewicz Miejsce realizacji:Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:02.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:180000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08D 001 18 Tytuł:Metoda analizy powstawania i rozwoju pęknięć w tworzywach ceramicznych Kierownik:dr inż. Wiesław Szymczyk Miejsce realizacji:Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Mechaniczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:155 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08D 007 18 Tytuł:Tetragonalne polikryształy i kompozyty ziarniste w układzie CaO-ZrO2 domieszkowanym TiO2 Kierownik:dr inż. Waldemar Pyda Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:150 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08D 010 18 Tytuł:Szkła fosforanowo-krzemianowe dla zastosowań proekologicznych Kierownik:dr hab. Irena Wacławska Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:206000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08D 016 18 Tytuł:Opracowanie metod wytwarzania biozgodnych materiałów ceramicznych i kompozytowych do potencjalnego zastosowania w chirurgii naczyniowej Kierownik:dr inż. Zdzisław Michał Librant Miejsce realizacji:Instytut Szkła i Ceramiki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:162000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08D 018 18 Tytuł:Opracowanie podstaw technologii wykorzystania odpadów przemysłowych nowej generacji do produkcji szkła, spoiw mineralnych i ceramiki budowlanej Kierownik:dr inż. Marek Gawlicki Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:207000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08D 019 18 Tytuł:Rola dodatków w procesie aktywacji spiekania związków kowalencyjnych Kierownik:dr inż. Elżbieta Ermer-Kowalczewska Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:180000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08D 027 18 Tytuł:Modyfikacja składu i struktury przeciwciernych stopów na osnowie Zn-Al wzmocnionych aluminidami tytanu Kierownik:dr inż. Witold Krajewski Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Odlewnictwa Okres realizacji:34 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:30.10.2002 Przyznane środki ogółem:130000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08E 011 18 Tytuł:Identyfikacja parametrów i symulacja tłumienia wewnętrznego kompozytów polimerowych na podstawie pomiarów tłumienia w osnowie Kierownik:prof.zw.dr hab. inż. Andrzej Wilczyński Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:31.08.2002 Przyznane środki ogółem:250 000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08E 016 18 Tytuł:Wpływ zespołu aktywnego na sieciowanie i właściwości elastomerów Kierownik:dr Teresa Kleps Miejsce realizacji:Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:250000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08E 017 18 Tytuł:Badanie wpływu skrobi na właściwości wytrzymałościowe i trybologiczne układów elastomerowych Kierownik:dr inż. Leszek Pyskło Miejsce realizacji:Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:01.02.2000 Data zakończenia:31.07.2002 Przyznane środki ogółem:240000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08E 047 18 Tytuł:Wielofunkcyjne inhibitowane kleje do samoprzylepnych taśm antykorozyjnych Kierownik:mgr Dorota Wilson-Polit Miejsce realizacji:Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Okres realizacji:21 miesięcy Data rozpoczęcia:01.04.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:220000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08E 053 18 Tytuł:Programowe kształtowanie stopnia izotropii wytrzymałości płaskich struktur tkanych Kierownik:dr inż. Izabela Frontczak-Wasiak Miejsce realizacji:Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Okres realizacji:28 miesięcy Data rozpoczęcia:01.09.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:125000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08E 067 18 Tytuł:Badania nad unieszkodliwianiem produkcyjnych odpadów tworzyw drzewnych metodą kompostowania Kierownik:dr Hanna Wróblewska Miejsce realizacji:Instytut Technologii Drewna Okres realizacji:28 miesięcy Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:30.06.2002 Przyznane środki ogółem:150000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08E 068 18 Tytuł:Badania nad nukleacją heterogenną i transkrystalizacją termoplastycznych poliolefin w mieszaninach i kompozytach Kierownik:prof. dr hab. Józef Garbarczyk Miejsce realizacji:Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:180000 