www.nfa.pl/

:: Rezultaty ? projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego KONKURS XX, Nauki medyczne.
Artykuł dodany przez: nfa (2006-10-14 08:39:37)

Rezultaty ? projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego KONKURS XX, Nauki medyczne.

Wybrano tylko tematy finansowane powyżej 100 000 zł bez podanych rezultatów (patrz http://www.opi.org.pl/)

Koszt uzyskania przychodu - 50 %, ale gdzie wyniki ? jaki przychód ?

 Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN)

Numer: 6 P05A 010 20 Tytuł: Wzajemna modyfikacja odpowiedzi komórek cholinergicznych SN56 i komórek mikrogleju na bodźce neurotoksyczne Kierownik: dr Hanna Bielarczyk Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii Okres realizacji: 41 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 31.08.2004 Przyznane środki ogółem: 272100 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 011 20 Tytuł: Badania tropizmu wirusa zapalenia wątroby typu C do komórek układu immunologicznego - próba zakażenia makrofagów i linii komórkowych badanie zjawisk wertykalnego przekazywania zakażenia oraz przetrwania zakażenia HCV w układzie immunologicznym Kierownik: prof. dr hab. Marek Radkowski Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 362500 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 014 20 Tytuł: Funkcjonalna heterogenność jąder ciała migdałowatego: ogniska zmian plastycznych wywołanych różnorodnymi czynnikami motywacyjnymi Kierownik: dr hab. Tomasz Werka Miejsce realizacji: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Okres realizacji: 33 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 222100 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 021 20 Tytuł: Radioimmunoterapia uzupełniająca niskozróżnicowanych guzów mózgu za pomocą przeciwciał monoklonalnych przeciwko receptorom EGF (MoAb 425) znakowanych izotopem 125I. Badanie kliniczne fazy II i III Kierownik: prof. dr hab. Barbara Jarząb Miejsce realizacji: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Okres realizacji: 30 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.08.2003 Przyznane środki ogółem: 213000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 025 20 Tytuł: Badania doświadczalne nad embriogenezą naczyń wieńcowych w normie i w patologii serca Kierownik: dr Anna Ratajska Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 037 20 Tytuł: Funkcja białka Fhit w komórce Kierownik: dr hab. Tadeusz Pawełczyk Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 29.02.2004 Przyznane środki ogółem: 357000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 033 20 Tytuł: Badania nad potencjalnym znaczeniem farmakologicznym inhibitorów proteaz chymotrypsynopodobnych: proteasomu i katepsyny A w układzie sercowo naczyniowym Kierownik: dr hab. Halina Ostrowska Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Farmaceutyczny Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 175000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 038 20 Tytuł: Wrodzona przeciwwirusowa odporność ludzkich leukocytów w rozwoju osobniczym; niedobory praktycznym wskaźnikiem dla immunoterapii Kierownik: prof. dr hab. Zofia Błach-Olszewska Miejsce realizacji: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN Okres realizacji: 39 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.05.2004 Przyznane środki ogółem: 360000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 040 20 Tytuł: Badania wpływu leków o potencjalnym działaniu cytotoksycznym na funkcje mikrosomalnego kanału ryanodynowego w komórkach linii HepG2 poddanych stabilnej transfekcji CYP4503A4 lub CYP4502E1 Kierownik: dr Adam Hołownia Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Lekarski Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 161000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medyczne Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 049 20 Tytuł: Genetyczne i epigenetyczne sterowanie in vitro różnicowaniem komórek macierzystych wywodzących się z Ośrodkowego Układu Nerwowego i krwi pępowinowej człowieka Kierownik: dr Leonora Bużańska Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 225100 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 062 20 Tytuł: Mechanizmy działania cytotoksycznego strukturalnych analogów anandamidu Kierownik: prof. dr hab. Michał Woźniak Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 250000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 069 20 Tytuł: Wpływ leków przeciwdepresyjnych na regulację aktywności promotora genu kortykoliberyny Kierownik: dr Bogusława Budziszewska Miejsce realizacji: Instytut Farmakologii PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 209300 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 083 20 Tytuł: Rola mechanizmów immunologicznych i nie immunologicznych w patogenezie łysienia u człowieka Kierownik: dr Urszula Kozłowska Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie II Wydział Lekarski Okres realizacji: 27 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.06.2001 Data zakończenia: 31.08.2003 Przyznane środki ogółem: 101600 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 090 20 Tytuł: Elektrofizjologiczne korelaty uwagi w przetwarzaniu i selekcji informacji