www.nfa.pl/

:: Bibliografia NFA za rok 2007
Artykuł dodany przez: nfa (2007-01-04 14:00:47)

2007-01-04 Józef Wieczorek Czy naprawdę Alma Mater nie wydaje wyroków ? http://www.nfa.pl/articles.php?id=333

2007-01-29 Reakcja Gabinetu Prezydenta RP na postulaty NFA http://www.nfa.pl/articles.php?id=337

2007-01-30 Józef Kalisz "Układ” w polskiej nauce (wersja zmodyfikowana) http://www.nfa.pl/articles.php?id=338 2007-02-15

Hanna Ambroż UWAGI O SYTUACJI W NAUCE POLSKIEJ http://www.nfa.pl/articles.php?id=341 2007-02-28

Józef Wieczorek List do profesora Piotra Franaszka w sprawie inwigilacji UJ http://www.nfa.pl/articles.php?id=345

2007-03-01 List do KRASP w sprawie postulatów NFA http://www.nfa.pl/articles.php?id=346

2007-03-01 Mariusz Grabiec List do NFA (o tym kto i jak zadecydował , że habilitacji w tym przypadku nie będzie) http://www.nfa.pl/articles.php?id=347

2007-03-09 Roman Graczyk Czy papiery kłamią? (fragment książki: Roman Graczyk TROPEM SB. JAK CZYTAĆ TECZKI Posłowie: Andrzej Friszke Wyd. ZNAK, 2007 www.nfa.pl/articles.php?id=349

2007-03-11 Maciej Panczykowski Prywatny folwark gwiazd nauki http://www.nfa.pl/articles.php?id=350

2007-03-12 Grzegorz Gładyszewski O lustracji na uczelniach http://www.nfa.pl/articles.php?id=351

2007-03-13 Karol Życzkowski Wredna szafa http://www.nfa.pl/articles.php?id=352

2007-03-14 Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Agentura na krakowskim Wydziale Teologicznym fragment rozdziału z książki Ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego KSIĘŻA WOBEC BEZPIEKI NA PRZYKŁADZIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ http://www.nfa.pl/articles.php?id=353

2007-03-16 Artur Górski Awans naukowy w Europie i USA http://www.nfa.pl/articles.php?id=357

2007-03-17 Józef Wieczorek Zgłoszenie bez odpowiedzi http://www.nfa.pl/articles.php?id=358

2007-03-22 Józef Wieczorek Do Senatu UW http://www.nfa.pl/articles.php?id=361

2007-03-23 Jerzy Nakiela List do NFA Moje doświadczenia z CK http://www.nfa.pl/articles.php?id=362

2007-03-24 Ewa Kostarczyk Niegodny bunt wykształciuchów http://www.nfa.pl/articles.php?id=363

2007-03-25 Felieton z cyklu:Przez khmary okulary - 12 Lustracyjne kłamstwa http://www.nfa.pl/articles.php?id=365

2007-03-27 Artur Śliwiński List do sympatyków Niezależnego Forum Akademickiego http://www.nfa.pl/articles.php?id=366

2007-03-28 Józef Wieczorek List do Dziekana Wydziału Filozofii UJ (w sprawie lustracji i przyzwoitości) http://www.nfa.pl/articles.php?id=367

2007-04-09 Józef Wieczorek List do prof. Karola Modzelewskiego w sprawach lustracyjnych http://www.nfa.pl/articles.php?id=376

2007-04-10 O Ś W I A D C Z E N I E KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO http://www.nfa.pl/articles.php?id=377

2007-04-11 Artur Śliwiński WYSZŁO SZYDŁO Z WORKA http://www.nfa.pl/articles.php?id=379

2007-04-11 Józef Wieczorek List do Prof. Henryka Samsonowicza http://www.nfa.pl/articles.php?id=378

2007-04-13 Informacja ze spotkania z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim http://www.nfa.pl/articles.php?id=380

2007-04-14 Jerzy Nakiela Moje doświadczenia z CK - część druga http://www.nfa.pl/articles.php?id=381

