www.nfa.pl/

:: O Ś W I A D C Z E N I E KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
Artykuł dodany przez: nfa (2007-04-10 17:11:40)

Opole, 2007-04-03

O Ś W I A D C Z E N I E KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Nawiązując do Stanowiska Senatu UO z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wykonania Ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego oświadcza, że:

1.Przestrzeganie prawa wolnego i demokratycznego państwa winno obowiązywać wszystkich jego obywateli.

2.Zasady etyki zawodowej pracowników nauki i nauczycieli akademickich wymagają by w dążeniu do celów naukowych oraz dydaktycznych poszanowana była nadrzędna wartość prawdy i osobistej uczciwości.

3.Niewypełnienie obowiązku lustracyjnego, obok urzędowych skutków prawnych, może powodować różne negatywne konsekwencje społeczne, na przykład: możliwość szantażu, korupcji - oraz nieufności prowadzącej do destrukcji społeczności akademickiej.

4.Uważamy za wybieg prawny przeciwników lustracji, ciągłe kwestionowanie przepisów Ustawy, mające na celu jej odwlekanie i uniemożliwienie wykonania.


Sądzimy, że obecna sytuacja - to, co dzieje się wokół lustracji, jest wynikiem tragicznych, najnowszych dziejów narodu i państwa polskiego, poddanego już od 1944 roku stalinowskiemu terrorowi, marksistowsko - leninowskiej indoktrynacji i niszczącej, zwłaszcza elity, infiltracji przez komunistyczne służby specjalne. Mimo, iż minęło już 17 lat od odzyskania niepodległości, przykład sporów wokół wykonania Ustawy z dnia 18.10.2006… pokazuje, że mechanizmy zniewolenia sumień działają nadal.

adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=377