sensorycznej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wróbel Miejsce realizacji: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 096 20 Tytuł: Przeciwnowotworowa reaktywność monocytów człowieka: hamowanie deaktywacji w drodze selektywnej immunostymulacji Kierownik: dr Jarosław Baran Miejsce realizacji: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski Okres realizacji: 29 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.07.2003 Przyznane środki ogółem: 361800 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 133 20 Tytuł: Receptory kolagenu płytek krwi - glikoproteina IV i glikoproteina VI Kierownik: dr Urszula Kralisz Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Lekarski Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 250000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05A 136 20 Tytuł: Udział polimorficznych genów cytochromu P450 (CYP 1A1, CYP 2D6, CYP 2E1) w kształtowaniu ryzyka rozwoju płaskonabłonkowego raka krtani Kierownik: dr Renata Jaskuła-Sztul Miejsce realizacji: Instytut Genetyki Człowieka PAN Okres realizacji: 22 miesiące Data rozpoczęcia: 05.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2002 Przyznane środki ogółem: 101400 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Biologii Medycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 001 20 Tytuł: Ocena skuteczności skojarzonej chemio- i teleradioterapii chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego, niedrobnokomórkowego raka płuca (kontrolowane doświadczenie kliniczne) Kierownik: prof. dr hab. Marian Reinfuss Miejsce realizacji: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.01.2004 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 010 20 Tytuł: Określenie efektywności mechanizmów kompensacji w uszkodzeniach nerwowo-mięśniowych na poziomie rogów przednich rdzenia, nerwu obwodowego i mięśnia Kierownik: prof. zw. dr hab. Barbara Emeryk-Szajewska Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 250000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 039 20 Tytuł: Zakażenie ludzkim wirusem Polyoma typu BK u biorców alloprzeszczepu nerkowego Kierownik: dr hab. Magdalena Durlik Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 235000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 053 20 Tytuł: Badania genetyczno-molekularne w chorobie afektywnej dwubiegunowej z uwzglednieniem fenotypu neurofizjologicznego (ruchy gałek ocznych) Kierownik: prof. dr hab. Janusz Rybakowski Miejsce realizacji: Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 02.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 250000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 056 20 Tytuł: Genetyczne uwarunkowania generacji cytokin prozapalnych i IFN-gamma u chorych poddanych allogenicznemu przeszczepowi komórek hematopoetycznych Kierownik: dr Katarzyna Bogunia-Kubik Miejsce realizacji: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 057 20 Tytuł: Ocena zależności pomiędzy odpowiedzią na leczenie analogami somatostatyny a obecnością receptorów somatostatynowych w gruczolakach przysadki Kierownik: dr Anna Makowska Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski Okres realizacji: 43 miesiące Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 31.10.2004 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 058 20 Tytuł: Łagodne zaburzenia poznawcze jako czynnik ryzyka rozwinięcia się otępienia Kierownik: dr Tomasz Gabryelewicz Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 060 20 Tytuł: Rak trzonu macicy - znaczenie objętości guza mierzonej przy użyciu techniki rezonansu magnetycznego, jako czynnika prognostycznego Kierownik: dr hab. Jerzy Walecki Miejsce realizacji: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Studium Medycyny Klinicznej Okres realizacji: 41 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 293200 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 065 20 Tytuł: Badanie mechanizmu zapalenia eozynofilowego w błonie śluzowej dróg oddechowych u osób z nadwrażliwością na aspirynę Kierownik: prof. dr hab. Piotr Kuna Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Lekarski Okres realizacji: 42 miesiące Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 071 20 Tytuł: Dystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa, korelacje kliniczno-genetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem mozaicyzmu somatycznego i zmienności wewnątrzrodzinnej Kierownik: dr Małgorzata Dorobek Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 350000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 072 20 Tytuł: Skojarzona diagnostyka guzów nadnerczy nowymi technikami usg: obrazowanie 3D, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie naczyń dopplerem mocy oraz obrazowanie przepływu kodowane kolorem Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Jakubowski Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie II Wydział Lekarski Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 01.08.2001 Data zakończenia: 30.07.2003 Przyznane środki ogółem: 160000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 075 20 Tytuł: Ilościowa ocena stopnia zaawansowania miażdżycy metodą dynamicznej echokardiografii trójwymiarowej Kierownik: dr Jarosław Drożdż Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Lekarski Okres realizacji: 33 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 243600 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 097 20 Tytuł: Zastosowanie metod cytogenetycznych i molekularnych w diagnostyce, klasyfikacji i ustalaniu rokowania u chorych z zespołami mielodysplastycznymi Kierownik: dr hab. Olga Haus Miejsce realizacji: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Lekarski Okres realizacji: 43 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 30.09.2004 Przyznane środki ogółem: 320000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 101 20 Tytuł: Badanie występowania mikrochimeryzmu wśród chorych na wybrane choroby autoimmunologiczne Kierownik: dr Beata Nowakowska Miejsce realizacji: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 02.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 320000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 111 20 Tytuł: Udział mikrogleju w patomechanizmie choroby Creutzfeldta-Jakoba Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Dymecki Miejsce realizacji: Instytut Psychiatrii i Neurologii Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 199700 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 115 20 Tytuł: Ocena mechanizmów i możliwości zastosowań klinicznych autofluorescencji w zmianach nabłonkowych krtani Kierownik: dr hab. Maria Zalesska-Kręcicka Miejsce realizacji: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu WYDZIAŁ LEKARSKI Okres realizacji: 30 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.07.2003 Przyznane środki ogółem: 169400 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 120 20 Tytuł: Polimorfizm genów katecholotlenometylotransferazy (COMT), monoaminooksydazy typu B (MAO B) oraz cytochromu P4502D6 (CYP2D6) i N-acetylotransferazy (NAT2) oraz ocena ich przydatności w diagnostyce klinicznej i leczeniu choroby Parkinsona Kierownik: dr hab. Marek Droździk Miejsce realizacji: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie WYDZIAŁ LEKARSKI Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 137000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 134 20 Tytuł: Oddziaływanie śluzowych form pałeczek Pseudomonas aeruginosa z komórkami płuc i ludzkiej krwi obwodowej Kierownik: dr Anna Czarny Miejsce realizacji: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.07.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 222800 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 136 20 Tytuł: Zespół antyfosfolipidowy - wpływ aktywacji układu krzepnięcia i mediatorów zapalenia na przebieg kliniczny Kierownik: prof. dr hab. Jacek Musiał Miejsce realizacji: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski Okres realizacji: 34 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05B 151 20 Tytuł: Ocena stanu retinopatii cukrzycowej u pacjentów podanych przeszczepowi trzustki oraz wpływ ksenotransplantacji immunoizolowanych wysp Langerhansa na przebieg retinopatii u myszy z cukrzycą streptozotocynową Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Szaflik Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie II Wydział Lekarski Okres realizacji: 43 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 30.09.2004 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Niezabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05C 004 20 Tytuł: Wpływ celowanej chemioterapii adjuwancyjnej na wyniki leczenia raka trzustki w oparciu o badanie wrażliwości hodowli komórkowych Kierownik: dr Bogusław Kędra Miejsce realizacji: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski Okres realizacji: 33 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Zabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05C 026 20 Tytuł: Zastosowanie CDP-choliny w izolowanych urazach mózgu Kierownik: prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.07.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Zabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05C 028 20 Tytuł: Porównanie wyników leczenia za pomocą przeszczepienia nerki i trzustki lub włączonych do programu przewlekłej dializoterapii pacjentów z cukrzycą typu I w okresie niewydolności nerek Kierownik: prof. dr hab. Jacek Szmidt Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski Okres realizacji: 49 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.06.2001 Data zakończenia: 31.05.2005 Przyznane środki ogółem: 240000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Zabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05C 031 20 Tytuł: Prognozowanie zakresu paratyreoidektomii u chorych z trzeciorzędową nadczynnością przytarczyc na podstawie wyników badań technikami radioizotopowymi Kierownik: dr Witold Chudziński Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski Okres realizacji: 43 miesiące Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 31.10.2004 Przyznane środki ogółem: 250000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Zabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05C 032 20 Tytuł: Radioterapia raka krtani. Ocena skuteczności i toksyczności schematu frakcjonowania z zastosowaniem wyższych niż konwencjonalne dawek