zł WYNIKI ? Numer:7 T08E 069 18 Tytuł:Struktura włókien polipropylenowych formowanych z dodatkiem środków nukleujących Kierownik:dr inż. Jan Broda Miejsce realizacji:Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:30.06.2002 Przyznane środki ogółem:110000 zł WYNIKI ? Numer:8 T10A 027 18 Tytuł:Opracowanie modeli mechanizmów fizycznych i metod weryfikacji eksperymentalnej szczepiania styków z materiałów kompozytowych typu Ag-Me oraz Ag-MeO Kierownik:prof. dr hab. Eugeniusz Walczuk Miejsce realizacji:Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Okres realizacji:26 miesięcy Data rozpoczęcia:10.04.2000 Data zakończenia:31.05.2002 Przyznane środki ogółem:236800 zł WYNIKI ? Numer:8 T10A 038 18 Tytuł:Opracowanie układu monitorowania parametrów jakości energii z uwzględnieniem zakłóceń impulsowych oraz identyfikacji źródeł zakłóceń jakości Kierownik:dr hab. inż. Mirosław Wciślik Miejsce realizacji:Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Okres realizacji:34 miesiące Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:126000 zł WYNIKI ? Numer:8 T10A 044 18 Tytuł:Napędowy przemiennik częstotliwości dużej mocy (powyżej 1 MVA) z nową generacją tyrystorów komutowanych zintegrowaną bramką (IGCT-Integrated Gate-Commutated Thyristor) Kierownik:mgr inż. Zbigniew Zakrzewski Miejsce realizacji:Instytut Elektrotechniki Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:30.12.2001 Przyznane środki ogółem:397888 zł WYNIKI ? Numer:8 T10A 051 18 Tytuł:Energoelektroniczne kompensatory udarów mocy czynnej z magazynowaniem energii w elementach biernych - kondensatorach i dławikach Kierownik:dr inż. Mieczysław Nowak Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:28.02.2002 Przyznane środki ogółem:221600 zł WYNIKI ? Numer:8 T10A 055 18 Tytuł:Straty mocy w silnikach indukcyjnych i metody ich obliczania w ujęciu dostosowanym do aktualnych trendów światowych Kierownik:prof. zw. dr inż. Tadeusz Śliwiński Miejsce realizacji:Instytut Elektrotechniki Okres realizacji:32 miesiące Data rozpoczęcia:01.02.2000 Data zakończenia:30.09.2002 Przyznane środki ogółem:197700 zł WYNIKI ? Numer:8 T10A 056 18 Tytuł:Modele matematyczne i parametry elektromagnetyczne generatorów synchronicznych uwzględniające nieliniowe charakterystyki magnesowania rdzeni ferromagnetycznych Kierownik:dr hab. inż. Aleksander Źywiec Miejsce realizacji:Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Elektryczny Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:179200 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 009 18 Tytuł:Badanie układu wodorowej turbiny gazowej Kierownik:prof. dr hab. inż. Andrzej Miller Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Okres realizacji:19 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.07.2001 Przyznane środki ogółem:160000 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 014 18 Tytuł:Wykorzystanie przemysłowej energii odpadowej przy stosowaniu technik chłodniczych Kierownik:dr hab. inż. Joachim Kozioł Miejsce realizacji:Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:100000 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 024 18 Tytuł:Osadzanie drobnych cząstek pyłu na nakładowych kroplach cieczy w zastosowaniu do oczyszczania gazów Kierownik:doc. dr hab. Anatol Jaworek Miejsce realizacji:Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:203450 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 032 18 Tytuł:Badania eksperymentalne i teoretyczne oddziaływań fizyko-chemicznych w przepływie reagujących substancji Kierownik:dr inż. Dariusz Kardaś Miejsce realizacji:Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:142930 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 034 18 Tytuł:Badania procesów akumulacji energii do celów klimatyzacji (grzania, chłodzenia) oraz wykorzystania ciepła odpadowego Kierownik:prof. dr hab. inż. Roman Domański Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:254400 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 035 18 Tytuł:Redukcja emisji zanieczyszczeń w procesie spalania gazu z jednoczesnym stopniowaniem powietrza paliwa i recyrkulacją spalin przy zastosowaniu pulsacji ciśnienia Kierownik:dr inż. Lech Szecówka Miejsce realizacji:Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:30.06.2002 Przyznane środki ogółem:220800 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 048 18 Tytuł:Nowy system komputerowej diagnostyki on-line sieci kablowych średniego napięcia metodami pasywnymi i aktywnymi Kierownik:prof. dr hab. inż. Edward Anderson Miejsce