www.nfa.pl/

:: List do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dyskryminacji obywateli polskich
Artykuł dodany przez: nfa (2008-02-12 13:01:07)

List do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych

Kraków, 30 stycznia 2008 r.

Szanowny Pan dr Jan Kochanowski

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa

Dotyczy: petycji Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych

Niniejszym zwracamy się z prośbą o podjęcie sprawy petycji Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych (załączniki 1-4).

Niezależne Forum Akademickie grupuje naukowców polskich pracujących w Polsce i za granicą, i działających na rzecz gruntownych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

Petycję podpisało 88 naukowców polskich pracujących w różnych krajach: USA. Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Francji, Niemczech, Holandii,, Polsce, w tym profesorów, m.in. z takich uczelni jak: Cambridge University Oxford University, Harvard University.

Petycja nawiązuje do skutków przepisów prawnych zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, ale także w innych ustawach akademickich, które zakładają nierówność w zatrudnianiu obywateli polskich i zagranicznych w uczelniach i instytucjach naukowych.

Przy zatrudnianiu polskich wybitnych naukowców na stanowiskach profesorskich w Polsce dochodzi wręcz do wymuszania zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.

Najwyższy czas aby polskie prawo 'akademickie' zostało zmienione w ramach reformy systemu nauki, gdyż obecna sytuacja jest sprzeczna zarówno z Konstytucją RP, jak i Europejską Kartą Naukowca.

Petycja została przedstawiona do:

Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej,

Sejmu RP - Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Łączności z Polakami za Granicą,

Senatu RP -Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Petycja była przedmiotem INTERPELACJI posła Artura Górskiego ( zał.) z dnia 22.01.2008 r. do Pani Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale wielu sygnatariuszy petycji postulowało aby sprawę dyskryminacji podjął też Rzecznik Praw Obywatelskich ew. zaskarżając dyskryminujace Polakow przepisy prawne do Trybunału Konstytucyjnego.

Jest dla nas jasne, że bez gruntownych reform w systemie nauki, w tym bez usunięcia dyskryminacyjnych przepisów prawnych, powrotów polskich naukowców do kraju nie należy się spodziewać.

Z wyrazami szacunku

Józef Wieczorek Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie

Cezary Wójcik – Przewodniczący Rady fundacji Niezależne Forum Akademickie

Załączniki

Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych http://www.nfa.alfadent.pl/news.php?id=5587

List do NFA w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=460

Reakcje na petycję NFA http://www.nfa.alfadent.pl/news.php?id=5588

Interpelacja poselska w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=463
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=469