www.nfa.pl/

:: Rezultaty ? projektów badawczych MNiSW. KONKURS XX, Nauki przyrodnicze.
Artykuł dodany przez: nfa (2006-10-05 13:38:52)

Rezultaty ? projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego KONKURS XX, Nauki przyrodnicze. Wybrano tylko tematy finansowane powyżej 100 000 zł bez podanych rezultatów (patrz http://www.opi.org.pl/) Koszt uzyskania przychodu - 50 %, ale gdzie wyniki ? jaki przychód ? Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04A 039 20 Tytuł: Interakcja białek wiążących wapń z preseniliną 1 (PS1) w limfocytach pacjentów z prawdopodobną chorobą Alzheimera i u ludzi zdrowych - potencjalne zastosowanie diagnostyczne Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kuźnicki Miejsce realizacji: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Okres realizacji: 46 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.12.2004 Przyznane środki ogółem: 325000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04A 066 20 Tytuł: Mechanizm regulacji ekspresji inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) przez tlenek azotu (NO) w komórkach śródbłonka Kierownik: dr hab. Zofia Pawłowska Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Lekarski Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 285000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04A 074 20 Tytuł: Analiza strukturalna i immunochemiczna dalszych antygenów O Proteus penneri i Proteus myxofaciens oraz ich klasyfikacja serologiczna Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Sidorczyk Miejsce realizacji: Uniwersytet Łódzki WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI Okres realizacji: 28 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.06.2003 Przyznane środki ogółem: 220000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04A 079 20 Tytuł: Drożdże jako model w badaniach nad starzeniem się nie dzielących się komórek metazoa Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Biliński Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY Okres realizacji: 44 miesiące Data rozpoczęcia: 01.06.2001 Data zakończenia: 31.12.2004 Przyznane środki ogółem: 297300 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04B 002 20 Tytuł: Udział małych białek szoku termicznego Escherichia coli w ochronie komórki przed stresem Kierownik: dr Ewa Laskowska Miejsce realizacji: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.06.2001 Data zakończenia: 31.05.2004 Przyznane środki ogółem: 292400 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biotechnologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04B 013 20 Tytuł: Konstrukcja wieloskładnikowych szczepionek przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego bydła i owiec Kierownik: dr Krystyna Bieńkowska-Szewczyk Miejsce realizacji: Uniwersytet Gdański Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Okres realizacji: 33 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.11.2003 Przyznane środki ogółem: 329000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biotechnologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04B 017 20 Tytuł: Zastosowanie kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydowych w optymalizacji strategii ukierunkowanej degradacji RNA Kierownik: doc. dr hab. Jerzy Ciesiołka Miejsce realizacji: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 291500 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biotechnologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04B 019 20 Tytuł: Ekspresja i charakterystyka mutantów ludzkiego kwaśnego czynnika wzrostu o zmienionej stabilności i powinowactwie do receptora Kierownik: dr Daniel Krowarsch Miejsce realizacji: Uniwersytet Wrocławski WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 280350 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biotechnologii Opis projektu nadesłany w ramach systemu SYNABA(II): Ekspresja i charakterystyka mutantów ludzkiego kwaśnego czynnika wzrostu o zmienionej stabilności i powinowactwie do receptora Badania naukowe (SYNABA II) identyfikator rekordu: sn107502 Rodzaj pracy: naukowa Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Tytuł pracy: Ekspresja i charakterystyka mutantów ludzkiego kwaśnego czynnika wzrostu o zmienionej stabilności i powinowactwie do receptora Kierownik pracy: dr Daniel Krowarsch Pozostali autorzy: Damian Stachowiak, Tomasz Cierpicki, Monika Kasztyra, Monika Drulis-Fajdasz, Anna Król-Hulewicz, Małgorzata Zakrzewska Jednostka, w której wykonano pracę: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Przyrodniczych Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Wrocław Jednostka zamawiająca pracę: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Warszawa Krótka charakterystyka pracy: Celem projektu było mitogenne białko - ludzki kwaśny czynnik wzrostu fibroblastów (aFGF). W ramach projektu skonstruowano oraz scharakteryzowano 33 warianty aFGF o zmienionej stabilności, pięć o zmienionym powinowactwie do receptora oraz cztery o zaburzonym miejscu fosforylacji dla kinazy CK2. Najbardziej stabilny wariant (Q40P) posiadał temperaturę