www.nfa.pl/

:: List do Centralnej Komisji w sprawach profesorskich
Artykuł dodany przez: nfa (2007-05-29 20:33:15)

Józef Wieczorek List do Centralnej Komisji w sprawach profesorskich

----- Original Message ----- From: J. Wieczorek To: bck@pan.pl Sent: Tuesday, May 29, 2007 6:23 PM Subject: pytania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Józef Wieczorek Prezes fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE 30-069 Kraków ul.Smoluchowskiego 4/1

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Przewodniczący Komisji prof. Tadeusz KACZOREK 00 - 091 Warszawa pl. Defilad 1 ( PKiN ) tel. (022) 826 82 38 tel./fax (022) 620 33 24 email :bck@pan.pl

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z tekstem : „Zoll: agresja Ziobry wynika z kompleksów. List otwarty do ministra Zbigniewa Ziobry” opublikowanym w Gazecie Wyborczej, 29.05.2007 http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34314,4180577.html gdzie czytamy wypowiedzi Prof. Andrzeja Zolla w sprawie prof. Władysława Mąciora :
"Przy każdym corocznym podziale zajęć prowadzonych w katedrze był spór z prof. Mąciorem, który odmawiał otworzenia seminarium z prawa karnego. Nie miał więc żadnych magistrantów ani doktorantów, gdyż seminarium doktorskiego też nie prowadził. Bardzo delikatnie mówiąc, prof. Mącior nie był osobą lubiącą się przemęczać. „
„Prof. Mącior w końcu lat osiemdziesiątych napisał książkę i zabiegał u prof. Buchały o wszczęcie postępowania w sprawie profesury. Prof. Buchała, wiedząc, że wniosek taki, bez zakończonego przewodu doktorskiego prowadzonego przez kandydata i do tego przy niewielkim dorobku naukowym prof. Mąciora, nie ma szans, oddał mu promotorstwo rozprawy doktorskiej zakończonej już pod kierunkiem prof. Buchały, lecz jeszcze nie obronionej. To umożliwiło w ogóle nadanie panu Mąciorowi tytułu profesorskiego. „
„Chciałem mieć w katedrze jak najlepsze stosunki personalne, a także brałem pod uwagę rychłe przejście prof. Mąciora na emeryturę i jego trudną wówczas sytuację materialną i napisałem, przyznaję to ze wstydem, bardzo naciągany wniosek z opinią pozytywną. Po otrzymaniu awansu prof. Mącior przestał się do mnie odzywać i wszystko wróciło do normy. Jeszcze przed awansem prof. Mąciora zaproponowałem mu, że utworzymy dwie grupy studentów i obaj będziemy prowadzili równoległy wykład z prawa karnego. Studenci jednoznacznie zagłosowali nogami i po kilku tygodniach prof. Mącior zaprzestał wykładania. „

mam pytania do Szanownej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, której członkiem jest również Prof. Andrzej Zoll
http://www.pan.pl/ck/kategorie/sklad/sklad.pdf
SKŁAD OSOBOWY CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW Kadencja 2007-2010,
SEKCJA I - NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH,49 prof. Andrzej ZOLL prawo, Uniwersytet Jagielloński)


1.Czy nadanie tytułu profesora Władysławowi Mąciorowi było uprawnione zważywszy na jego dorobek naukowy i dydaktyczny ?

2. Dlaczego „bardzo naciągany wniosek z opinią pozytywną.” jaki napisał prof. A.Zoll spotkał się z aprobatą Centralnej Komisji (gdyby tak nie było W. Mącior nie zostałby profesorem)

3. Czy taki recenzent, który pisze naciągane wnioski w sprawie nauczyciela akademickiego, który podobno nie umie wykładać, prowadzić seminaria, prowadzić magistrantów i doktorantów ma odpowiednie kwalifikacje do bycia profesorem, a przy tym do bycia członkiem CK ?

4. Jakie jest stanowisko CK w sprawie etyki zawodowej członka CK, który chyba narusza (tak wynika z jego listu otwartego) wyraźnie zasady "Dobrych obyczajów w nauce" http://ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/down.pdf "
(3.8. Pracownik nauki nie popiera i nie ułatwia drogi do świata nauki osobom nie mającym odpowiednich kwalifikacji naukowych i moralnych.Najlepszym sposobem realizacji tego postulatu są rzetelne i sprawiedliwe oceny i opinie.”)


Wiadomo mi, że prof. Andrzej Zoll jest jednocześnie Członkiem Komitetu Etyki w Nauce PAN (28.prof. dr hab. Andrzej ZOLL – Uniwersytet Jagielloński, Kraków ) http://ken.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=43 propagującego Dobre Obyczaje w Nauce http://ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/down.pdf
które m.in. mówią:
„1.1. Pracownika nauki obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, w szczególności zasady dobrych obyczajów w nauce. Etyka ogólnoludzka obowiązuje pracownika nauki tak jak każdego człowieka, ale odpowiedzialność jest jego większa ze względu na wyższy stopień świadomości, a także dlatego, że pracownikom nauki przypisuje się wysoką rangę w społecznej hierarchii i postrzega ich jako autorytety w życiu społecznym.”

Z poważaniem i oczekiwaniem na wyczerpującą odpowiedź
Józef Wieczorek,
Prezes fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE ==================================================
P.S. Załączam kopię tekstu z Gazety Wyborczej:
Gazeta Wyborcza 29.05.2007 http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34314,4180577.html

Zoll: agresja Ziobry wynika z kompleksów Andrzej Zoll* 2007-05-29, ostatnia aktualizacja 2007-05-27 18:50
List otwarty do ministra Zbigniewa Ziobry --------------------------------------------------

Odpowiedź: ----- Original Message ----- From: "Henryk Halemba"
To: Sent: Monday, June 11, 2007 10:05 AM
Subject: Wysyłanie wiadomości
e-mail: pytanie do CK - dot. tekstu w GW W ślad za Pana listem meilowym przekazujemy odpowiedź Centralnej Komisji na pytania postawione w ww. liście. Biuro Centralnej Komisji ============

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW
Warszawa, 5 czerwca 2007 r.
tell. 022 826-82-38: tel./ fax. 022 620-33-24
e-mail: bck@pan.pl
Pałac Kultury i Nauki 00-901 Warszawa

Panu prof. Władysławowi Mąciorowi, na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, tytuł profesora nauk prawnych został nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 lipca 1992 r. Tak w postępowaniu opiniodawczym o nadanie tytułu naukowego profesora ww. osobie, przeprowadzonym przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i w postępowaniu przeprowadzonym w Centralnej Komisji, prof. Andrzej Zoll nie występował jako recenzent.
Wniosek o przyznanie tytułu, w obu gremiach opiniodawczych, uzyskał poparcie w głosowaniu tajnym. Od 1990 r. w prawie polskim obowiązuje tylko jeden tytuł naukowy profesora, a wspomniana przez prof. A. Zolla opinia, a nie recenzja, w 1994 r. mogła dotyczyć poparcia zatrudnienia prof. W. Mąciora na stanowisku profesora zwyczajnego (opinia wydana przez kierownika katedry).
Wybranie przez środowisko naukowe Pana prof. Andrzeja Zolla na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w bieżącej jej kadencji jest wynikiem uznania Jego wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych. Przewodniczący Centralnej Komisji

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorekadres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=408