realizacji:Instytut Energetyki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:250000 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 056 18 Tytuł:Badanie procesów wymiany ciepła przy styku ślizgowym ciał Kierownik:dr inż. Tomasz Wiśniewski Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:217600 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 058 18 Tytuł:Współdziałanie ARCM oraz urządzeń FACTS w regulacji systemu elektroenergetycznego w warunkach rynkowych Kierownik:prof. dr hab. inż. Jan Machowski Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Okres realizacji:33 miesiące Data rozpoczęcia:02.01.2000 Data zakończenia:30.09.2002 Przyznane środki ogółem:295100 zł WYNIKI ? Numer:8 T10B 064 18 Tytuł:Badanie rozwoju wrzenia pęcherzykowego czynników chłodniczych w kanale Kierownik:dr inż. Tadeusz Bohdal Miejsce realizacji:Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:20.12.2002 Przyznane środki ogółem:198750 zł WYNIKI ? Numer:8 T10C 001 18 Tytuł:Metoda pomiaru i analizy sygnałów drżeń fizjologicznych dla potrzeb diagnostyki zmęczenia lokalnego i stresu psychicznego Kierownik:prof. dr hab. inż. Augustyn Chwaleba Miejsce realizacji:Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:02.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:375000 zł WYNIKI ? Numer:8 T10C 012 18 Tytuł:Ocena własności metrologicznych prototypowego tomografu optycznego do pomiaru podstawowych parametrów pęcherzyków powietrza w kolumnie aeracyjnej Kierownik:dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski Miejsce realizacji:Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny Okres realizacji:22 miesiące Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:186400 zł WYNIKI ? Numer:8 T10C 013 18 Tytuł:Zastosowanie normy wahania sygnału do wyznaczania miary jakości energii elektrycznej w zakresie niskich częstotliwości widma napięcia sieci Kierownik:dr inż. Andrzej Bień Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki,Informatyki i Elektroniki Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:145300 zł WYNIKI ? Numer:8 T10C 014 18 Tytuł:Nowy sposób względnego pomiaru pracy wyjścia metali Kierownik:dr Tomasz Durakiewicz Miejsce realizacji:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.06.2000 Data zakończenia:31.05.2003 Przyznane środki ogółem:137800 zł WYNIKI ? Numer:8 T10C 027 18 Tytuł:Metody pomiaru momentu obrotowego silników skokowych Kierownik:dr inż. Maciej Bodnicki Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Okres realizacji:20 miesięcy Data rozpoczęcia:01.02.2000 Data zakończenia:30.09.2001 Przyznane środki ogółem:106600 zł WYNIKI ? Numer:8 T11A 009 18 Tytuł:Algorytmy i programy sterowania nadrzędnego ciągłymi procesami przemysłowymi Kierownik:dr hab. inż. Jan Duda Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki,Informatyki i Elektroniki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:319000 zł WYNIKI ? Numer:8 T11A 016 18 Tytuł:Szeregowanie zadań w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych i obliczeniowych Kierownik:prof. dr hab. Jacek Błażewicz Miejsce realizacji:Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:480000 zł WYNIKI ? Numer:8 T11A 018 18 Tytuł:Optymalizacja sterowania metodami zmiennej parametryzacji Kierownik:prof. zw. dr inż. Henryk Górecki Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki,Informatyki i Elektroniki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:267000 zł WYNIKI ? Numer:8 T11A 018 18 Tytuł:Optymalizacja sterowania metodami zmiennej parametryzacji Kierownik:prof. zw. dr inż. Henryk Górecki Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki,Informatyki i Elektroniki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:267000 zł WYNIKI ? Numer:8 T11A 020 18 Tytuł:Metody koordynacji i lokalne algorytmy decyzyjne w systemach nadążnego sterowania produkcją Kierownik:dr hab. inż. Mirosław Zaborowski Miejsce realizacji:Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.02.2000 Data zakończenia:31.01.2003 Przyznane środki ogółem:341200 zł WYNIKI ? Numer:8 T11A 021 18 Tytuł:Zintegrowane, inteligentne sterowanie biologiczną oczyszczalnią ścieków w stanach normalnych, zakłóceniowych i awaryjnych (I2SBIOS) Kierownik:dr inż. Wiktor Chotkowski Miejsce realizacji:Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:391230 zł WYNIKI ? Numer:8 T11B 020 18 Tytuł:Mikrownęki półprzewodnikowe; technologia, właściwości fizyczne i zastosowania w optoelektronice Kierownik:dr Jan Muszalski Miejsce realizacji:Instytut Technologii