www.nfa.pl/

:: Wieloetatowość rektorów i dziekanów ( przykład AE w Katowicach)
Artykuł dodany przez: jw2009 (2010-02-11 09:08:36)

Wieloetatowość rektorów i dziekanów ( przykład AE w Katowicach)


Wieloetatowość władz uczelni, tak publicznych jak i niepublicznych, nie jest rzadkością. Pierwszy, przypadkowo wybrany przykład, ilustruje raczej powszechność tego zjawiska.WŁADZE AKADEMII EKONOMICZNEJ

im. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH

W KADENCJI 2008-2012

(http://www.ae.katowice.pl/?contentid=1388)REKTOR

  1. Prof. AE dr hab. Jan Pyka

PROREKTORZY

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

  2. Prof. AE dr hab. Robert Tomanek

  3. Dr hab. Wojciech Dyduch 

DZIEKANI

  1. Prof. AE dr hab. Barbara Kos

  2. Prof. AE dr hab. Jan Wojtyła

  3. Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski  

  4. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

PRODZIEKANI

Wydział Ekonomii

Dr hab. Jacek Pietrucha- Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych 

Prof. AE dr hab. inż. Celina Olszak - Prodziekan ds. Nauki

Dr Małgorzata Fronczek- Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych


Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Dr Bożena Ciupek- Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

Prof. AE dr hab.Halina Buk- Prodziekan ds. Nauki

Dr Maria Gorczyńska- Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych


Wydział Informatyki i Komunikacji

Prof. AE dr hab Andrzej Bajdak-Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Maciej Nowak - Prodziekan ds. StudentówWydział Zarządzania


Dr Krzysztof Niestrój- Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

Prof. AE dr hab.Henryk Zawadzki - Prodziekan ds. Nauki

Dr Jolanta Bernais- Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych


Dane o zatrudnieniu wg Bazy OPI -Ludzie nauki http://nauka.opi.org.pl/

(Uwaga nie wszystkie dane tej bazy są aktualne. Nie jest to także baza kompletna- niestety)prof. dr hab.  Krzysztof  Marcinek Miejsca pracy:

Aktualne:  

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń; Katedra Inwestycji i Nieruchomości 

 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Ekonomii i Inżynierii Finansowej 

Nieaktualne:  

  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach 

Pełnione funkcje:

Aktualne:  

Prorektor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 

 Kierownik  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Ekonomii i Inżynierii Finansowej; Katedra Inwestycji i Nieruchomości 

prof. dr hab.  Eugeniusz  Gatnar 

Miejsca pracy:

Aktualne:  

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach; Wydział Ekonomiczno-Społeczny; Katedra Informatyki i Statystyki 

 profesor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki 

Nieaktualne: 

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach; Wydział Bankowości i Finansów; Katedra Informatyki i Statystyki 

Pełnione funkcje:

Aktualne:

 Dziekan  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Zarządzania prof. dr hab.  Jerzy  Stanisław  Gołuchowski 


Dyscypliny KBN:

informatyka

Specjalności:

informatyka ekonomiczna, zarządzanie, zarządzanie wiedzą

Miejsca pracy:

Aktualne:  

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Inżynierii Wiedzy 

 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Przedsiębiorczości i Informatyki 

Nieaktualne: 

 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Zarządzania; Katedra Inżynierii Wiedzy 

   Politechnika Częstochowska; Wydział Zarządzania; Instytut Ekonometrii i Informatyki 

Pełnione funkcje:

Aktualne: 

Prorektor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 

 Kierownik  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Inżynierii Wiedzy 

 Kierownik  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; Wydział Przedsiębiorczości i Informatyki; Katedra Informatyki, Matematyki i Statystyki dr hab.  Jan  Paweł  Wojtyła 


Dyscypliny KBN:

nauki prawne, ekonomia

Specjalności:

polityka społeczna, prawo pracy

Miejsca pracy:

Aktualne:  

profesor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń; Katedra Prawa  

profesor  Akademia Techniczno-Humanistyczna; Wydział Zarządzania i Informatyki; Katedra Stosunków Międzynarodowych 

Nieaktualne:  

 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach; Instytut Zarządzania 

Pełnione funkcje:

Aktualne:

 Dziekan  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń  

Kierownik  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń; Katedra Prawa 

Nieaktualne:  

Rektor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 

 Szef Gabinetu Politycznego Ministra  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownictwo MNiSW dr hab.  Barbara  Małgorzata  Kos 