frakcyjnych Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Hliniak Miejsce realizacji: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.02.2001 Data zakończenia: 30.01.2004 Przyznane środki ogółem: 300000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Zabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05C 056 20 Tytuł: Ocena przydatności brachyterapii śródnaczyniowej z użyciem promieniowania gamma w prewencji nawrotu zwężenia po zabiegach angioplastyki wieńcowej u chorych z wysokim ryzykiem restenozy Kierownik: dr Krzysztof Wilczek Miejsce realizacji: Śląskie Centrum Chorób Serca Okres realizacji: 44 miesiące Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.11.2004 Przyznane środki ogółem: 250000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Zabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05C 059 20 Tytuł: Optymalizacja postępowania w grupie chorych z niestabilną chorobą wieńcową bez uniesienia odcinka ST w zapisie elektrokardigraficznym.Ocena wpływu przygotowania Tirofibanem na ryzyko zabiegu plastyki wieńcowej Kierownik: dr Hanna Rdzanek Miejsce realizacji: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie Okres realizacji: 43 miesiące Data rozpoczęcia: 15.10.2001 Data zakończenia: 14.04.2005 Przyznane środki ogółem: 360000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Klinicznych Zabiegowych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 002 20 Tytuł: Badanie epidemiologiczne nad zwyczajami żywieniowymi jako czynnikami ryzyka w wybranych chorobach nowotworowych układu trawiennego Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Jędrychowski Miejsce realizacji: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski Okres realizacji: 38 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 194200 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 006 20 Tytuł: Analiza profilu genetycznego populacji Streptococcus pneumoniae - drobnoustroju chorobotwórczego o rosnącej oporności na leki Kierownik: dr Krzysztof Trzciński Miejsce realizacji: Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy Okres realizacji: 38 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 180000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 008 20 Tytuł: Koszty udaru mózgu w Polsce z perspektywy społecznej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Członkowski Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski Okres realizacji: 43 miesiące Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.10.2004 Przyznane środki ogółem: 183000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 012 20 Tytuł: Fizjologiczne skutki bezczynności ruchowej i hipograwii u młodych mężczyzn poddanych treningowi wytrzymałościowemu Kierownik: dr hab. Jerzy Smorawiński Miejsce realizacji: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Wydział Wychowania Fizycznego Okres realizacji: 35 miesięcy Data rozpoczęcia: 15.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 350000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 027 20 Tytuł: Kinetyka rozmieszczania w ustroju, wydalanie i metabolizm o-anizydyny u szczura Kierownik: dr Bogdan Czerski Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera Okres realizacji: 21 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.12.2002 Przyznane środki ogółem: 219500 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 029 20 Tytuł: Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rolnym Kierownik: dr Stanisław Lachowski Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Okres realizacji: 23 miesiące Data rozpoczęcia: 15.02.2001 Data zakończenia: 31.12.2002 Przyznane środki ogółem: 145000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 032 20 Tytuł: Narażenie radiacyjne rodzin pacjentów leczonych radioaktywnym jodem w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Zgierzu Kierownik: dr Wojciech Chruścielewski Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2003 Przyznane środki ogółem: 215000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 045 20 Tytuł: Wpływ przechorowania chorób przenoszonych przez kleszcze na funkcje układu nerwowego, funkcje psychiczne i psychospołeczne Kierownik: dr Katarzyna Gustaw Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Okres realizacji: 18 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.08.2002 Przyznane środki ogółem: 231500 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 057 20 Tytuł: Ocena stanu uodpornienia populacji polskiej przeciw różyczce, śwince i ospie wietrznej Kierownik: dr Teresa Wysokińska Miejsce realizacji: Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy Okres realizacji: 22 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2002 Przyznane środki ogółem: 253000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 058 20 Tytuł: Fizjologiczne, metaboliczne i psychomotoryczne uwarunkowania optymalnej wydolności fizycznej w piłce nożnej Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Pilis Miejsce realizacji: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Wydział Wychowania Fizycznego Okres realizacji: 33 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 245000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 059 20 Tytuł: Ocena wyników leczenia