www.nfa.pl/

:: Galeria NFA
Artykuł dodany przez: admin (2005-10-10 14:49:37)

G A L E R I A    NFA
Ryc.1 Naturalny los prezesa NFA (por. http://wobjw.wordpress.com/) ale jak widać - www.nfa.pl wolnej myśli w dyby nie da się zakuć.Ryc.2 Spotkanie na szczycie. Kraków, Rynek Główny 2007Ryc.3 To kat zneutralizowany dzięki twardej postawie C. Wójcika z USA. Jak widać Polacy "zagraniczni" mogą uwolnić naukowców w Polsce od tragicznego losu.Ryc.4 Krzysztof Schmidt-Szałowski uzasadnia potrzebę naprawy szkolnictwa wyższego.

Ryc.5 Cezary Wójcik jest za wprowadzeniem systemu anglosaskiego w Polsce.

Ryc.6 SPOTKANIE NFA - 17 września 2005, Warszawa. Prezes Fundacji prezentuje dokument ustanowienia Fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE.Ryc.7 Krzysztof Schmidt-Szałowski i Jerzy Olędzki z PW docenili rolę NFA w dyskusjach nad ustawą 'Prawo o szkolnictwie wyższym'.Ryc.8 Różne generacje na spotkaniu NFA.

Ryc.9 PREZENTACJA BRONI AKADEMICKIEJ. Maczuga dalekiego zasięgu z łatwością przekraczająca granice III RP, stosowana przez autorytety moralne i intelektualne do zwalczania wolnej myśli akademickiej, której nie dało się zakuć w dyby.adres tego artykułu: www.nfa.pl//infopage.php?id=11