Elektronowej Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:260000 zł WYNIKI ? Numer:8 T11C 021 18 Tytuł:System Translator do przetwarzania zbiorów wejściowych programów: Tex oraz Latex na ich reprezentacje w systemie pisma punktowego dla niewidomych Kierownik:dr Włodzimierz Wysocki Miejsce realizacji:Instytut Podstaw Informatyki PAN Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:01.02.2000 Data zakończenia:01.08.2002 Przyznane środki ogółem:200000 zł WYNIKI ? Numer:8 T11D 002 18 Tytuł:Metody realizacji dzwięku dla potrzeb wielokanałowego przekazu multimedialnego Kierownik:dr hab. inż. Andrzej Czyżewski Miejsce realizacji:Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:01.05.2000 Data zakończenia:30.10.2002 Przyznane środki ogółem:265250 zł WYNIKI ? Numer:8 T11D 018 18 Tytuł:Modelowanie i analiza jakości pakietowej transmisji wideo w sieciach IP/RSVP ze skalowaniem pasma przy zachowaniu QoS Kierownik:dr hab. inż. Zdzisław Papir Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki,Informatyki i Elektroniki Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:164690 zł WYNIKI ? Numer:8 T11E 001 18 Tytuł:Roboty kardiochirurgiczne - projekt i wykonanie wielozadaniowego robota oraz ocena skuteczności jego zastosowania do zdalnie sterowanego wykonywania operacji kardiochirurgicznych Kierownik:prof. dr hab. med. Zbigniew Religa Miejsce realizacji:Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Okres realizacji:40 miesięcy Data rozpoczęcia:01.04.2000 Data zakończenia:30.06.2003 Przyznane środki ogółem:995000 zł WYNIKI ? Numer:8 T11E 006 18 Tytuł:Opracowanie wieloparametrowego modelu oceny stanu krążenia mózgowego u chorych z niedostatecznością krążenia planowanych do operacji naprawczej tętnic szyjnych Kierownik:dr med. Elżbieta Dorota Gawlikowska Miejsce realizacji:Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Studium Medycyny Klinicznej Okres realizacji:47 miesięcy Data rozpoczęcia:02.03.2000 Data zakończenia:31.12.2003 Przyznane środki ogółem:600250 zł WYNIKI ? Numer:8 T11E 007 18 Tytuł:Przydatność tremorometrii (wg. doświadczalnego systemu pomiarowego) w rozpoznawaniu i leczeniu parkinsonizmu Kierownik:dr hab. med. Waldemar Pakszys Miejsce realizacji:Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką w Warszawie Klinika Neurologiczna Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.05.2000 Data zakończenia:30.04.2003 Przyznane środki ogółem:155000 zł WYNIKI ? Numer:8 T11E 010 18 Tytuł:Opracowanie metod badania magnetokardiogramów serca płodu w warunkach szpitalnych Kierownik:prof. dr hab. inż. Zbigniew Dunajski Miejsce realizacji:Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.04.2000 Data zakończenia:30.03.2003 Przyznane środki ogółem:327500 zł WYNIKI ? Numer:8 T11E 012 18 Tytuł:Opracowanie potencjometrycznego immunoczujnika przeznaczonego do pomiaru stężenia przeciwciał Kierownik:mgr inż. Anna Baraniecka Miejsce realizacji:Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:175000 zł WYNIKI ? Numer:8 T11E 019 18 Tytuł:Opracowanie detektorów diamentowych z zastosowaniem metod jonowych dla dozymetrii w radioterapii nowotworów Kierownik:dr inż. Paweł Olko Miejsce realizacji:Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:30.06.2002 Przyznane środki ogółem:160100 zł WYNIKI ? Numer:8 T11F 026 18 Tytuł:Komputerowe i doświadczalne modelowanie biomechaniki przeciążeń miednicy człowieka Kierownik:dr inż. Antoni John Miejsce realizacji:Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Mechaniczny Technologiczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.05.2000 Data zakończenia:30.04.2003 Przyznane środki ogółem:426750 zł WYNIKI ? Numer:9 T12A 033 18 Tytuł:Pokrytyczne własności skał w trójosiowym stanie naprężenia sygnalizowane emisją akustyczną Kierownik:prof. dr hab. inż. Danuta Krzysztoń Miejsce realizacji:Główny Instytut Górnictwa Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:30.06.2002 Przyznane środki ogółem:250000 zł WYNIKI ? Numer:9 T12B 002 18 Tytuł:Modelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolicy Kierownik:prof. dr hab. inż. Roman Ney Miejsce realizacji:Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Okres realizacji:30 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:30.06.2002 Przyznane środki ogółem:311000 zł WYNIKI ? Numer:9 T12B 010 18 Tytuł:Mechanizm mobilizacji cząstek ilastych w porowatych skałach zbiornikowych przy przepływach jednofazowych Kierownik:dr inż. Sławomir Falkowicz Miejsce realizacji:Instytut Nafty i Gazu Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.04.2000 