denaturacji wyższą o 8.8<176>C w stosunku do typu dzikiego białka. Stwierdzono, że efekty pojedyńczych podstawień aminokwasowych są w pełni addytywne w wielokrotnie podstawionych białkach. Dla wariantów aFGF o zmienionej stabilności stwierdzono pełną aktywność biologiczną na poziomie typu dzikiego białka. Otrzymane wyniki sugerują, że w procesie translokacji aFGF do wnętrza komórki białko nie musi być całkowicie rozwijane. Dla wariantów o zmienionym powinowactwie do receptora ustalono, że nawet pojedyńcza mutacja znacząco zaburza wiązanie receptora. Znaleziono korelację pomiędzy siłą wiązania do receptora a aktywnością biologiczną wariantów. Słowa kluczowe: bioinżynieria białka, czynnik wzrostu fibroblastów kwaśny (aFGF) Klasyfikacja PKT: Biochemia molekularna Klasyfikacja KBN: 20- biologia Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04B 022 20 Tytuł: Funkcja genu cgtA, niezbędnego do życia dla większości gatunków bakterii, którego homologi występują w wielu organizmach od bakterii do człowieka Kierownik: dr Agata Czyż Miejsce realizacji: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 228800 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biotechnologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04C 022 20 Tytuł: Wykorzystanie metod in situ (PCR in situ i hybrydyzacji in situ) do badań molekularnych mechanizmów patogenezy wirusa opryszczki pospolitej i cytomegalii Kierownik: dr Magdalena Kosz-Vnenchak Miejsce realizacji: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 120000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04C 027 20 Tytuł: Naturalna hybrydyzacja między traszką zwyczajną (Triturus vulgaris L.) i traszką karpacką (T. montandoni Blgr): zmienność genetyczna, morfologiczna i stopień izolacji rozrodczej w populacjach mieszańcowych Kierownik: dr hab. Jan Rafiński Miejsce realizacji: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 27.02.2004 Przyznane środki ogółem: 340000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04C 036 20 Tytuł: Znaczenie doliny Wisły dla migracji owadów na przykładzie wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) Kierownik: dr Mieczysław Mazur Miejsce realizacji: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Okres realizacji: 40 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.05.2004 Przyznane środki ogółem: 129200 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04C 046 20 Tytuł: Wschodnia część systemu wędrówki nocnych migrantów w Europie - kierunki i dynamika przelotu w Polsce Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Busse Miejsce realizacji: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04C 051 20 Tytuł: Plastyczność ośrodkowych procesów aktywacyjnych w warunkach stymulacji i uszkodzeń układu mezolimbicznego Kierownik: prof.UG dr hab. Weronika Trojniar Miejsce realizacji: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 229980 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04C 097 20 Tytuł: Tło przyrodnicze osadnictwa pradziejowego na Wyżynie Częstochowskiej ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań tafonomicznych Kierownik: doc dr hab. Adam Nadachowski Miejsce realizacji: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Okres realizacji: 42 miesiące Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 177600 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04D 020 20 Tytuł: Rozkłady prędkości i charakterystyk turbulencji w kanale o złożonym przekroju poprzecznym Kierownik: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czernuszenko Miejsce realizacji: Instytut Geofizyki PAN Okres realizacji: 30 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.07.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 210000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Geologii i Geofizyki Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04D 039 20 Tytuł: Budowa i rozwój torfowisk w karbonie górnym w czasie sedymentacji serii mułowcowej Kierownik: dr inż. Marek Doktor Miejsce realizacji: Instytut Nauk Geologicznych PAN Okres realizacji: 31 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.11.2003 Przyznane środki ogółem: 140000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Geologii i Geofizyki Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04D 041 20 Tytuł: Wykształcenie litofacjalne i rozwój mezozoicznych formacji fosfogenicznych na Spitsbergenie Kierownik: dr Krzysztof Krajewski Miejsce realizacji: Instytut Nauk Geologicznych PAN Okres realizacji: 32 miesiące Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 235000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Geologii i Geofizyki Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04D 065 20 Tytuł: Bio- i chemostratygrafia kampanu i mastrychtu (kreda górna) kluczowych profili Europy w odniesieniu do wzorcowej sekwencji późnokredowej Zachodniego Interioru (US Western Interior) Kierownik: dr Ireneusz Walaszczyk Miejsce realizacji: Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii Okres realizacji: 32 miesiące Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 