Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
O nauce instytucj...
Darmowy program a...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 3


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Sprawy studentów > AKCJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW ARCHELOLOGII - Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich


Rozporządzenie Ministra Kultury § 10..1.i 2 niezgodne jest także z Ustawą Kodeks Pracy w
szczególności z:
Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest iedopuszczalna.

§ 10..1.i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku określa zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych dotyczących prowadzenia badań oraz prac archeologicznych. Rozporządzenie to w konsekwencji § 10 uzależnia uzyskanie uprawnień archeologicznych od obowiązku odbycia 12 miesięcznych praktyk terenowych o charakterze uczestnictwa w pracach wykopaliskowych. Przepis ten dotyczy osób po studiach, które uzyskały już zawodowy tytuł archeologa i w ramach studiów wyższych posiadają już odbytą praktykę zawodową wynikającą z programu nauczania na kierunku zawodowym archeologia.

Intencją twórców tego przepisu miała być poprawa zawodowego i merytorycznego przygotowania osób odpowiedzialnych za prowadzenie badań archeologicznych. W rzeczywistości przepis ten skutecznie zablokował zawodowy start absolwentów archeologii i w opinie niżej podpisanych służy obecnie jedynie partykularnym celom wąskiej grupy obywateli posiadających zawodowe uprawnienia archeologiczne. W opinii niżej podpisanych obowiązek odbycia 12 miesięcy praktyk będących w rzeczywistością obowiązkiem 12 miesięcznego udziału w wykopaliskowych badaniach archeologicznych jest nieuzasadniona. Rozporządzenie nie określa charakteru praktyki, np. czy miałaby to być praca umysłowa, w charakterze dokumentalisty, czy może praca fizyczna. Określa jedynie, poprzez wykluczenie, rodzaj tych praktyk. W przedstawionym charakterze rzeczowa praktyka zawodowa nie różni się w niczym od praktyki zawodowej wymaganej od studentów, zgodnie z programem nauki na kierunku archeologia.

W tym miejscu pragniemy Rzecznikowi zwrócić uwagę, iż za merytoryczny poziom wykształcenia zawodowego odpowiadają uczelnie wyższe kształcące w kierunku archeologia i to one odpowiedzialne są za poziom kształcenia przyszłej kadry zawodowej w dziedzinie archeologii. Kończąc studia wyższe magisterskie absolwent potwierdza swoje przygotowanie zawodowe złożeniem przed komisją państwową egzaminu „magisterium”. Obowiązek odbycia po studiach dodatkowych praktyk zawodowych podważa ów merytoryczny poziom kształcenia wyższych uczelni. Niewykluczone, iż wnioskodawcy tworząc niniejszy przepis kierowali się przeświadczeniem niewystarczającego przygotowania zawodowego absolwentów archeologii, zwłaszcza wobec obserwowanej tendencji nieustannie rosnącej ilości naboru kandydatów na kierunek archeologia -nabierającej charakteru naboru komercyjnego (nawet do przeszło 150 osób na dany rok studiów w ramach tylko jednej z ponad 10 uczelni, jakie obecnie nauczają tego zawodu w naszym kraju). Niedostosowanie ilości kształconej kadry do faktycznego dużo niższego zapotrzebowania rynku na archeologów w Naszej opinii nie może tłumaczyć wprowadzania przepisów selekcyjnych ograniczających ten napływ jako formy ochrony przed konkurencją młodego pokolenia. Przepis ten łamie wymienione wcześniej Artykuły Konstytucji Rzeczpospolitej oraz przepisy Ustawy Kodeks Pracy.strony: [1] [2] [3] [4]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.047 | powered by jPORTAL 2