Data zakończenia:31.03.2002 Przyznane środki ogółem:157100 zł WYNIKI ? Numer:9 T12B 012 18 Tytuł:Chemizm wód podziemnych w utworach karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) Kierownik:prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski Miejsce realizacji:Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:197400 zł WYNIKI ? Numer:9 T12B 023 18 Tytuł:Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał fliszu Karpat Zachodnich (Atlas geomechanicznych właściwości skał Polski część IV Karpaty Zachodnie) Kierownik:dr Paweł Łukaszewski Miejsce realizacji:Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:28.02.2003 Przyznane środki ogółem:400000 zł WYNIKI ? Numer:9 T12B 032 18 Tytuł:Frakcjonowanie izotopowe węgla w układzie CO3 -CO2(g) Kierownik:dr Paweł Leśniak Miejsce realizacji:Instytut Nauk Geologicznych PAN Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.03.2000 Data zakończenia:01.03.2003 Przyznane środki ogółem:188000 zł WYNIKI ? Numer:9 T12B 044 18 Tytuł:Określenie genezy siarczanowych wód mineralnych w rejonie Sokołowska (Sudety Środkowe) na podstawie badań izotopowych i modelowania geochemicznego Kierownik:dr inż. Dariusz Dobrzyński Miejsce realizacji:Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii Okres realizacji:21 miesięcy Data rozpoczęcia:01.04.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:166800 zł WYNIKI ? Numer:9 T12B 052 18 Tytuł:Geneza i implikacje stratygraficzno-poszukiwawcze sejsmicznych niezgodności przekraczających w utworach miocenu rejonu Niepołomice-Brzesko, zapadlisko przedkarpackie Kierownik:doc. dr hab. Szczepan Porębski Miejsce realizacji:Instytut Nauk Geologicznych PAN Okres realizacji:23 miesiące Data rozpoczęcia:01.02.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:166100 zł WYNIKI ? Numer:9 T12B 054 18 Tytuł:Ocena zmian jakości wód powierzchniowych i gruntowych w górnej części zlewni rzeki Bóbr wskutek antropogenicznych zmian środowiska naturalnego Kierownik:mgr Monika Konieczyńska Miejsce realizacji:Państwowy Instytut Geologiczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.05.2000 Data zakończenia:01.04.2003 Przyznane środki ogółem:273500 zł WYNIKI ? Numer:9 T12C 024 18 Tytuł:Procesy hamowania samochodów osobowych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Kierownik:dr inż. Andrzej Lewandowski Miejsce realizacji:Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:200000 zł WYNIKI ? Numer:9 T12C 025 18 Tytuł:Analiza wpływu ogumienia z kordem stalowym na ruch krzywoliniowy samochodu ciężarowego Kierownik:mgr inż. Witold Luty Miejsce realizacji:Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Mechaniczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:180000 zł WYNIKI ? Numer:9 T12C 051 18 Tytuł:Opracowanie metodyki oceny zużycia zmęczeniowego struktury nośnej skrzydła samolotu Kierownik:prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz Miejsce realizacji:Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Mechaniczny Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:350000 zł WYNIKI ? Numer:9 T12D 010 18 Tytuł:Układ wtryskowy silnika wysokoprężnego wspomagany gazem rozpuszczonym w paliwie Kierownik:dr inż. Władysław Kozak Miejsce realizacji:Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Okres realizacji:24 miesiące Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2001 Przyznane środki ogółem:200000 zł WYNIKI ? Numer:9 T12D 017 18 Tytuł:Badania wpływu zmienności faz rozrządu i wzniosu zaworów silnika o zapłonie iskrowym na jego parametry ekologiczne i ekonomiczne Kierownik:dr inż. Wiesław Kozaczewski Miejsce realizacji:Przemysłowy Instytut Motoryzacji Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:03.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:300000 zł WYNIKI ? Numer:9 T12E 016 18 Tytuł:Prognozowanie przyrodniczych skutków odtwarzania układu hydrologiczno-glebowego w otoczeniu likwidowanych zakładów górniczych Kierownik:dr inż. Stanisław Gruszczyński Miejsce realizacji:Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:04.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:232200 zł WYNIKI ? Numer:9 T12E 019 18 Tytuł:Badania nad podniesieniem dokładności i wiarygodności wyznaczania pozycji techniką GPS w czasie prawie rzeczywistym Kierownik:doc. dr hab. Jan Kryński Miejsce realizacji:Instytut Geodezji i Kartografii Okres realizacji:36 miesięcy Data rozpoczęcia:01.01.2000 Data zakończenia:31.12.2002 Przyznane środki ogółem:439000 zł WYNIKI ?
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=292