174000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Geologii i Geofizyki Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04D 066 20 Tytuł: Pasmowy model ognisk wstrząsów sejsmicznych oraz powstawanie i rozchodzenie się fal rotacyjnych Kierownik: prof. dr hab. Roman Teisseyre Miejsce realizacji: Instytut Geofizyki PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 15.02.2001 Data zakończenia: 15.02.2004 Przyznane środki ogółem: 367200 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Geologii i Geofizyki Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04E 016 20 Tytuł: Aktywność poprzecznego uskoku trasformującego a ewolucja Tatr i Kotliny Orawskiej w Karpatach Zachodnich Kierownik: doc. dr hab. Maria Baumgart-Kotarba Miejsce realizacji: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.06.2001 Data zakończenia: 31.05.2004 Przyznane środki ogółem: 160000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Geografii i Oceanologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04E 019 20 Tytuł: Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki obiegu wody i natężenia transportu fluwialnego w zlewni górnego Wieprza Kierownik: dr hab. Andrzej Świeca Miejsce realizacji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 30.03.2004 Przyznane środki ogółem: 213400 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Geografii i Oceanologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04E 034 20 Tytuł: Hydrogeoklimatyczne uwarunkowania obiegu wody w wybranych ekosystemach polarnych Kierownik: dr hab. Stefan Bartoszewski Miejsce realizacji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 177200 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Geografii i Oceanologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04E 037 20 Tytuł: Zespolony model falowo-prądowy i modelowanie parametryczne falowania, prądów i wezbrań sztormowych w Morzu Bałtyckim i Zatoce Gdańskiej. Analiza długoterminowych statystyk stanu morza w Zatoce Gdańskiej Kierownik: dr hab. Witold Cieślikiewicz Miejsce realizacji: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Okres realizacji: 22 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2002 Przyznane środki ogółem: 133000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Geografii i Oceanologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04F 003 20 Tytuł: Bioróżnorodność grzybów ektomikoryzowych i ektomikoryz w dojrzałych drzewostanach świerkowych o różnym stopniu oddziaływania antropogenicznego Kierownik: dr Barbara Kieliszewska-Rokicka Miejsce realizacji: Instytut Dendrologii PAN Okres realizacji: 32 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 30.11.2003 Przyznane środki ogółem: 135000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ekologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04F 007 20 Tytuł: Opracowanie modeli akustycznych dla podstawowych gatunków ryb występujących w polskich jeziorach i zbiornikach zaporowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich stadiów młodocianych Kierownik: doc. dr hab. Małgorzata Godlewska Miejsce realizacji: Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym Okres realizacji: 44 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.09.2004 Przyznane środki ogółem: 193800 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ekologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04F 012 20 Tytuł: Dynamika roślinności Pienińskiego Parku Narodowego - kierunek i zakres zmian w latach 1965-2000 Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Pancer-Koteja Doktorant: mgr Marcin Jędrzejczak Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny Okres realizacji: 46 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 30.10.2004 Przyznane środki ogółem: 128400 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ekologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04F 023 20 Tytuł: O wiarołomstwie i rzeczywistym dostosowaniu samca rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus Kierownik: dr Tadeusz Zając Miejsce realizacji: Instytut Ochrony Przyrody PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 220000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ekologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04F 024 20 Tytuł: Terytorializm dojrzałych samic nornicy rudej: testowanie hipotezy o roli niedojrzałych sąsiadek Kierownik: doc. dr hab. Gabriela Bujalska Miejsce realizacji: Centrum Badań Ekologicznych PAN Okres realizacji: 44 miesiące Data rozpoczęcia: 15.04.2001 Data zakończenia: 30.11.2004 Przyznane środki ogółem: 150000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ekologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04F 038 20 Tytuł: Różnorodność gatunkowa ściółki - wpływ na przebieg rozkładu i zespół organizmów ją zasiedlających Kierownik: mgr Maciej Włodzimierz Szanser Miejsce realizacji: Centrum Badań Ekologicznych PAN Okres realizacji: 56 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.06.2001 Data zakończenia: 31.12.2005 Przyznane środki ogółem: 