chorych na raka szyjki macicy w wybranych regionach Polski w latach 1990-1996, z uwzględnieniem niektórych czynników rokowniczych Kierownik: dr Magdalena Bielska-Lasota Miejsce realizacji: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 270000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 065 20 Tytuł: Ocena ryzyka zaburzeń rozrodu u populacji kobiet pracujących w obiektach szklarniowych Kierownik: dr hab. Wojciech Hanke Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera Okres realizacji: 33 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 165000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05D 107 20 Tytuł: Rola czynników genetycznych i środowiskowych w etiologii osteoporozy Kierownik: dr hab. Krzysztof Drews Miejsce realizacji: Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 05.03.2001 Data zakończenia: 04.03.2004 Przyznane środki ogółem: 269000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 019 20 Tytuł: Ocena biochemiczna stanu wewnątrzmacicznego płodu oraz skuteczności stosowanych metod leczenia hipotrofii wewnątrzmacicznej Kierownik: dr Agata Karowicz-Bilińska Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Lekarski Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 260000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 023 20 Tytuł: Charakterystyka cytogenetyczna, molekularna i kliniczna zespołów chorobowych uwarunkowanych delecjami bądź mikrodelecjami określonych regionów chromosomów Kierownik: dr Anna Gutkowska Miejsce realizacji: Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 240000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 024 20 Tytuł: Ocena zaburzeń metabolizmu witaminy D, gospodarki wapniowo-fosforanowej i mineralizacji kości u dzieci przed i po transplantacji wątroby Kierownik: prof. dr hab. Józef Ryżko Miejsce realizacji: Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 250000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 036 20 Tytuł: Zapalenie kości i stawów u noworodków: wartość diagnostyczna ultrasonografii i scyntygrafii immunoglobulinowej oraz ocena późnych następstw tej choroby na podstawie obrazów rezonansu magnetycznego Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Biegański Miejsce realizacji: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Okres realizacji: 43 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 31.08.2004 Przyznane środki ogółem: 180000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 042 20 Tytuł: Genetyczna i immunologiczna ocena elementów odporności nieswoistej u dzieci z nawracającymi ropnymi zmianami skóry, tkanki podskórnej lub narządów wewnętrznych Kierownik: dr Ewa Fornalczyk-Wachowska Miejsce realizacji: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Okres realizacji: 53 miesiące Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.06.2005 Przyznane środki ogółem: 170000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 058 20 Tytuł: Dziedziczne neuropatie ruchowo-czuciowe. Korelacje fenotypowo-genotypowe. Kierownik: prof. dr hab. Irena Hausmanowa-Petrusewicz Miejsce realizacji: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 360000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 059 20 Tytuł: Ocena stężeń cytokin oraz prokalcytoniny w wydzielinie pochwowej, w surowicy krwi i w płynie owodniowym w ciąży powikłanej porodem przedwczesnym Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Czajka Miejsce realizacji: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie WYDZIAŁ LEKARSKI Okres realizacji: 28 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 30.06.2003 Przyznane środki ogółem: 185000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 064 20 Tytuł: Czynność wzmacniacza ślimakowego u pacjentów z szumami usznymi i hyperacusis - aspekty diagnostyczno-terapeutyczne Kierownik: dr hab. Marek Rogowski Miejsce realizacji: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Okres realizacji: 33 miesiące Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 230000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 082 20 Tytuł: Choroby mitochondrialne powodujące zaburzenia wzroku i słuchu - korelacje genotyp-fenotyp Kierownik: prof. dr hab. Ewa Bartnik Miejsce realizacji: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Okres realizacji: 40 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 270000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 102 20 Tytuł: Analiza ekspresji i aktywności telomerazy oraz długości telomerów w schorzeniach limfoproliferacyjnych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem okresu remisji i wznowy Kierownik: dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska Miejsce realizacji: Instytut Genetyki Człowieka PAN Okres realizacji: 34 miesiące Data rozpoczęcia: 15.03.2001 Data zakończenia: 31.12.2003 Przyznane środki ogółem: 265000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 104 20 Tytuł: Czynniki stanu zapalnego zakłócające równowagę pro- i antyoksydacyjną nasienia, wpływajace na powstanie niepłodności męskiej Kierownik: dr Dorota Sanocka Miejsce realizacji: Instytut Genetyki Człowieka PAN Okres realizacji: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 15.03.2001 Data zakończenia: 15.03.2003 