2007-04-14 Józef Wieczorek Nie zaprzeczę sobie samemu http://www.nfa.pl/articles.php?id=382

2007-04-16 Portal NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE - także dla Polonii akademickiej http://www.nfa.pl/articles.php?id=383

2007-04-17 K.M. Do Redakcji Niezależnego Forum Akademickiego Mobbing w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie http://www.nfa.pl/articles.php?id=384

2007-04-21 Józef Wieczorek Dialogi na cztery nogi, czyli o nietakcie Pani Rektor UW http://www.nfa.pl/articles.php?id=386

2007-04-23 Richard P. Feynman fragmenty książki PAN RACZY ŻARTOWAĆ, PANIE FEYNMAN! http://www.nfa.pl/articles.php?id=387

2007-04-24 Dariusz Tołczyk Polski inteligent w niewoli stada http://www.nfa.pl/articles.php?id=389

2007-04-25 ANKIETA NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO na temat wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych http://www.nfa.pl/articles.php?id=390

2007-04-26 Hanna Ambroż O lustracji naukowców w mediach słów kilka http://www.nfa.pl/articles.php?id=391

2007-04-28 Włodzimierz Bolecki O lustracji naukowców inaczej http://www.nfa.pl/articles.php?id=392

2007-05-01 Józef Wieczorek Rapsodia pierwszomajowa na nutę lustracyjną http://www.nfa.pl/articles.php?id=393

2007-05-05 Józef Wieczorek EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA: Postulat wprowadzenia niezależnego od władz mediatora akademickiego do rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim http://www.nfa.pl/articles.php?id=394

2007-05-07 Zbigniew Rykiel Związek Zawodowy Miernot http://www.nfa.pl/articles.php?id=398

2007-05-12 Józef Wieczorek Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych: Postulat rekrutacji pracowników na podstawie otwartych konkursów przy zachowaniu zasady równego traktowania kandydatów http://www.nfa.pl/articles.php?id=399

2007-05-16 Paweł Koteja Informacja o wynikach konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka ustanowionej przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej http://www.nfa.pl/articles.php?id=400

2007-05-16 RAPORT NFA: NAUKA I EDUKACJA – DROGI WYJŚCIA Z KRYZYSU Artur Śliwiński Szkic wstępny pierwszej części raportu „Diagnoza” http://www.nfa.pl/articles.php?id=401

2007-05-23 Józef Wieczorek Konieczność regulacji prawnych stymulujących mobilność naukowców http://www.nfa.pl/articles.php?id=406

2007-05-28 Jarosław Szarek Dojrzewanie niepokornych http://www.nfa.pl/articles.php?id=407

2007-05-29 Józef Wieczorek List do Centralnej Komisji w sprawach profesorskich http://www.nfa.pl/articles.php?id=408

2007-05-31 Piotr Jaroszyński Humanista czy kryptomarksista? O szefie Sekcji Nauk Humanistycznych CK http://www.nfa.pl/articles.php?id=409

2007-06-02 Józef Wieczorek Zasady etyczne naukowców http://www.nfa.pl/articles.php?id=410

2007-06-04 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego Mobbing na Uniwersytecie Opolskim http://www.nfa.pl/articles.php?id=411

2007-06-08 Józef Wieczorek Jawność dorobku naukowego i jawność rezultatów badań finansowanych w ramach grantów http://www.nfa.pl/articles.php?id=412

2007-06-13 Piotr Jaroszyński Jaki uniwersytet? http://www.nfa.pl/articles.php?id=413

2007-06-15 Bronisław Misztal Lustracja, czyli napiętnowanie zła i poniechanie zemsty http://www.nfa.pl/articles.php?id=415

2007-06-18 Józef Wieczorek Antymobbingowe zasady Europejskiej Karty Naukowca http://www.nfa.pl/articles.php?id=416

2007-07-04 Piotr Jaroszyński Czy to aby uniwersytet? http://www.nfa.pl/articles.php?id=419