175000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ekologii Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04G 004 20 Tytuł: Współzależności biotyczne i abiotyczne w ekosystemie Zbiornika Piaseczno (zatopiona kopalnia siarki) Kierownik: dr Roman Źurek Miejsce realizacji: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN Okres realizacji: 28 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.06.2003 Przyznane środki ogółem: 210000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ochrony Środowiska Przyrodniczego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04G 010 20 Tytuł: Techniczne i przyrodnicze podstawy restytucji naturalnych warunków w dolinach rzecznych na obszarach zmeliorowanych, wyłączonych z produkcji rolniczej Kierownik: dr inż. Ewa Jędryka Miejsce realizacji: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 215400 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ochrony Środowiska Przyrodniczego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04G 015 20 Tytuł: Proekologiczne możliwości rekultywacji i zagospodarowania nadpoziomowych wysypisk odpadów komunalnych Kierownik: dr inż. Eugeniusz Koda Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii i Kształtowania środowiska Okres realizacji: 30 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 30.09.2003 Przyznane środki ogółem: 189850 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ochrony Środowiska Przyrodniczego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04G 075 20 Tytuł: Bioindykacja skażeń radioaktywnych (głównie: 90Sr, 241Am oraz izotopami plutonu) z wykorzystaniem owadów i roślin oraz innych elementów ekosystemów semi-naturalnych. Kierownik: dr Jerzy Mietelski Miejsce realizacji: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 30.01.2003 Przyznane środki ogółem: 124600 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ochrony Środowiska Przyrodniczego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04G 084 20 Tytuł: Relikty upraw w Polsce: studium taksonomiczne, fitogeograficzne i ekologiczne Kierownik: dr Zbigniew Celka Miejsce realizacji: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 100000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ochrony Środowiska Przyrodniczego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P04G 112 20 Tytuł: Zastosowanie technik fitoremediacji w detoksykacji pierścieniowych związków aromatycznych oraz bioakumulacji związków fosforu przez roślinność stref ekotonowych Kierownik: prof. dr hab. Maciej Zalewski Miejsce realizacji: Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 29.02.2004 Przyznane środki ogółem: 250000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Ochrony Środowiska Przyrodniczego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06A 004 20 Tytuł: Analiza funkcji genów chloroplastowych tytoniu przy użyciu transformacji protoplastów za pomocą glikolu polietylenowego Kierownik: dr inż. Wojciech Pląder Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Okres realizacji: 29 miesięcy Data rozpoczęcia: 15.02.2001 Data zakończenia: 30.06.2003 Przyznane środki ogółem: 148950 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Roślinnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06A 037 20 Tytuł: Modyfikacja wybranych cech lnu metodami inżynierii genetycznej Kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski Miejsce realizacji: Uniwersytet Wrocławski WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH Okres realizacji: 41 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 290000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Roślinnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06A 038 20 Tytuł: Identyfikacja genów , które ulegają ekspresji w początkowych etapach odpowiedzi roślin na stres chłodu Kierownik: doc. dr hab. Tadeusz Rorat Miejsce realizacji: Instytut Genetyki Roślin PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 279250 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Roślinnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06B 023 20 Tytuł: Wskaźniki wymiany gazowej roślin strączkowatych porażonych grzybami z rodzaju Fusarium Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Fordoński Miejsce realizacji: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 160000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06B 024 20 Tytuł: Prognozowanie jakości ziarna jęczmienia browarnego na podstawie stanu odżywienia roślin azotem "azobrow" Kierownik: dr Alicja Pecio Miejsce realizacji: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 02.04.2001 Data zakończenia: 30.03.2004 Przyznane środki ogółem: 118000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06B 031 20 Tytuł: Syntetyczne deterenty pokarmowe owadów Kierownik: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Nauk o Źywności Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 02.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 240000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06B 038 20 Tytuł: Wpływ dolistnego dokarmiania mikroelementami roślin chmielu i przechowywania chłodniczego produktów chmielowych na skład związków chemicznych i trwałość cech technologicznych Kierownik: dr inż. Mieczysław Stasiak Miejsce realizacji: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 02.