Warning: unlink(online_g/185.191.171.23) [function.unlink]: No such file or directory in /home/nfadddij/www/main.php on line 802
Niezależne Forum Akademickie

www.nfa.pl/

:: Negatywny głos środowiska akademickiego wobec projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym'
Artykuł dodany przez: nfa (2005-06-01 02:43:08)

Negatywny głos środowiska akademickiego wobec projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym

Niezależne Forum Akademickie
www.nauka-edukacja.p4u.pl
31.05.2005

SEJM III RP

Negatywny głos środowiska akademickiego wobec projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym'

[Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
( druk nr 2720 wpłynął 23-03-2004 ) ]


Opracowana głównie przez rektorów ustawa nie jest korzystna dla nauki i edukacji w Polsce. Nie respektuje Europejskiej Karty Naukowca stawiając nasz system akademicki na peryferiach, a nawet poza UE. Nie jest to właściwa droga do wprowadzenia w Polsce najbardziej wydajnego systemu anglosaskiego.

Bez wprowadzenia:
1.kompatybilności naszego systemu z systemem krajów wiodących w nauce i edukacji
2. jawności dorobku naukowego,
3. jawności i otwartości konkursów na obsadzanie stanowisk akademickich ( z rektorskimi włącznie)
4.oceny nauczycieli według zasad merytorycznych
5. instancji mediatora akademickiego
6. mobilności kadr akademickich
7. zakazu wieloetatowości


żadnych pozytywnych zmian w systemie szkolnictwa wyższego nie można się spodziewać.

Trzeba opracować przez przedstawicieli całego środowiska akademickiego ( a nie tylko pracodawców) kompleksową ustawę o systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce łączącą ustawy o szkolnictwie wyższym, finansowaniu nauki, o stopniach i tytułach naukowych w zwarty, kompatybilny system prawny.

Obecnej ustawy Sejm nie powiniem uchwalać, gdyż ta ustawa odsunie systemowe zmiany w szkolnictwie wyższym na długie lata.
Szerzej omawiane argumenty przeciwko projektowi ustawy znajdują się na stronach Niezależnego Forum Akademickiego www.nauka-edukacja.p4u.pl
(Dział -Debata nad Ustawą o Szkolnictwie Wyższym, Gorace tematy poświęcone ustawie)

W imieniu Niezależnego Forum Akademickiego

Józef Wieczorek
Maciej Horowski
Maciej Janusz Wielobób
Jerzy Janusz Mosna
Jacek Bąbka
Tadeusz Wróblewski
Ewa Kostarczyk
Cezary Wójcik


adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=94