Przyznane środki ogółem: 190000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 109 20 Tytuł: Badanie potencjalnych genetycznych uwarunkowań zaburzeń funkcjonowania układu hemostazy u ciężarnych z rozpoznaną chorobą zakrzepowo-zatorową Kierownik: prof. dr hab. Jan Wilczyński Miejsce realizacji: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 240000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 111 20 Tytuł: Rola kortykoliberyny w patogenezie porodów przedwczesnych oraz ocena możliwości jej zastosowania w diagnostyce porodów przedwczesnych Kierownik: dr Piotr Hincz Miejsce realizacji: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 27.02.2004 Przyznane środki ogółem: 220000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05E 122 20 Tytuł: Kompleksowa ocena błony śluzowej macicy i opracowanie mało inwazyjnego diagnostycznego algorytmu pozwalającego na wykrycie zmian w endometrium u kobiet po menopauzie podczas hormonalnej terapii zastępczej Kierownik: dr n. med. Grażyna Dec Miejsce realizacji: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Okres realizacji: 40 miesięcy Data rozpoczęcia: 15.03.2001 Data zakończenia: 14.06.2004 Przyznane środki ogółem: 229000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Medycyny Wieku Rozwojowego Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05F 001 20 Tytuł: Ocena hepatoochronnego działania ziela Orlika Pospolitego - Aquilegia vulgaris L. (Ranunculaceae) Kierownik: dr hab. Irena Matławska Miejsce realizacji: Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 175000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Farmaceutycznych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05F 012 20 Tytuł: Układy ciekłokrystaliczne jako nośniki w technice immunotargetingu Kierownik: prof. dr hab. Leszek Konieczny Miejsce realizacji: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Lekarski Okres realizacji: 38 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.06.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 379500 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Farmaceutycznych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05F 017 20 Tytuł: Wpływ zielonej herbaty na zdolności antyoksydacyjne organizmu w zatruciu etanolem Kierownik: dr hab. Elżbieta Skrzydlewska Miejsce realizacji: Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Farmaceutyczny Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.04.2001 Data zakończenia: 31.03.2004 Przyznane środki ogółem: 233350 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Farmaceutycznych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05F 023 20p01 Tytuł: Badania nośników boru dla terapii borowo-neutronowej (BNCT) koordynacja pakietu projektów oraz opracowanie metod dozymetrii i pomiarów widma neutronów w sondzie do napromieniania materiałów biologicznych w reaktorze MARIA Kierownik: dr inż. Krystyna Józefowicz Miejsce realizacji: Instytut Energii Atomowej Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.05.2001 Data zakończenia: 30.04.2004 Przyznane środki ogółem: 165000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Farmaceutycznych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05F 023 20p02 Tytuł: Metalokarboranylonukleozydy - nowy typ nośników boru dla terapii nowotworów metodą wychwytywania neutronów przez bor Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski Miejsce realizacji: Centrum Biologii Medycznej PAN Okres realizacji: 42 miesiące Data rozpoczęcia: 01.08.2001 Data zakończenia: 31.12.2004 Przyznane środki ogółem: 200000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Farmaceutycznych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05F 023 20p03 Tytuł: Niskocząsteczkowe nośniki boru dla terapii borowo-neutronowej (BNCT) Kierownik: prof. dr hab. Marek Zaidlewicz Miejsce realizacji: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Chemii Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.07.2001 Data zakończenia: 30.06.2004 Przyznane środki ogółem: 215500 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Farmaceutycznych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05F 043 20 Tytuł: Ligandy o taksolopodobnym działaniu antynowotworowym i ich prawdopodobny receptor. Badania spektroskopowe i modelowanie oddziaływań polarnych metodami chemii obliczeniowej Kierownik: dr Marek Łożyński Miejsce realizacji: Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 01.03.2001 Data zakończenia: 28.02.2004 Przyznane środki ogółem: 208000 zł Zespół roboczy: Nauk Medycznych Zespół specjalistyczny: Nauk Farmaceutycznych Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (dawniej MEiN,MNiI i KBN) Numer: 6 P05F 046 20 Tytuł: Struktura a powinowactwo do receptorów adrenergicznych w grupie nowych pochodnych aryloksy-i arylo-alkiloamin o działaniu przeciwarytmicznym i hipotensyjnym Kierownik: dr hab. Barbara Filipek Miejsce realizacji: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Farmaceutyczny Okres realizacji: 36 miesięcy Data rozpoczęcia: 31.03.2001 Data zakończenia: 30.03.2004 Zespół specjalistyczny: Nauk Farmaceutycznych Zespół roboczy: Nauk Medycznych Przyznane środki ogółem: 150000 zł
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=302