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 134000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06B 039 20 Tytuł: Wykorzystanie nowych technik diagnostycznych do określenia występowania grzybów chorobotwórczych na pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji Kierownik: doc. dr hab. Ewa Solarska Miejsce realizacji: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 02.04.2001 Data zakończenia: 30.03.2004 Przyznane środki ogółem: 109940 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06B 050 20 Tytuł: Wpływ startowego stosowania fosforu i azotu jednocześnie z siewem nasion na wzrost i plonowanie kukurydzy w warunkach Wielkopolski Kierownik: dr Andrzej Kruczek Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Rolniczy Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 250000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06B 052 20 Tytuł: Znaczenie mszyc nie związanych żywicielsko z rośliną ziemniaka w szerzeniu wirusów Y (PVY), M (PVM) i S (PVS) w warunkach Polski Kierownik: doc. dr hab. Michał Kostiw Miejsce realizacji: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Okres realizacji: 42 miesiące Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.09.2004 Przyznane środki ogółem: 140000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06B 054 20 Tytuł: Występowanie, skład gatunkowy i znaczenie gospodarcze wciornastków na wybranych gatunkach i odmianach zbóż Kierownik: dr inż. Ewa Kąkol Miejsce realizacji: Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Rolniczy Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 15.02.2001 Data zakończenia: 14.02.2004 Przyznane środki ogółem: 150000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06C 005 20 Tytuł: Ocena jakościowa wybranych transgenicznych linii ogórka (Cucumic sativus L.) z genem taumatyny Kierownik: dr Janina Gajc-Wolska Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Okres realizacji: 33 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 136500 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06C 007 20 Tytuł: Szpeciele (Acari: Eriophyoidea) roślin sadowniczych: gatunki, szkodliwość i biologiczne podstawy zwalczania Kierownik: prof. dr hab. Jan Boczek Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 128700 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06C 017 20 Tytuł: Wpływ wybranych czynników uprawowych na plonowanie i cechy morfologiczne owocników grzybów uprawnych Pleurotus sp., Lentinus edodes (Berk.) Sing. i Pholiota nameko (Ito) Ito et Imai. Kierownik: dr hab. inż. Mirosława Ziombra Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Ogrodniczy Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.01.2003 Przyznane środki ogółem: 125600 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06C 023 20 Tytuł: Eksperymentalne określenie warunków optymalizacji procesu dokarmiania jonami HCO3 i związkami azotu na wzrost oraz produkcję biomasy pomidora szklarniowego Kierownik: dr hab. Jan Białczyk Miejsce realizacji: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 150000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06C 033 20 Tytuł: Ocena skuteczności biologicznych metod zwalcznia Pyrenochaeta terrestris w uprawie warzyw cebulowych Kierownik: dr inż. Anita Biesiada Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Rolniczy Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 05.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 172900 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06C 034 20 Tytuł: Ocena zależności anatomicznej budowy liścia pomidora szklarniowego i dyfuzji CO2 do mezofilu od stadium rozwojowego roślin Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Libik Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Ogrodniczy Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 28.02.2001 Data zakończenia: 28.02.2003 Przyznane środki ogółem: 160000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06C 035 20 Tytuł: Występowanie , szkodliwość oraz biochemiczne podstawy żerowania przylżeńców (Thysanoptera) na różnych odmianach kapusty głowiastej (Brassica oleracea v. capitata) Kierownik: dr hab. Kazimierz Wiech Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Ogrodniczy Okres realizacji: 34 miesiące Data rozpoczęcia: 05.