2007-08-26
Piotr Jaroszyński
Marksistowskie piętno
2007-08-31
Józef Wieczorek
Profesja naukowca w Europejskiej Karcie Naukowca i w polskiej praktyce http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=421
2007-09-03
Marian Kuraś
Czy to aby UNIWERSYTET ? Własna próba odpowiedzi w oparciu o wieloletnie indywidualne obserwacje praktyczne

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=422
2007-09-06
Józef Wieczorek
Naukowcy a społeczeństwo

Józef Wieczorek 2007-09-14 Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych a praktyka rekrutowania pracowników naukowych w Polsce http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=425

Józef Wieczorek 2007-09-21 Działania prawne na rzecz wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i kodeksu postępowania przy zatrudnianiu naukowców http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=426

2007-09-14

Józef Wieczorek

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych a praktyka rekrutowania pracowników naukowych w Polsce

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=425

2007-09-21

Józef Wieczorek

Działania prawne na rzecz wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i kodeksu postępowania przy zatrudnianiu naukowców

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=426

2007-09-27

Józef Wieczorek

Reakcje państw członkowskich Unii Europejskiej na zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy zatrudnianiu naukowców

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=427

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=428

2007-10-06

Józef Wieczorek

Czy wdrożenie Europejskiej Karty Naukowca może zachęcić naukowców do powrotów do kraju ?

2007-10-13

Józef Wieczorek

Monitoring wprowadzania w Polsce Europejskiej Karty Naukowca

 

2007-10-17
Cezary Wójcik
Polska – kraj półkolonialny
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=431

2007-10-22
Piotr Jaroszyński
Skarga konstytucyjna w sprawie Centralnej Komisji

2007-10-26
Józef Wieczorek
List do Przewodniczącego KRASP w sprawie złych wykładowców
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=435


2007-10-28
Co dalej z polską nauką?

Z prof. Piotrem Jaroszyńskim, kierownikiem Katedry Filozofii Kultury KUL, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=436


2007-10-30
Aleksandra Szklarek
Dylematy płatnych studiów
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=437

2007-11-05

Józef Wieczorek

List do Przewodniczącego KRASP w sprawie płatnych studiów

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=438

 

2007-11-05

Piotr Jaroszyński

Kto ma płacić za studia?

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=439

2007-11-08

Cezary Wójcik

Wnioski dla Polski z hiszpańskiej nauki

 
 
 

2007-11-10

How communists and liberals have been controlling science in Poland

by professor Piotr Jaroszyński, Ph.D.

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=441

2007-11-12

Józef Wieczorek

List obywatelski do Donalda Tuska w sprawach rządowych

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=442

2007-11-13

Józef Wieczorek

List do profesora Janusza Tazbira – na trzeźwo (w sprawie uzywania kluczy, na dobre i na zle)

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=443

2007-11-16

Józef Wieczorek & Cezary Wójcik

Czy naprawdę bliżej do Oxfordu ?

2007-11-22

Marek Wroński

SPLAMIONE GRONOSTAJE

2007-11-27

Krzysztof Pawłowski

Polska nie musi być średniakiem

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=446

2007-12-01
Józef Wieczorek
Nie będzie cudu powrotu polskich naukowców do kraju

2007-12-03

Marian Kuraś

Glosa do manifestu ‘Polska nie musi być średniakiem’

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=448

2007-12-04

Cezary Wójcik

Młodzi naukowcy z Polski

nie dostaną pieniędzy z UE

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=449

2007-12-07

Tomasz Witkowski

Modne bzdury wciąż modne

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=450

2007-12-08

Piotr Jaroszyński

Zastraszyć Szkołę

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=451

2007-12-10
 'Reakcje na tekst "Młodzi naukowcy z Polski nie dostaną pieniędzy z UE", czyli o tym jak diabeł ubrał się w ornat i na msze dzwoni'
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=452
2007-12-14
Józef Wieczorek
Obywatelskie zapytanie prawne do Ministra Sprawiedliwości
2007-12-17 
Karol Życzkowski
Starszaki, do roboty!
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=454
2007-12-19 
Józef Wieczorek
Z Europejską Kartą Naukowca w Nowy Rok
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=455
2007-12-31
Z życia akademickiego 2007 r.
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=456adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=334