www.nfa.pl/

:: List do Pani Minister w sprawie skargi na CK
Artykuł dodany przez: nfa (2008-03-07 10:33:06)

List do Pani Minister w sprawie  skargi na CK

Kraków, 5 marca 2008 r.

Szanowna Pani

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przewodnicząca Zespołu d/s Reformy Systemu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa 53

Szanowna Pani Minister,


W związku z nadesłaniem do Niezależnego Forum Akademickiego Skargi konstytucyjnej w sprawie Centralnej Komisji

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=434 

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=478

(załączniki) chcielibyśmy zwrócić uwagę Zespołu d/s Reformy Systemu Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konieczność rozpatrzenia potrzeby funkcjonowania CK w  zreformowanym systemie nauki w Polsce.

W dyskusjach na NFA

Rola Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w polskim systemie nauki 

http://www.nfa.alfadent.pl/news.php?id=254

Czy Centralna Komisja ma pozytywny wpływ na stan nauki w Polsce ?

http://www.nfa.alfadent.pl/news.php?id=5555

opinie o działalności CK na ogół nie były pozytywne a sam fakt, że komisja, która ma stać na straży

standardów kariery naukowej nie ma bazy dorobku naukowego, podważa jej wiarygodność.( np. Jawna niejawność dorobku naukowego http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=59).

Uważamy, iż zastąpienie obecnie funkcjonującego systemu 'tytularnego' systemem 'dorobkowym' związane byłoby z likwidacją CK. Jeśli zostanie zniesiona habilitacja w obecnej formie, a profesor (pomocniczy, nadzwyczajny, zwyczajny) będzie stanowiskiem uczelnianym a nie tytułem  istnienie CK byłoby zbędne. Wyrażamy nadzieje, że w założeniach reformy systemu nauki  problem Centralnej Komisji nie zostanie pominięty.

Z wyrazami szacunkuJózef Wieczorek Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie 

Cezary Wójcik Przewodniczący Rady fundacji Niezależne Forum Akademickie 

Zalaczniki:

Skarga konstytucyjna w sprawie Centralnej Komisji http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=434

Skarga kasacyjna do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Centralnej Komisji
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=478
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=480