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 150000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06D 011 20 Tytuł: Wpływ fitoestrogenów na uwalnianie hormonów z przysadki mózgowej (LH prolaktyna, hormon wzrostu ) i na receptor estrogenowy (ER) u owiec Kierownik: dr Katarzyna Romanowicz-Barcikowska Miejsce realizacji: Instytut Fizjologii i Źywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego PAN Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06D 016 20 Tytuł: Określenie genetycznego uwarunkowania poziomu tłuszczu śródmięśniowego u świń Kierownik: dr Tadeusz Blicharski Miejsce realizacji: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Okres realizacji: 29 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 30.06.2003 Przyznane środki ogółem: 140000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06D 025 20 Tytuł: Analiza wpływu polimorfizmu czynników wzrostowych (GHRH, GH, IGF), ich receptorów (GHRHR, GHR, IGF1R), oraz przysadkowego czynnika transkrypcyjnego PIT1 na cechy tuczne i rzeźne świń ras wykorzystywanych w programach hodowlanych Kierownik: dr inż. Mariusz Pierzchała Miejsce realizacji: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Okres realizacji: 42 miesiące Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06D 031 20 Tytuł: Modulacja aktywności transkrypcyjnej genu dla receptora GnRH i genów dla podjednostek alfa i beta LH w przedniej przysadce samic szczura Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Kochman Miejsce realizacji: Instytut Fizjologii i Źywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.01.2004 Przyznane środki ogółem: 180000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06D 033 20 Tytuł: Opracownie wczesnych kryteriów selekcyjnych koni - skoczków na podstawie analizy rozwoju techniki skoku młodych koni Kierownik: dr Dorota Lewczuk Miejsce realizacji: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 110000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06D 034 20 Tytuł: Cechy funkcjonalne jako kryterium selekcji bydła Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Reklewski Miejsce realizacji: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Okres realizacji: 42 miesiące Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 170000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06D 035 20 Tytuł: Naturalne mutacje i polimorfizm genów histonu H1 kaczki Kierownik: dr Jan Pałyga Miejsce realizacji: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Okres realizacji: 47 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2004 Przyznane środki ogółem: 120000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06D 039 20 Tytuł: Oreksyny jako modulatory funkcji trzustki endokrynnej i osi adipoinsularnej Kierownik: dr hab. Krzysztof W. Nowak Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 195000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06D 044 20 Tytuł: Wpływ zmian chromosomowych w komórkach rozrodczych samców zwierząt gospodarskich na ich użytkowość rozpłodową Kierownik: dr inż. Barbara Rejduch Miejsce realizacji: Instytut Zootechniki Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 190000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06E 006 20 Tytuł: Poprawa wskaźników odchowu prosiąt przez wzbogacanie żywienia loch w sprzężony kwas linolowy Kierownik: doc. dr hab. Tadeusz Barowicz Miejsce realizacji: Instytut Zootechniki Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06E 017 20 Tytuł: Ważne gospodarczo cechy użytkowe nutrii i ich dziedziczenie Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Cholewa Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.01.2004 Przyznane środki ogółem: 100000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06E 020 20 Tytuł: Wpływ przedłużonych laktacji krów na wydajność, skład chemiczny i jakość mleka oraz wskaźniki reprodukcji Kierownik: prof. dr hab. Józef Krzyżewski Miejsce realizacji: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 240000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06E 027 20 Tytuł: Źywienie jako czynnik modyfikujący powstawanie reaktywnych form tlenu w organizmach zwierząt monogastrycznych Kierownik: dr hab. Ewa Sawosz Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zakład Analiz Fizykochemicznych Okres realizacji: 40 miesięcy Data rozpoczęcia: 15.02.2001 Data zakończenia: 30.05.2004 Przyznane środki ogółem: 150000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06E 035 20 Tytuł: Wpływ standaryzacji miotów loch wysokopłodnych linii 990 na wartość rozpłodową odchowanych w nich knurków i loszek Kierownik: prof. dr hab. Roman Czarnecki Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 213200 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06E 038 20 Tytuł: Nowy typ rekuperatora do odzysku ciepła i optymalizacji mikroklimatu w pomieszczeniach dla drobiu Kierownik: prof. dr hab. inż. Wacław Bieda Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06E 041 20 Tytuł: Zmiana profilu kwasów tłuszczowych w tuszy w zależności od rodzaju dodatku tłuszczu do paszy , masy ciała, stopnia otłuszczenia i płci tuczników Kierownik: prof. dr hab. Józef Koczanowski Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.01.2004 Przyznane środki ogółem: 190000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06E 052 20 Tytuł: Efekty żywieniowe różnicowania stopnia konwersji fitynianów przy zmiennych poziomach defosforylacji pasz Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Źyła Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Technologii Źywności Okres realizacji: 40 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 190000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Zwierzętach