Dyscypliny KBN:

ekonomia

Specjalności:

logistyka, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, transport i spedycja międzynarodowa

Miejsca pracy:

Aktualne:  

profesor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Ekonomii; Katedra Transportu  

profesor  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach 

Nieaktualne:  

profesor  Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej 

Pełnione funkcje:

Aktualne:  

Dziekan  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Ekonomii 


dr hab.  Robert  Tomanek 

Dyscypliny KBN:

ekonomia

Specjalności:

ekonomika i organizacja transportu

Miejsca pracy:

Aktualne:  

profesor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Ekonomii; Katedra Transportu 

 profesor nadzwyczajny  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; Katedra Logistyki 

Nieaktualne:  

 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny; Katedra Ekonomii 

Pełnione funkcje:

Aktualne:  

Prorektor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 


dr  Jacek  Pietrucha 


Dyscypliny KBN:

ekonomia

Specjalności:

europejska integracja walutowa, finanse międzynarodowe, makroekonomia, polityka pieniężna, teoria pieniądza

Miejsca pracy:

Aktualne:  

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Ekonomii; Katedra Ekonomii  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach 

dr hab. inż.  Celina  Maria  Olszak 


Dyscypliny KBN:

informatyka, organizacja i zarządzanie, ekonomia

Specjalności:

e-biznes, informatyka ekonomiczna, komputerowe gry decyzyjne, systemy informatyczne, systemy informatyczne w zarządzaniu, systemy wspomagania decyzji, zarządzanie informatyki, zastosowanie informatyki w finansach

Miejsca pracy:

Aktualne:  

profesor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Ekonomii; Katedra Informatyki Ekonomicznej 

 profesor  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka; Wydział Techniki i Informatyki 

Nieaktualne:  

  Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach; Wydział Bankowości i Finansów; Katedra Informatyki i Statystyki  

profesor  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka; Wydział Informatyki 

Pełnione funkcje:

Aktualne:  

Kierownik  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Ekonomii; Katedra Informatyki Ekonomicznej  

Kierownik  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka; Wydział Techniki i Informatyki; Katedra Informatyki 

Nieaktualne:  

Dziekan  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka; Wydział Informatyki  

Kierownik  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka; Wydział Informatyki; Katedra Informatyki  

Dziekan  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka; Wydział Techniki i Informatyki 


prof. dr hab.  Halina  Buk 


Dyscypliny KBN:

ekonomia, organizacja i zarządzanie

Specjalności:

ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, rachunkowość

Miejsca pracy:

Aktualne:  

profesor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń; Katedra Rachunkowości 

 profesor nadzwyczajny  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; Katedra Rachunkowości i Finansów Przesiębiorstw 

Nieaktualne:  

profesor  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; Katedra Rachunkowości 

Pełnione funkcje:

Aktualne:

 Kierownik  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń; Katedra Rachunkowości  

Kierownik  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; Katedra Rachunkowości i Finansów Przesiębiorstw 

Nieaktualne:  

Kierownik  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; Katedra Rachunkowości 

dr  Maria  Aleksandra  Gorczyńska 


Dyscypliny KBN:

ekonomia

Specjalności:


Miejsca pracy:

Aktualne:  

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń; Katedra Finansów  

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; Katedra Rachunkowości i Finansów Przesiębiorstw
dr hab.  Henryk  Jerzy  Zawadzki 


Dyscypliny KBN:

ekonomia, matematyka

Specjalności:

chaotyczne systemy dynamiczne, ekonometria, modelowanie zjawisk ekonomicznych, statystyka

Miejsca pracy:

Aktualne:  

profesor  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach 

 profesor  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wydział Zarządzania; Katedra Matematyki 

Ta wieloetwość chyba jest zgodna z obowiązującą wykładnią dokumentu :


PODSTAWY ETYCZNE FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNOŚCI AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH:

DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH

KODEKS ETYCZNY AKADEMII EKONOMICZNEJ

http://www.ae.katowice.pl/images/user/File/BR/kodeks_etyczny.pdf

m.in.

ROZDZIAŁ II

Zasady postępowania w relacjach z otoczeniem (KODEKS ETYCZNY AKADEMII EKONOMICZNEJ) mówi:

6.

Uczelnia postępuje zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, dążąc do zapewnienia

wizerunku ośrodka akademickiego o najwyższych standardach nauczania i etyki

zawodowej.


A więc wszystko jest O.K.

adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=621