www.nfa.pl/

:: GORĄCY TEMAT:Postulaty NFA dla Ministra Edukacji i Nauki
Wiadomość dodana przez: nfa (2006-03-01 08:29:16)W najbliższych dniach planowane jest spotkanie NFA z Ministrem Edukacji i Nauki. NFA składa sprawozdanie ze swojej działalności. W stosunku do działalności MEiN sympatycy składali wiele postulatów w czasie licznych dyskusji. Zgodnie z tymi oczekiwaniami należy znowelizować ustawę o szkolnictwie wyższym w duchu Europejskiej Karty Naukowca

-tak aby istniał prawny wymóg obsadzania stanowisk akademickich na podstawie rzeczywistych, jawnych konkursów, o ktorych informacje winny się ukazywać pod groźbą unieważnienia konkursu na ogólnopolskiej tablicy internetowej.

-należy znowelizować ustawę o szkolnictwie wyższym tak aby istniał prawny wymóg jawności dorobku naukowego dostępnego powszechnie w internecie w ogólnopolskiej bazie Ludzie Nauki

- należy wprowadzić instancję mediatora akademickiego zgodnie ze standardami obowiazujacymi w krajach unijnych i USA.


Bardzo proszę o ew. uzupełnienie postulatów i dyskusję.adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=199