Hodowlanych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06F 003 20 Tytuł: Analiza funkcjonalności zintegrowanego systemu grzewczego w ogrzewanych tunelach foliowych Kierownik: dr inż. Sławomir Kurpaska Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa Okres realizacji: 41 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06G 015 20 Tytuł: Zachowania żywieniowe młodzieży i osób dorosłych jako czynnik ryzyka niektórych chorób dietozależnych Kierownik: dr inż. Ewa Babicz-Zielińska Miejsce realizacji: Akademia Morska w Gdyni KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.01.2004 Przyznane środki ogółem: 327000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06G 037 20 Tytuł: Badanie wzajemnego wpływu makroelementów i metali ciężkich na ich zawartość w wybranych roślinnych surowcach jadalnych Kierownik: prof. dr hab. Barbara Szteke Miejsce realizacji: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Okres realizacji: 39 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 260000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06G 040 20 Tytuł: Opracowanie nowych funkcjonalnych napojów bezmlecznych zawierających kultury bakterii fermentacji mlekowej i jelitowych bakterii probiotycznych Kierownik: dr inż. Lubomiła Owczarek Miejsce realizacji: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Okres realizacji: 39 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 280000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06G 055 20 Tytuł: Indentyfikacja i analiza funkcjonalna genów regulujących katabolizm laktozy i skrobi u lactococcus lactis Kierownik: dr hab. Jacek Bardowski Miejsce realizacji: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 30.03.2004 Przyznane środki ogółem: 260000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06G 056 20 Tytuł: Rola włókna pokarmowego (frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej) izolowanego z wybranych owoców i warzyw w metaboliźmie lipidowym oraz biodostępności cynku i miedzi u hipercholesterolemicznych szczurów Kierownik: dr hab. Hanna Leontowicz Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Okres realizacji: 40 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.05.2004 Przyznane środki ogółem: 170000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06G 075 20 Tytuł: Enzymatyczna synteza oligosacharydów o działaniu prebiotycznym Kierownik: dr inż. Celina Kubik Miejsce realizacji: Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Źywności Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 229650 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 001 20 Tytuł: Dobre praktyki rolnicze w gospodarowaniu zapasami wody użytecznej gleb łąkowych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych Polski Kierownik: prof. dr hab. Edmund Kaca Miejsce realizacji: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Okres realizacji: 28 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.06.2003 Przyznane środki ogółem: 150000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 006 20 Tytuł: Opracowanie technologii nawadniania z zastosowaniem zamkniętego obiegu wody w warunkach rekultywacji składowisk odpadów komunalych Kierownik: dr inż. Stanisław Źakowicz Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii i Kształtowania środowiska Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 28.02.2001 Data zakończenia: 27.02.2004 Przyznane środki ogółem: 159250 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 008 20 Tytuł: Opracowanie metodyki prowadzenia zintegrowanej gospodarki wodnej w zlewniach rzecznych ( na przykładzie zlewni rzeki Narwi) Kierownik: dr hab. inż. Stefan Ignar Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii i Kształtowania środowiska Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2003 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 013 20 Tytuł: Badania hydrochemiczne i limnologiczne wybranych starorzeczy rzeki Warty jako ważnych elementów krajobrazu Wielkopolski Kierownik: dr hab. Maria Jezierska-Madziar Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Okres realizacji: 42 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.07.2004 Przyznane środki ogółem: 180000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 021 20 Tytuł: Rewitalizacja zdegradowanych gleb leśnych na terenach zagrożenia ekologicznego nawozami wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu Kierownik: dr Grażyna Szołtyk Miejsce realizacji: Instytut Badawczy Leśnictwa Okres realizacji: 34 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 022 20 Tytuł: Wpływ trzebieży wczesnych na przebieg procesów konkurencji i kooperacji kształtujących strukturę przestrzenną drzewostanów sosnowych Kierownik: dr hab. Jan Zajączkowski Miejsce realizacji: Instytut Badawczy Leśnictwa Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 120000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk Leśnych i Drzewnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 036 20 Tytuł: Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska w wyniku zastosowania technik membranowych do oczyszczania i zagęszczania soków w przemyśle cukrowniczym Kierownik: dr inż. Piotr Regiec Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Technologii Źywności Okres realizacji: 37 miesięcy Data rozpoczęcia: 02.05.2001 Data zakończenia: 30.05.2004 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 038 20 Tytuł: Badania nad kierunkami ekologicznego wykorzystania podłoża po hodowli mikroorganizmów probiotycznych Kierownik: dr inż. Janusz A. Milewski Miejsce realizacji: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Okres realizacji: 34 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 041 20 Tytuł: Modernizacja i odbudowa infastruktury wiejskiego transportu drogowego (badania modelowe teoria i zastosowanie) Kierownik: dr hab. inż. Edward Hutnik Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Okres realizacji: 23 miesiące Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2002 Przyznane środki ogółem: 150000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 043 20 Tytuł: Rozwój metodologii określania przepustowości koryta wielkiej wody dla oceny poziomu zagrożenia powodziowego oraz planowania ochrony przed powodzią Kierownik: prof. dr hab. Janusz Ryszard Kubrak Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii i Kształtowania środowiska Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 02.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2003 Przyznane środki ogółem: 170000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 058 20 Tytuł: Intensywność i sezonowa dynamika procesu ewapotranspiracji w zależności od struktury użytkowania gruntów rolniczych Kierownik: dr Jacek Leśny Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 01.06.2001 Data zakończenia: 31.05.2003 Przyznane środki ogółem: 139400 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 069 20 Tytuł: Wykorzystanie Bjerkandera adusta (Willd ex Fr.) P. Karst. i Trametes versicolor ( L. ex Fr.) Pli. do produkcji biopreparatów zabezpieczających pniaki drzew liściastych przed patogenami z rodzaju Armillaria Kierownik: dr hab. Hanna Kwaśna Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Leśny Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 180000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk Leśnych i Drzewnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 081 20 Tytuł: Opracowanie mikrobiologicznych kryteriów oceny skuteczności kompostowania osadów posciekowych jako element strategii ich rolniczego wykorzystania Kierownik: dr hab. Zbigniew Paluszak Miejsce realizacji: Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Rolniczy Okres realizacji: 34 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.01.2004 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 085 20 Tytuł: Czynniki wpływające na erozję mechaniczną i chemiczną oraz depozycję materiału dennego w korytach rzecznych wybranych zlewni górskich w Karpatach Zachodnich Kierownik: dr inż. hab. Czesław Lipski Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 170000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Kształtowaniu Środowiska i Gospodarce Wodnej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06H 096 20 Tytuł: Dendrochronologiczna analiza zróżnicowania wymagań klimatycznych oraz charakterystyka budowy morfologicznej drzew i podstawowych właściwości drewna jedlicy zielonej (Pseudotsuga menziesii Franco.) Kierownik: prof. dr hab. Edward Feliksik Miejsce realizacji: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny Okres realizacji: 42 miesiące Data rozpoczęcia: 30.06.2001 Data zakończenia: 15.12.2004 Przyznane środki ogółem: 180000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk Leśnych i Drzewnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06J 010 20 Tytuł: Pozycja ekonomiczno-społeczna gospodarstwa rodzinnego w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Zawisza Miejsce realizacji: Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Rolniczy Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06J 025 20 Tytuł: Zagospodarowanie gruntów rolnych nie użytkowanych rolniczo Kierownik: dr hab. Marian Podstawka Miejsce realizacji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WYDZIAŁ EKONOMICZNO-ROLNICZY Okres realizacji: 22 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2002 Przyznane środki ogółem: 173500 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06J 032 20 Tytuł: Procesy inwestycyjne w gospodarstwach prowadzonych przez młodych rolników Kierownik: dr inż. Urszula Elżbieta Gołębiowska Miejsce realizacji: Politechnika Koszalińska Wydział Ekonomii i Zarządzania Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.01.2003 Przyznane środki ogółem: 160000 zł Zespół roboczy: Nauk Przyrodniczych Zespół specjalistyczny: Nauk o Roślinach Uprawnych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P06J 034 20 Tytuł: Konkurencyjność polskiego ogrodnictwa względem ogrodnictwa Unii Europejskiej Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Kubiak Miejsce realizacji: Centr


adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=297